De koeien in de ochtend
Wilck - Zonsopkomst

Beetje schraal

Zaterdagmorgen 30 september, tegen het licht worden kwamen de eerste tellers op de telpost aan de Burmadeweg (westkant van De Wilck)Bij het kijkscherm installeerden we ons om hopelijk een goede Euro Birdwatch te beleven. Helaas, al gauw werd duidelijk dat de gewenste drukte in de lucht niet zou plaats vinden. Het werden uren met weinig tot geen trek spijtig genoeg. Gelukkig voor ons bleek dat het over het hele land ook minimaal, al was dit natuurlijk een schrale troost. Om een indruk te geven hoe we de ochtend hebben geteld hierbij de aantallen

Wilck

 • 12       Aalscholver
 • 98       Brandgans
 • 100     Goudplevier
 • 64       Graspieper
 • 40       Grauwe gans
 • 42       Kneu
 • 90       Kievit
 • 75       Kokmeeuw
 • 5         Krakeend
 • 15       Smient
 • 125     Spreeuw
 • 10       Watersnip
 • 6         Witte Kwikstaart
 • verder nog een paar enkelingen.

Natuurlijk nog wel even noemen een ijsvogel en een slechtvalk. Toch niet de minste soort ! Zoals ik al zei , landelijk was het ook niet al te best. Wij hebben tot de middag geteld en gezien het feit dat het in de middag begon te regenen was dat geen verkeerde beslissing.

Europa

In totaal deden er 41 landen mee, als Nederland kwamen we na landen als Finland , Zweden en Hongarije toch als 4e in de uitslag van de Euro Birdwatch voor de dag. Met de voorlopige telling van :

 • 67169   Spreeuw
 • 23899   Vink
 • 5134     Kokmeeuw
 • 19211   Graspieper
 • 4831     Kneu 
 • 12907   Aalscholver
 • 3804     Smient
 • 12419   Kievit
 • 8173     Grauwe Gans         
 • 8064     Goudplevier

201211 vogels  in totaal, voorlopig...

Bird Watchers

Dat het dit jaar niet zo’n geweldig resultaat heeft opgeleverd, wil natuurlijk niet zeggen dat we volgend jaar niet van de partij zullen zijn. Volgend jaar is er weer een Euro Birdwatch en wel op zaterdag 6 oktober 2018. Ik wil  Cor,Adri,Piet,Jan en Johan die mee hebben geteld , hartelijk bedanken ! En natuurlijk hoop ik dat we volgend jaar weer, met uiteraard iets meer tellers, bij elkaar kunnen komen om weer de Euro Birdwatch  te beleven.

De tellers in de ochtend

De website van de VWG wordt actueel gehouden door . Naar de top van deze pagina.
Voor meer informatie over tellingen kunt u contact opnemen met .