De educatiecommissie van de VWG organiseert diverse avonden en excursies voor belangstellenden, dus ook niet-leden! Via advertenties in de regionale bladen worden ze aangekondigd. Hieronder treft u kort de activiteiten van het seizoen 2016 - 2017, met - zodra beschikbaar - de verslagen. Lezingen vinden meestal plaats in "Het Anker", tenzij anders vermeld.

Het wordt gewaardeerd als u even aankondigt te komen. Dat kunt u doen door een bericht te sturen naar de hieronder genoemde personen: Klik op hun naam en een concept bericht staat gereed.
Zaterdag
Weidevogels in De Wilck (& Publieksexcursie)
Excursie in het kader van de Nationale Vogelweek in het weidevogelbolwerk van het Groene Hart: de Wilck.
Zin om kieviten, grutto's, tureluurs en scholeksters te zien? Misschien een slobeend en zomertaling? Het gezang van een veldleeuwerik te horen? Ga dan mee op deze wandelexcursie naar de Wilck, het laatste weidevogelbolwerk in het westelijk deel van het Groene Hart. Twee deskundige gidsen geven uitleg over de bedreigingen, maar ook over de kansen voor weidevogels, en laten iedereen genieten van deze prachtige vogels.

Opgeven voor deze excursie in verplicht en kan op www.vogelweek.nl
Vrijdag
Zangvogels van het Zaanse Rietveld bij Alphen a/d Rijn (& Publieksexcursie)
Excursie in het kader van de Nationale Vogelweek:
Zangvogels in het Zaanse Rietveld bij Alphen a.d. Rijn

Wandelexcursie door het vogelrijke Zaanse Rietveld bij Alphen aan den Rijn. Onderweg hopen we rietgors en rietzanger te horen in de rietkragen. Verder maken we kans op soorten als fitis, tjiftjaf, merel, koolmees et cetera. Op de slikveldjes misschien broedende kluten en kleine plevieren en op de plasjes diverse eendensoorten en andere watervogels. Met andere woorden: het Zaanse Rietveld biedt op een klein oppervlak veel verschillende biotopen. En dus kans op veel verschillende vogelsoorten tijdens deze leuke vogelkijkwandeling van zo'n twee uur.

Opgeven voor deze excursie in verplicht en kan via www.vogelweek.nl
Woensdag
Zangvogels in het Spookverlaat in Hazerswoude Rijndijk (Ledenexcursie & Publieksexcursie)
Excursie in het kader van de Nationale Vogelweek:
Naar de Vogelrijkdom van Natuurgebied Spookverlaat en Kruiskade
Heerlijk vogels kijken in een langgerekt gebied met bosjes, moeras, poelen en ruigte. We lopen een rondje over de weg en over een eeuwenoude kade. Onderweg zien en horen we verschillende soorten zangvogels. In het riet mogelijk kleine karekiet, rietgors en rietzanger. In de bosjes kool- en pimpelmees, vink, merel, spotvogel enz. Op de plasjes zien we futen en eenden. We staan even stil bij het ooievaarsnest. Onder leiding van twee gidsen lopen we in twee groepen.

Opgeven voor deze excursie in verplicht en kan via www.vogelweek.nl
Dinsdag
Weidevogels in De Wilck (& Publieksexcursie)
Excursie in het kader van de Nationale Vogelweek in het weidevogelbolwerk van het Groene Hart: de Wilck.
Zin om kieviten, grutto's, tureluurs en scholeksters te zien? Misschien een slobeend en zomertaling? Het gezang van een veldleeuwerik te horen? Ga dan mee op deze wandelexcursie naar de Wilck, het laatste weidevogelbolwerk in het westelijk deel van het Groene Hart. Twee deskundige gidsen geven uitleg over de bedreigingen, maar ook over de kansen voor weidevogels, en laten iedereen genieten van deze prachtige vogels.

Opgeven voor deze excursie in verplicht en kan op www.vogelweek.nl
Maandag
Weidevogels in De Wilck (& Publieksexcursie)
Excursie in het kader van de Nationale Vogelweek in het weidevogelbolwerk van het Groene Hart: de Wilck.
Zin om kieviten, grutto's, tureluurs en scholeksters te zien? Misschien een slobeend en zomertaling? Het gezang van een veldleeuwerik te horen? Ga dan mee op deze wandelexcursie naar de Wilck, het laatste weidevogelbolwerk in het westelijk deel van het Groene Hart. Twee deskundige gidsen geven uitleg over de bedreigingen, maar ook over de kansen voor weidevogels, en laten iedereen genieten van deze prachtige vogels.

Opgeven voor deze excursie in verplicht en kan op www.vogelweek.nl

Zaterdag
Nationale Vogelweek - 6 - 14 mei()
Nationale Vogelweek wordt dit jaar georganiseerd van 6-14 mei door Vogelbescherming Nederland.
VerslagMaar zonder de Vogelwerkgroepen geen Vogelweek, want verreweg de meest excursies worden namelijk door Vogelwerkgroepen georganiseerd. Onze VWG neemt deel en je treft onze acties hier!
Zondag
Publieksexcursie in het Spookverlaat (Ledenexcursie & Publieksexcursie)
Tijdens deze excursie neemt onze gids Ans van de Broek je mee voor een wandeling over de Kruiskade en het Spookverlaat en verteld zij over het ontstaan, de legende, de vogels, de planten, de paddenstoelen en de bomen. Een leuke en zeer informatieve wandeling voor jong en oud.

We starten om 9.00 uur ter hoogte van het Ooievaarsnest nabij de vernieuwde vogelkijkhut Amalia. Natuurlijk gaan we ook even kijken vanuit de kijkhut of er iets te zien is op de plas en het eilandje. We wandelen over de weg richting de Kruiskade om daar te ontdekken wat de natuur ons deze morgen zal laten zien.

Deze excursie is leuk voor iedereen want Ans kan heel enthousiast vertellen! Een verrekijker is niet persé noodzakelijk maar als je er een hebt is het aan te raden om hem mee te nemen.
Donderdag
Vogels en liefde... (Ledenavond & Publieksavond)
“In dromen en in liefde is niets onmogelijk”, schreef de Hongaarse schrijver János Arany in de 19e eeuw. Het eerste moge niet goed zijn vast te stellen, het laatste laat zich fraai illustreren met voorbeelden uit de vogelwereld.

In de presentatie wil Jan Westgeest laten zien dat ‘niets vogelijks aan mensen vreemd is’ (vrij naar Publius Terentius Afer).
Vogels waren er al heel wat eerder dan de mens en zij vertonen allerlei gedragingen die mensen tot vormen van liefde (zijn gaan) rekenen of met liefde in verband hebben gebracht. Natuurlijk passeren allerlei liefdesvormen de revue die te maken hebben met de voortplanting, inclusief beelden van de bijbehorende ‘intimiteiten’.
Maar ook voorbeelden van ‘hoofse’ liefde en altruïsme komen aan de orde, evenals liefdesvarianten die weliswaar volkomen natuurlijk zijn maar in de mensenwereld controverses kunnen oproepen.
En zijdelings zijn de uitwassen waartoe liefde kan leiden (denk aan jaloezie, verkrachting enz. tot zelfs moord) niet te vermijden. Shakespeare schreef niet voor niets: “Doe maar voorzichtig als je het woord liefde gebruikt”.
Donderdag
Met de zwaluwen mee naar Afrika (Ledenavond & Publieksavond)
Bennie van den Brink komt vertellen over de Boerenzwaluw, het is de rode draad in deze lezing. Er wordt verteld over broedgedrag, slaapgedrag en verder verblijf in ons land. Vervolgens wordt de trek naar en het verblijf in de Afrikaanse winterkwartieren belicht. Er wordt veel verteld over vogeltrek en ringonderzoek.
De spreker heeft diverse reizen naar Afrika gemaakt, o.a. naar Botswana en Zambia, met het doel daar onderzoek te doen naar de Boerenzwaluw in diens overwinteringsgebieden.
VerslagBeelden worden getoond van het land, het onderzoek en de avifauna in Afrika. Moerasgebieden met rietvelden vormen voor de overwinterende zwaluwen belangrijke plaatsen waar ze met honderdduizenden, soms miljoenen tegelijk, overnachten. Tenslotte wordt ook over de gevaarvolle terugreis van de Boerenzwaluwen naar de Europese broedgebieden verteld, waarbij de oversteek van de Sahara en de Middellandse Zee een belangrijke rol speelt. De kleine eilandjes vormen voor alle trekvogels belangrijke stapstenen op weg naar het noorden. Beelden van een dergelijk eilandje, Ventotene, illustreren dit.

In 2011 en 2012 werden 100 boerenzwaluwen uitgerust met een geolocator, een piepklein apparaatje dat dagelijks vastlegde waar de vogels zich bevonden. De teruggekeerde zwaluwen brachten opzienbarende resultaten mee in hun rugzakje. De resultaten hiervan worden getoond.

Het was een interessante avond waar we veel leerden over met name de boerenzwaluw. Hoe langer de staart hoe aantrekkelijker het mannetje is voor de vrouwtjes, een leuk weetje waar je als mens verder niets aan hebt maar voor de soort zeer belangrijk. Interessant was ook te horen dat de jonge zwaluwen na een week of drie gaan zwerven en 's avonds gaan slapen in het riet. Op sommige plaatsen kan je dan in de schemer zeer grote zwermen tegen komen. Deze kleine vogeltjes leggen in het najaar zo'n 8000 tot 10.000 km af om te gaan overwinteren in Afrika. De tijd dat ze daar verblijven is ongeveer de tijd dat ze in de rui zijn. Deze rui verloopt anders dan bij veel andere vogels. De pennen vallen een voor een uit, pas als de uitgevallen veer weer is aangegroeid valt de volgende uit. Dit kan je mooi zien aan de kleuren van de veer. Met kleine zenders die op de vogels waren aangebracht kon in beeld gebracht worden hoe de route is die ze zowel in het voorjaar als in het najaar afleggen. Het project in Botswana liet zien dat het overleven van de zwaluwen afhankelijk is van de regenval in het land. Geen regen, geen rivier en dus geen riet. Meer over Bennie's onderzoek en over de boerenzwaluw is te vinden op www.boerenzwaluw.nl.

Bennie van den Brink is geboren op 6-2-1949, hij was van beroep leraar (hoofd basisschool) en vanaf 1970 als vrijwilliger betrokken bij het ringonderzoek in Nederland. De boerenzwaluw heeft zijn bijzondere interesse en dat heeft geleid tot het opzetten van onderzoek naar overleving en jongenproductie in Nederland alsook naar overleving en conditie in de Afrikaanse overwinteringsgebieden in Botswana en recentelijk in Zambia.
- In 2005 kreeg hij van Vogelbescherming – Sovon de Prof. Herman Klompprijs voor zijn inspanningen voor onderzoek en bescherming van de boerenzwaluw.
- Van 2007 tot 2014 deed hij ringonderzoek aan boerenzwaluwen in Zambia.
- In 2013 kreeg hij een koninklijke onderscheiding voor al zijn werk aan de boerenzwaluw.
Zaterdag
Busexcursie naar de Delta (Ledenexcursie & Publieksexcursie)
Een uitje voor zowel leden als niet leden dus ook andere familieleden of vrienden en vriendinnen kunnen van deze dag mee genieten.
VerslagDoor een misverstand tussen de VWG en de busorganisatie is deze excursie helaas niet doorgegaan.
Woensdag
Vliegensvlug en levensecht: over het afbeelden van vogels door de eeuwen heen()
Het afbeelden van vogels en andere dieren is van alle tijden. In het oude Egypte waren vooral afbeeldingen van vogels populair; vaak hadden de afgebeelde vogels een speciale betekenis. Dat vinden we ook terug in de Europese Middeleeuwen, waar zaken op tekeningen en schilderijen bijna altijd een of meerdere waarden vertegenwoordigen. In de tijd van de Verlichting is het de kunstenaar meestal te doen om een exacte afbeelding, of het benadrukken van een opvallende karakteristiek. Jos zal een aantal voorbeelden bespreken, zoals puttertjes bij Madonna’s, uilen bij Herri met de Bles, vliegende vogels bij Leonardo da Vinci, de overal verstopte ijsvogel en steeds maar weer opduikende zilverreiger.

• Docent: Dhr. dr. J.W.A.M. (Jos) Janssen
VerslagHet was een interessante avond. Prenten, schetsen, schilderijen het wisselde steeds en zo kregen we een goed beeld van de vogelafbeeldingen door de eeuwen heen. Opvallend was dat de Hop en het Puttertje in vroeger tijden vaak werden afgebeeld. Ook was het mooi om te zien dat de Egyptenaren al prachtige vogels konden afbeelden in steen, goed herkenbaar, terwijl in latere tijden je meer moest gokken wat er op een afbeelding stond. Het schilderij "de tuin der lusten" van Jeroen Bos (geschilderd rond 1503) vormde de rode draad van de avond. Als je het schilderij goed bestudeerd zie je werkelijk alles soorten vogels voorbij komen.
Dinsdag
De GROTE trek van de Kleine Zwaan (Ledenavond & Publieksavond)
Wim Tijsen komt vertellen over de Kleine Zwaan.
De presentatie gaat over het leven in al zijn facetten van de Kleine Zwaan, een kwetsbare vogelsoort waarvan er nu nog maar 15.000 in Europa rondvliegen. Kleine Zwanen zijn arctische broedvogels die elk jaar een tocht van 8.000 km op en neer maken tussen hun broedgebieden in het uiterste noorden van Rusland rond de poolcirkel en hun overwinteringsgebieden in NW-Europa. Nederland en Engeland spelen daarin een hoofdrol. Specifiek ook het noordelijk deel van Noord-Holland, de Wieringermeerpolder met zijn uitgestrekte akkers, heeft een tijdje een sleutelpositie tijdens de trektocht van de vogels gehad. Wim Tijsen is opgegroeid in de Wieringermeer, maar al jaren woonachtig op het voormalig eiland in de Zuiderzee, Wieringen, en verslingert aan deze ‘snowflakes’ van het hoge noorden. Net als de zwanen is ie ook een beetje ‘explorer’ en hielp hij bij het onderzoek in Nederland door het Ned. Instituut voor Ecologie(NIOO).Hij verteld hoe je onderzoek doet(vangen en ringen), waar deze fantastische vogels broeden, wat ze eten en hoe en waar ze de winter doorkomen.De presentatie gaat over de ecologie van de Kleine Zwaan, maar ook over de persoonlijke verhalen achter deze vogels, met hun weemoedige, fraai heldere wintergeluid.
VerslagVoor een overvolle zaal vertelde Wim Tijsen zijn verhaal. Het was interessant en wat mij het meeste is bijgebleven is dat elke kleine zwaan anders is, hoewel dat op het eerste gezicht misschien niet zo lijkt. Het gele patroon op de donkere snavel is bij ieder individu verschillend en onder te verdelen in drie types. Onderzoekers kunnen hierdoor vele honderden zwanen uit elkaar houden - een hele prestatie! Dit alles is ontdekt door Sir Peter Scott, hij was degene die begin jaren 60 in Slimbrige (Engeland) het onderzoek startte naar de kleine zwaan. Alles wat in de aankondiging stond kwam aan bod deze avond. Het grote aantal bezoekers zorgde ervoor dat het een tijdje duurde voordat iedereen een drankje had in de pauze en daardoor werd het ook iets later dan gepland. Door alles wat we geleerd hebben deze avond was het de moeite waard!
Zaterdag
Nationale Natuurwerkdag (Ledenexcursie & Publieksexcursie)
Jaarlijks hoogtepunt voor de knotters: Nationale Natuurwerkdag
Zaterdag
Nacht van de nacht (Ledenexcursie & Publieksexcursie)
Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht. De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties. Tijdens de Nacht van de Nacht worden er door het hele land honderden evenementen georganiseerd in het donker en doven honderden bedrijven en gemeenten lichten van gebouwen en reclameverlichting. Dit jaar wordt de Nacht van de Nacht al weer voor de 12e keer georganiseerd en onze vogelwerkgroep doet daar ook weer aan mee. Tijdens deze "Nacht van de Nacht" kunt u kennis maken met wat er in het duister te zien en te horen is op het Spookverlaat en Kruiskade in Hazerswoude. Om 20.00 uur wordt gestart bij het Ooievaarsnest aan het Spookverlaat. De excursie duurt tot circa 22.00 uur en is geschikt voor avontuurlijke wandelaars, zowel jong als oud.
VerslagOnder een heldere sterrenhemel verzamelen we ons in de buurt van het Ooievaarsnest dat deze avond ook bezet is. Oude bekenden maar ook nieuwe geïnteresseerden begroeten elkaar en worden door Louis en Ans van harte welkom geheten. De groep wordt in tweeën gesplitst nadat we eerst het verhaal over het ontstaan van het Spookverlaat en de Kruiskade hebben gehoord. Het is heel apart in het donker en soms is het echt nodig om even bij te schijnen zodat er niemand in de sloot terecht komt. Ik ben met de groep van Ans mee gelopen die ons allemaal tot het einde aan toe wist te boeien met allerlei weetjes over de natuur en over de Kruiskade, die we helemaal afgelopen hebben. Jammer van het geluid van de N11. Omdat het windstil is, is het geraas van de auto's (te) goed te horen! We zien in de polder de mistflarden over de wegkruipen als we teruggaan naar huis. Het was een leuke, zeer informatieve excursie!
Zondag
Excursie naar de Wilck (Ledenexcursie & Publieksexcursie)
Vogels kijken bij Hazerswoude
Op zondag 2 oktober kunt u met gidsen van Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o.naar het vogelreservaat De Wilck. Wintergasten zijn weer terug en de kans op bijzondere trekvogels is groot. We verzamelen om 9.00 uur bij de Rode Wipmolen, Vierheemskinderenweg te Hazerswoude, te bereiken via de Gemeneweg. De wandeling duurt ongeveer tot 11.00 uur en er zijn geen kosten aan verbonden.
VerslagOm negen uur gingen we met z'n dertienen richting het sluisje vlak bij de het kijkscherm in het oostelijke deel van de Wilck. Louis wist de aanwezigen (12 leden en 1 gast) goed te boeien. Jammer dat het ging regenen. Het leverde wel een hele mooie regenboog op maar de vogels lieten zich wat minder zien; alhoewel we nog wel een Boerenzwaluw zagen vliegen en later nog drie Veldleeuweriken. Wat wel op viel deze morgen waren de in grote getale aanwezige Grote Zilverreigers en (grote) Buizerds op paaltjes. Eenmaal door het hekje het gebied van de Wilck in konden we ook de Goudplevieren spotten die samen met de Kieviten in het weiland aanwezig waren. We zagen in onze verrekijker tegen een strak blauwe lucht prachtig de Watersnippen weg vliegen. Hoe mooi kan het zijn op zo'n buiige ochtend. Naast al de eerder genoemde vogels zagen we ook Wulpen, Reigers, Puttertjes, Witte kwikstaarten, Aalscholvers, Smienten, Wintertalingen en Slobeenden. Kortom een prachtige ochtend met aan het einde van de wandeling een heerlijk kopje koffie met een stroopwafeltje en een goeie mop van Ans als afsluitertje!
Donderdag
Galapagoseilanden (Ledenexcursie & Publieksexcursie)
Lezing: Op deze donderdag organiseert de educatiecommissie een bijzondere lezing. Ko Katsman, lid van de VWG, is op een paar Galapagoseilanden geweest en kan boeiend vertellen over zijn ervaringen.
Dieren en Darwin zijn op de Galapagos nauw met elkaar verbonden. Daarom zal aan beide aandacht besteed worden.
VerslagVoor een volle zaal met geïnteresseerde mensen nam Ko ons mee naar de Galapagos eilanden. De diversiteit aan vogels is niet enorm maar zeker wel de moeite waard. Het uit elkaar houden van de Grondvinken (z.g. Darwinvinken) is een studie apart. Ze lijken erg veel op elkaar de Grote-, Middelste- en Kleinegrondvink, zodat ook een doorgewinterde vogelaar moeite heeft om ze te herkennen. We hebben mooie foto's gezien van deze Vinken maar ook van de Fregatvogels, de Blauwvoetgent, de zeldzame Lavameeuw, Zwaluwstaartmeeuw en de Lachmeeuw. Uiteraard leven er ook andere beesten op de Galapagos; wat dacht je van de Reuzenschildpad of Galapagoslandleguaan met zijn prachtige kleuren en het aan land gaan bij de Zeeleeuwen was voor Ko een ware natuurbeleving. Kortom een mooie lezing met prachtige foto's en een goed verhaal.
Donderdag
Seizoensopening (Ledenavond & Publieksavond)
Nu de zomervakanties zo goed als voorbij zijn, beginnen ook wij weer aan ons nieuwe vogelseizoen. Naast enkele mededelingen over de activiteiten voor leden het komende jaar zal de avond verder in het teken staan van IJsland. Herman van der Hart (bij ons bekend van lezingen over Oman, Afrika en India) zal over dit land een presentatie geven
VerslagBijna ademloos hebben we zitten kijken naar de meer dan prachtige foto's van IJsland, allen gemaakt door Herman van der Hart. Op deze eerste avond van het seizoen waren het niet foto's van vogels die de boventoon voerde maar die van de fascinerende landschappen. De bergen Ryoliet, een vulkanisch stollingsgesteente dat met name voorkomt in de streek Landmannalaugar in het zuiden van IJsland, deden een ieder verbazen. Uiteraard ging het toch wel over vogels en leerden we dat er maar zo'n 75 verschillende soorten voorkomen. De meest fotogenieke is toch wel de Papegaaiduiker. Een reis in foto's over het hele eiland: voor de pauze het zuidelijke deel van IJsland van west naar oost en na de pauze langs de fjorden aan de noordkant van oost naar west. Bezoek ook eens de website van Herman van der Hart en je zult zelf ook onder de indruk raken: www.natuurfotovanderhart.nl

Meer informatie over publiekseducatie en -activiteiten van dit seizoen kunt u inwinnen bij .
Naar de top van deze pagina.