Met het oogmerk de vogelstand te bevorderen verzamelen en verspreiden de leden van "de Vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude e.o." kennis over vogels, zijn haar leden actief met landschapsbeheer en vogelbescherming - sinds 1980-, en genieten ze van vogels. Op 30 mei 2015 vierden we ons 35-Jarige jublieum met een enorme hoeveelheid leuke activiteiten!

De verenigingstatuten benadrukken het "werkgroep"karakter en vraagt om inzet van de leden in werkgroepen. Denk daarbij aan activiteiten zoals: landschapsbeheer, weidevogelbeheer, het plaatsen van nestkasten en -vlotjes, wintertellingen en broedvogel-inventarisaties. De leden van de VWG brengen bij formele instanties met de verzamelde kennis de vogelbelangen onder de aandacht.

In de Braakbal publiceert de VWG elk kwartaal tellingen en excursieverslagen Ons periodiek is de Braakbal. Verslagen van excursie, bijzonderheden in de regio, de vrieskist, allerlei wetenswaardigheden staan er kleurig op een rij. Leden krijgen een exemplaar thuis op de deurmat.

Kan ik mee doen?

U bent van harte welkom op de publieksexcursies en -avonden! Onze commissie organiseert in onze regio excursie en bijeenkomsten waarin u meer te weten komt over de mooie plekjes in Rijnwoude. Hieronder staan verslagen van activiteiten die net zijn geweest en de aankondigingen van de eerstvolgende activiteiten.

Bekijk de overige geplande activiteiten voor dit seizoen en meld u tijdig aan! 

Waar kan ik vogels zien?

Het werkgebied van de VWG en haar leden is omvangrijk. Via het menu "vogelgebieden" leest u alle details over broedgevallen, waarnemingen en wintertellingen per gebied. Hieronder staan waarnemingen van onze leden in ons werkgebied (Rijnwoude)

Vragen?

U kunt ze direct stellen aan de betrokken specialisten of auteurs. U treft hun naam en (email-)adres op of onder aan de pagina's waar zij inhoudelijk voor staan. Zij zouden het erg leuk vinden iets van u te horen of te lezen!

Leden

Bijzondere mededelingen waarvoor het bestuur aandacht van de leden vraagt staan hieronder vermeld.

Wat zijn de eerst volgende ledenactiviteiten?

Kijk of er nog een gaatje in de agenda is en meld je aan!


Naar de top van deze pagina.
Vragen over de vereniging kunt u richten tot de secretaris: