RingmusIn de boom tegenover mn huis. helemaal blij mee. Is #107 voor dit jaar op de foto.Hazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker24 Februari 2018
RingmusBewaakt zorgvuldig de koolmezen kast die ik samen met mijn Opa gebouwd heb.Koudekerk aan den Rijn Johan Den Houdijker20 Februari 2018
Toendrarietgams 53xFoeragerende groep.Veenderpolder, Roelofarendsveen Ingeborg Blommers13 Februari 2018
Putter 2xBeide op de kruiskadeHazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker8 Februari 2018
KramsvogelBeide op de kruiskadeHazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker8 Februari 2018
Kleine Zwaan 10x7ad.+3juv.Hondsdijkse poldeK koudekerk Cor Kes3 Februari 2018
Grote Zilverreigers 11x7ad.+3juv.Hondsdijkse poldeK koudekerk Cor Kes3 Februari 2018
Kramsvogel 55xin bomen langs fietspadMatte kade Cor Kes3 Februari 2018
Grote Gele KwikstaartOpvliegend uit eht braakliggende terrein achter de JumboHazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker3 Februari 2018
Kleine Zwaan 19xfoeragerend tussen de knobbelsroode polder Hoogmade Leiderdorp To Renniers25 Januari 2018
Kleine Zwaan 49xter plaatse aanwezig. 40 adult +9 juv.Lagenwaardse polder. Kouderkerk a/d Rijn Cor Kes23 Januari 2018
Duizenden! Kieviten en Goudplevieren. Ook Kemphanen en Wulpenrustend en foergerend in grote groepengroenendijkse polder en Wilck oost. Cor Kes23 Januari 2018
Slechtvalkjagend en later rustend in hoogsp. mastKoudekerk a/d Rijn Hondsdijkse polder Cor Kes22 Januari 2018
Kleine Zwaanadult 33xroode polder Sjon van Santen21 Januari 2018
Wulp 400xZeker 400 wulpen foeragerend tussen de vele kievitenDe Wilck ingang Vierheemskinderenweg Ton Renniers20 Januari 2018
Kleine Zwaan 88xter plaatseLagenwaardse polder. Kouderkerk a/d Rijn Cor Kes19 Januari 2018
Kleine Zwaan 74x1 gele pootring +1 gele HalsbandKoudekerk a/d Rijn Hondsdijkse polder Cor Kes16 Januari 2018
1 gele pootring +1 gele HalsbandKoudekerk a/d Rijn Hondsdijkse polder Cor Kes16 Januari 2018
Kleine Zwaan 14xOvervliegend. Helaas niet gebiedsgebonden, dus niet voor SOVON tellingBarrepolder Ton Renniers en Casper Bottemanne14 Januari 2018
Blauwe Kiekendief 3xjagend. gezien tijdens de wintervogeltellingDe Wilck Johan van der Haven en Cor Kes14 Januari 2018
Havikhavik zit in boom en sperwer jagendLagenwaardse polder. Kouderkerk a/d Rijn Cor Kes14 Januari 2018
Sperwerhavik zit in boom en sperwer jagendLagenwaardse polder. Kouderkerk a/d Rijn Cor Kes14 Januari 2018
Kleine Zwaan 2xfoeragerend tussen knobbelzwanen. Dezelfde polder als voorgaande jarenRoode polder Hoogmade Leiderdorp Ton Renniers6 Januari 2018
Putter 3xIn achtertuin, vlakbij huis een 3 tal putters in de top van lavendelstruiken. Weet niet of het noemenswaardig is, maar ik had deze vogel nog nooit gezien en al helemaal niet in mijn achtertuin.Achtertuin aan Lagewaard, Koudekerk aan den Rijn (hier nog niet eerder gezien) Gertjan Kruijt6 Januari 2018
AppelvinkAlles gezien in heempark. Grote groep putters en sijzen, met daarin een barmsijs. Opeens vloog daar ook een appelvins langs. Heerlijke dag in de zon.Heempark, Alphen aan den Rijn Joost Den Houdijker28 December 2017
Barmsijs SpecAlles gezien in heempark. Grote groep putters en sijzen, met daarin een barmsijs. Opeens vloog daar ook een appelvins langs. Heerlijke dag in de zon.Heempark, Alphen aan den Rijn Joost Den Houdijker28 December 2017
SijsAlles gezien in heempark. Grote groep putters en sijzen, met daarin een barmsijs. Opeens vloog daar ook een appelvins langs. Heerlijke dag in de zon.Heempark, Alphen aan den Rijn Joost Den Houdijker28 December 2017
PutterAlles gezien in heempark. Grote groep putters en sijzen, met daarin een barmsijs. Opeens vloog daar ook een appelvins langs. Heerlijke dag in de zon.Heempark, Alphen aan den Rijn Joost Den Houdijker28 December 2017
IJsvogelAlles gezien in heempark. Grote groep putters en sijzen, met daarin een barmsijs. Opeens vloog daar ook een appelvins langs. Heerlijke dag in de zon.Heempark, Alphen aan den Rijn Joost Den Houdijker28 December 2017
Wulp 100xIN de weilanden voor de Wilck barst het er van. Prachtige vogels.De Wilck Joost Den Houdijker25 December 2017
WaterralEen waterral stapte voorzichtig voort aan de overkant van de sloot.Fransche Brug 18 Roelofarendsveen Geert-jan van Beek23 December 2017
WaterralOpnieuw was de waterral aanwezig.Fransche Brug 18 Roelofarendsveen Geert-jan van Beek21 December 2017
Kleine Zwaan 2xter plaatseVlietpolder, Hoogmade Cor Kes3 December 2017
Vuurgoudhaanerg druk foeragerend, helemaal single ..........; prachtig oranje kruintje! In de ochtenduren. ManHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk29 November 2017
Goudhaanrusteloos foeragerend, ook single ...... kuifje mooi geel; in de ochtenduren; 1e parkseizoenswaarneming. VrouwHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk29 November 2017
Kleine Zwaan 2x2 ad. poetsend en rustendRoode Polder, Hoogmade Cor Kes29 November 2017
IJsvogelop tak langs slootLagenwaardse polder. Kouderkerk a/d Rijn Cor Kes29 November 2017
Steenuilop tak langs slootLagenwaardse polder. Kouderkerk a/d Rijn Cor Kes29 November 2017
Zwartkoppassant. slechts enkele minuten ter plekke ManLeiderdorp Buitenhoflaan eigen tuin Ton Renniers28 November 2017
Bokjevlak voor de voeten opvliegend; vanuit natte ruigte nabij muurtje van beekje en verdween naar moerasgebied ongeveer 35 meter verderop bij vennetje; waarneming parkpersoneel mondeling gecheckt, deze isHeemtuin van Houtkamp Leiderdorp Parkpersoneel (doorgegeven Aan en Besproken Met Bert van Eijk)27 November 2017
Kleine Rietgans 7xtussen de kolganzenZoeterwoude oostbroekpolder Sjon van Santen18 November 2017
Vuurgoudhaan 2x2 mannetjes in struiken/bomen foeragerend, met contactroepjes over en weer; samen met 2 StaartmezenHoutkamp, Leiderdorp Bert van Eijk17 November 2017
IJsvogelManKruiskade Gerda van Kleef7 November 2017
Beflijster1e winter vrouw; laag wegvliegend vanaf kort vochtig gras vanaf 25 m en landend in dichte struiken na 25 m (in het z.g. gebied Waterschapsheuvel); plm. 12.30 uur. Vrouw. Helaas geen fotocamera bij me .....Houtkamp Leiderdorp Bert van Eijk7 November 2017
Vuurgoudhaan 4x2x 1 man en 1x man+vrouw, foeragerend in vrij hoge loofhoutstruiken met nog bladeren; tussen 12.00 uur en 13.00 uur. 1e parkseizoenswaarneming.Houtkamp (3 ex.) en Heemtuin (1 ex.), Leiderdorp Bert van Eijk7 November 2017
BuizerdZat hoog in boom direct langs Van Diepeningenlaan, vloog daaruit weg richting Noordoost, na 10 minuten weer ontdekt 100 m verderop in boom en omringd door roepende Zwarte Kraaien, Kauwen, Eksters en GHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk7 November 2017
IJsvogelvliegend over slootje en onder brug verdwijnendHoutkamp Leiderdorp Ingeborg Blommers2 November 2017
KeepRoependHazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker31 Oktober 2017
KramsvogelIn boom, solitaire vogel, verplaatste zich "tjakkerend"; eerste gebiedsseizoenwaarneming, 12.00 uur.Heemtuin Leiderdorp Bert van Eijk30 Oktober 2017
IJsvogelIJsvogel kwam in vliegende vaart laag boven het water van west naar oost langs vliegen.Fransche Brug 18 Roelofarendsveen Geert-jan van Beek30 Oktober 2017
Buizerd 3xDrietal laag en roepend cirkelend boven gebied; denkelijk drie eerste kalenderjaarvogels uit een zelfde nest en nu zonder ouders.Houtkamp Leiderdorp Parkpersoneelslid B. van Eijk, Waarneming Doorgegeven Aan en Geplaatst Door Vwg-lid Bert van Eijk.27 Oktober 2017
Buizerd 6xDoordat er veel vers maaisel lag langs de slootkanten kwamen hier een flink aantal buizerds op af om een muisje te verschalken. Ook veel grote zilveren en blauwe reigersBarrepolder ten westen van het Zwetslootpad. Ton Renniers25 Oktober 2017
Grote Zilverreiger 8xOp muizenjacht in de gemaaide slootkanten.Barrepolder in directe omgeving Zwetslootpad Ton Renniers25 Oktober 2017
Kramsvogel 3xfoeragerend op pas ingezaaid perceelBarrepolder oost van Zwetslootpad Ton Renniers25 Oktober 2017
Ooievaar 2xfoeragerend op gemaaid weilandBoterhuispolder Leiderdorp Ton Renniers25 Oktober 2017
Grote Gele Kwikstaartlaag over vijver vliegendHoutkamp Leiderdorp Laan van Berendrecht Ton Renniers24 Oktober 2017
BladkoningKort ter plaatse, vloog daarna verder.Hazerswoude Rijndijk Ramon Verstraaten16 Oktober 2017
Velduilonbekendwilck Hans van der Meulen15 Oktober 2017
Zwarte MeesNabij Koudekerkse brug aan hzw kant, roependHazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker15 Oktober 2017
Aalscholver 4xRustig helder weerBoterpolder, Hazerwswoude Rob Eveleens en Gerda van der Meer14 Oktober 2017
Blauwe Reiger 3xRustig helder weerBoterpolder, Hazerwswoude Rob Eveleens en Gerda van der Meer14 Oktober 2017
Ekster 2xRustig helder weerBoterpolder, Hazerwswoude Rob Eveleens en Gerda van der Meer14 Oktober 2017
Fuut 4xRustig helder weerBoterpolder, Hazerwswoude Rob Eveleens en Gerda van der Meer14 Oktober 2017
Grote ZilverreigerRustig helder weerBoterpolder, Hazerwswoude Rob Eveleens en Gerda van der Meer14 Oktober 2017
Knobbelzwaan 4xRustig helder weerBoterpolder, Hazerwswoude Rob Eveleens en Gerda van der Meer14 Oktober 2017
Krakeend 21xRustig helder weerBoterpolder, Hazerwswoude Rob Eveleens en Gerda van der Meer14 Oktober 2017
Meerkoet 17xRustig helder weerBoterpolder, Hazerwswoude Rob Eveleens en Gerda van der Meer14 Oktober 2017
Smient 69xRustig helder weerBoterpolder, Hazerwswoude Rob Eveleens en Gerda van der Meer14 Oktober 2017
Spreeuw 30xRustig helder weerBoterpolder, Hazerwswoude Rob Eveleens en Gerda van der Meer14 Oktober 2017
Wilde Eend 2xRustig helder weerBoterpolder, Hazerwswoude Rob Eveleens en Gerda van der Meer14 Oktober 2017
TorenvalkRustig helder weerBoterpolder, Hazerwswoude Rob Eveleens en Gerda van der Meer14 Oktober 2017
Koperwiek 20xgroep foeragerend in bomen/struiken/op de bodem; eerste gebiedsseizoenswaarneming; waarneming tijdens nestkastencontroleronde VWG-team.Houtkamp-Heemtuin Leiderdorp Bert van Eijk, Sjon van S Anten, Henk Doelman10 Oktober 2017
Groene SpechtRoependHazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker30 September 2017
Bladkoningmeermalen roepend; rond 15.00 uurHoutkamp, Leiderdorp Bert van Eijk29 September 2017
Zilverreiger 31x16.00 uur,alles vanaf 1 centraal kijkpunt op Ruige kade. Blijkbaar genoeg te halen daarLagenwaardse polder. Kouderkerk a/d Rijn Cor Kes28 September 2017
Purperreiger16.00 uur,alles vanaf 1 centraal kijkpunt op Ruige kade. Blijkbaar genoeg te halen daarLagenwaardse polder. Kouderkerk a/d Rijn Cor Kes28 September 2017
Blauwereiger 9x16.00 uur,alles vanaf 1 centraal kijkpunt op Ruige kade. Blijkbaar genoeg te halen daarLagenwaardse polder. Kouderkerk a/d Rijn Cor Kes28 September 2017
Ooievaar 7x16.00 uur,alles vanaf 1 centraal kijkpunt op Ruige kade. Blijkbaar genoeg te halen daarLagenwaardse polder. Kouderkerk a/d Rijn Cor Kes28 September 2017
Buizerd (ganzen Niet Geteld.) 8x16.00 uur,alles vanaf 1 centraal kijkpunt op Ruige kade. Blijkbaar genoeg te halen daarLagenwaardse polder. Kouderkerk a/d Rijn Cor Kes28 September 2017
Groene SpechtroependHoutkamp, Leiderdorp Bert van Eijk27 September 2017
Slechtvalkrustend in hoogsp. mastKoudekerk a/d Rijn Hondsdijkse polder Cor Kes24 September 2017
Velduilter plaatse, vliegt dichtbij weg bij ophalen nestvlotjes.De Wilck Cor Kes23 September 2017
Aalscholver 7xRegen, dus erg stil...Boterpolder, Hazerwswoude Rob Eveleens16 September 2017
Blauwe Reiger 4xRegen, dus erg stil...Boterpolder, Hazerwswoude Rob Eveleens16 September 2017
Knobbelzwaan 5xRegen, dus erg stil...Boterpolder, Hazerwswoude Rob Eveleens16 September 2017
Krakeend 5xRegen, dus erg stil...Boterpolder, Hazerwswoude Rob Eveleens16 September 2017
Wilde Eend 46xRegen, dus erg stil...Boterpolder, Hazerwswoude Rob Eveleens16 September 2017
Kuifeend 2xRegen, dus erg stil...Boterpolder, Hazerwswoude Rob Eveleens16 September 2017
TorenvalkRegen, dus erg stil...Boterpolder, Hazerwswoude Rob Eveleens16 September 2017
Meerkoet 5xRegen, dus erg stil...Boterpolder, Hazerwswoude Rob Eveleens16 September 2017
Boerenzwaluw 10xRegen, dus erg stil...Boterpolder, Hazerwswoude Rob Eveleens16 September 2017
Tapuit!Regen, dus erg stil...Boterpolder, Hazerwswoude Rob Eveleens16 September 2017
Kauw 6xRegen, dus erg stil...Boterpolder, Hazerwswoude Rob Eveleens16 September 2017
Spreeuw 45xRegen, dus erg stil...Boterpolder, Hazerwswoude Rob Eveleens16 September 2017
Purperreigerging vliegend verderop zittende wilck Sjon van Santen7 September 2017
Paapjagend vanaf landhekde wilck Sjon van Santen7 September 2017
IJsvogelvliegend over slootHoutkamp, Leiderdorp Ingeborg Blommers4 September 2017
Grote Zilverreigers 64xslaapplaatstellingLagenwaardse Polder Johan van der Haven en Cor Kes29 Augustus 2017
Tapuit 2xLangs molenpad hondsdijkse molenHondsdijkse polder Koudekerk a.d.Rijn Cor Kes28 Augustus 2017
Kwak 2xOvervliegend vanuit Avi Fauna richting ZuidwestAlphen aan den Rijn Joost Den Houdijker28 Augustus 2017
Smient 3xze zijn al weer gearriveerd.Plasje Wilck Cor Kes26 Augustus 2017
Purperreiger (juv.)foerargerendLagenwaardse Polder Cor Kes26 Augustus 2017
Buizerd 12xop palen en hekkenLagenwaardse Polder Cor Kes26 Augustus 2017
Grote Zilverreiger 53xSlaapplaatsLagenwaardse Polder Cor Kes25 Augustus 2017
TapuitopvliegendMunniken polder Leiderdorp Ton Renniers14 Augustus 2017
Kwak 2xschijnen zelfs een jong te hebben, hoorde ik vandaag. Kicke toch!Heempark, Alphen aan den Rijn Joost Den Houdijker6 Juli 2017
KwakManZeegersloot bij sluisje t.o. Golfrestaurant/baan Jacques de Blois5 Juli 2017
Grauwe Vliegenvanger 4xFamilie met minimaal 2 net vliegvlugge jongenKruising mattenkade/ruigekade Johan van der Haven4 Juli 2017
Engelse Gele Kwikstaartopvliegend van uit kruidenbegroeiingMunnikenpolder Leiderdorp Ton Renniers16 Juni 2017
BoomvalkJagendBentwoud Joost Den Houdijker4 Juni 2017
Bosrietzanger Baltsend/zingendZingend in de groenstrook tegenover het appartementengebouw (Westerschans) waar ik woon. Nieuwe balkonsoort. :-)Westerschans - Leiderdorp Luuk Punt24 Mei 2017
SpotvogelZingend in het bosje tussen de A4 en de plas ter hoogte van het meubelplein.Munnikenpolder Luuk Punt18 Mei 2017
Temmincks StrandloperThe accident of finding this post has brinethged my dayThe accident of finding this post has brinethged my day Johan van der Haven en Cor Kes11 Mei 2017
Lepelaar 3xAllen rond het plasje, kemphaan 3 hanen en 2 hennen.De Wilck Johan van der Haven en Cor Kes11 Mei 2017
Kemphaan 5xAllen rond het plasje, kemphaan 3 hanen en 2 hennen.De Wilck Johan van der Haven en Cor Kes11 Mei 2017
VelduilVelduil in de Wilck Oost, Kanoet bij het plasjeDe Wilck Johan van der Haven, Cor Kes en 13 Deelnemers Aan de Excursie9 Mei 2017
KanoetVelduil in de Wilck Oost, Kanoet bij het plasjeDe Wilck Johan van der Haven, Cor Kes en 13 Deelnemers Aan de Excursie9 Mei 2017
Groene SpechtroependHeemtuin Leiderdorp Bert van Eijk6 Mei 2017
Sprinkhaanzangersprinkhaanzanger zingend; ijsvogels met prooi, ransuil op nest, spreeuw nestelend in boomholte (oud nest grote bonte specht), bruine kiekendief (man) overvliegend.gebied Spookverlaat-Kruiskade Broedvogelinventarisatieteam (vandaag Sjon/leo/ingeborg/bert).2 Mei 2017
IJsvogel 2xsprinkhaanzanger zingend; ijsvogels met prooi, ransuil op nest, spreeuw nestelend in boomholte (oud nest grote bonte specht)gebied Spookverlaat-Kruiskade Broedvogelinventarisatieteam (vandaag Sjon/leo/ingeborg/bert).2 Mei 2017
Ransuilsprinkhaanzanger zingend; ijsvogels met prooi, ransuil op nest, spreeuw nestelend in boomholte (oud nest grote bonte specht)gebied Spookverlaat-Kruiskade Broedvogelinventarisatieteam (vandaag Sjon/leo/ingeborg/bert).2 Mei 2017
Spreeuwsprinkhaanzanger zingend; ijsvogels met prooi, ransuil op nest, spreeuw nestelend in boomholte (oud nest grote bonte specht)gebied Spookverlaat-Kruiskade Broedvogelinventarisatieteam (vandaag Sjon/leo/ingeborg/bert).2 Mei 2017
Blauwe Kiekendief Visdief 18x Tuinfluiter Rietzanger 2xTerplaatse PaarSpookverlaat Carol Honsbeek Peter Ris28 April 2017
Buizerdbuizerd cirkelend boven mogelijke nestelplaats, groene specht roepend, kleine karekiet zingend plus 1e seizoenswaarneming, sperwer vrouw op nest en man op vooralsnog mislukte zangvogel-jacht in struikHoutkamp resp. Heemtuin, Leiderdorp Bert van Eijk19 April 2017
Groene Spechtbuizerd cirkelend boven mogelijke nestelplaats, groene specht roepend, kleine karekiet zingend plus 1e seizoenswaarneming, sperwer vrouw op nest en man op vooralsnog mislukte zangvogel-jacht in struikHoutkamp resp. Heemtuin, Leiderdorp Bert van Eijk19 April 2017
Kleine Karekietbuizerd cirkelend boven mogelijke nestelplaats, groene specht roepend, kleine karekiet zingend plus 1e seizoenswaarneming, sperwer vrouw op nest en man op vooralsnog mislukte zangvogel-jacht in struikHoutkamp resp. Heemtuin, Leiderdorp Bert van Eijk19 April 2017
Sperwer 2xbuizerd cirkelend boven mogelijke nestelplaats, groene specht roepend, kleine karekiet zingend plus 1e seizoenswaarneming, sperwer vrouw op nest en man op vooralsnog mislukte zangvogel-jacht in struikHoutkamp resp. Heemtuin, Leiderdorp Bert van Eijk19 April 2017
Waterhoenbuizerd cirkelend boven mogelijke nestelplaats, groene specht roepend, kl.karekiet zingend 1e seizoenswaarn., sperwer vrouw op nest en man op mislukte zangvogel-jacht in struik,WH op nest alleen snavelpunt te zien.Houtkamp resp. Heemtuin, Leiderdorp Bert van Eijk19 April 2017
OeverzwaluwOeverzwaluw 30 exemplaren foeragerend boven de plas.Munnikenpolder Luuk Punt14 April 2017
BoerenzwaluwBoerenzwaluw 9 exemplaren foeragerend boven de plasMunnikenpolder Luuk Punt14 April 2017
KemphaanKemphaan 2 foeragerendMunnikenpolder Luuk Punt14 April 2017
Kleine Plevier 8xVier paartjesMunnikenpolder Luuk Punt14 April 2017
Gele Kwikstaart2 exemplarenMunnikenpolder Luuk Punt14 April 2017
KluutVier broedpaarMunnikenpolder Luuk Punt14 April 2017
Bonte StrandloperDrie bonte strandlopers nog altijd aanwezig. Twee exemplaren al behoorlijk geruid naar zomerkleed.Munnikenpolder Luuk Punt14 April 2017
Grote ZilverreigerGrote zilverreiger kwam slapen op de slikplaatMunnikenpolder Luuk Punt6 April 2017
OeverloperOeverloper opvliegendMunnikenpolder Luuk Punt6 April 2017
BoerenzwaluwMijn eerste boertje dit jaar.Munnikenpolder Luuk Punt6 April 2017
Kleine Plevier 8xvier paartjesMunnikenpolder Luuk Punt6 April 2017
Gele KwikstaartGele kwikstaartBoterhuispolder Luuk Punt4 April 2017
GruttoZes baltsende grutto'sBoterhuispolder Luuk Punt4 April 2017
BoerenzwaluwVliegend rondom de kerkKoudekerk Joost Den Houdijker2 April 2017
OeverzwaluwTwee oeverzwaluwenMunnikenpolder Luuk Punt2 April 2017
Bonte StrandloperZes bontjesMunnikenpolder Luuk Punt2 April 2017
Kluut12 klutenMunnikenpolder Luuk Punt2 April 2017
Scholekster32 scholekstersMunnikenpolder Luuk Punt2 April 2017
Grutto (vnl Islandica)130 grutto's voornamelijk IJslandseMunnikenpolder Luuk Punt2 April 2017
Tureluur12 tureluursMunnikenpolder Luuk Punt2 April 2017
Kleine Plevier 8xkleine plevier 8Munnikenpolder Luuk Punt2 April 2017
Kievit34xMunnikenpolder Luuk Punt2 April 2017
Gele KwikstaartGele kwikstaart ManMunnikenpolder Luuk Punt2 April 2017
Zwartkop 2x1e parkseizoenswaarneming, 14.30 uur. 2 x. 1 zingend: 1 met voorzangsriedel maar zonder jodelende uithaal en 1 zonder voorzangsriedel maar met jodelende uithaal. Denkelijk de afgelopen nacht gearrivHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk31 Maart 2017
IJsvogelOp omgevallen boom die in het plasje ligt. Als we slim zijn laten we die liggen of houden we tegen dat de gemeente hem weghaald.koudekerk aan den rijn, Hofstede park Joost Den Houdijker30 Maart 2017
Kemphanen 30xrustend na vlucht voor slechtvalkplasje de Wilck Sjon van Santen19 Maart 2017
Tjiftjaf 3x3 ex. zingend gehoord en gezien, op 3 verschillende locatiesHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk17 Maart 2017
Grote Gele KwikstaartFoeragerend op moerasoeverstrook oostkant Grote Vijver Laan van Berendrecht. Mogelijk dezelfde vogel als op 03-03-2017 (zie aldaar)?Houtkamp Leiderdorp Bert van Eijk17 Maart 2017
Grauwe GansGans op nest; gent patrouillerend in de omgeving. Op 03-03 j.l. laag vliegend en luid roepend zoekend naar broedplek in Heemtuin 2016, maar de veenkom aldaar is geschoond en daardoor nog ongeschikt.Houtkamp Leiderdorp Bert van Eijk17 Maart 2017
Groene SpechtTweemaal roepend met minstens een kwartier tussenruimte, vanaf Waterschapsheuvelterrein.Houtkamp Leiderdorp Bert van Eijk17 Maart 2017
SperwerVloog weg vanuit boomkroon (els) richting park. VrouwHeemtuin Leiderdorp Bert van Eijk17 Maart 2017
Teterterte Vrouwterter Erter14 Maart 2017
TjiftjafBaltsend/zingend in de groenstrook achter de Westerschans in LeiderdorpWesterschans - Leiderdorp Luuk Punt12 Maart 2017
Groene SpechtFoeragerend ManWesterschans - Leiderdorp Luuk Punt11 Maart 2017
TjiftjafGezien en alleen zijn roep gehoord.Leiderdorp, de Houtkamp. Ingeborg Blommers6 Maart 2017
TjiftjafGezien en alleen zijn roep gehoord.Leiderdorp, Essenpark Ingeborg Blommers5 Maart 2017
Grote Gele Kwikstaartlandend op moerasoeverstrook oostkant grote vijver Laan van BerendrechtHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk3 Maart 2017
BuizerdLage cirkelvlucht met terreinbinding, geen roep.Houtkamp Leiderdorp Bert van Eijk3 Maart 2017
Kleine VliegenvangerAl diverse keren gespot. ManIn Koudekerk aan den Rijn in Kerklaan waargenomen al aantal dagen aanwezig bij het zwembad Jeanne Kok28 Februari 2017
Kleine Zwaan 6xfoeragerend. 2 adult en 4 juvenielBarrepolder Ton Renniers en Casper Bottemanne19 Februari 2017
Wilde Zwaan 3x2x ad, 1x juv. Zwemmend op de Wijde Aa tegenover Polder Oudendijk (Plaspolder). Vlogen weg richting Woubrugge.Wijde Aa bij Ofwegen Ingeborg Blommers18 Februari 2017
Kleine Zwaan 180xin de sneeuwHondsdijkse Polder, Koudekerk a/d Rijn Cor Kes12 Februari 2017
Kleine Zwaan 6x08.00 uur op plasje in een klein wak met veel smienten (slaapplaats)De Wilck Cor Kes10 Februari 2017
Kleine Zwaan 210xter plaatse. (3halsbanden)Hondsdijkse Polder, Koudekerk a/d Rijn Cor Kes7 Februari 2017
Kleine Zwaan 257x Ook Duizenden Kol- 257xvlak naast de Mattenkade. 2x halsband+1xpootring en 1 met gele potenLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes2 Februari 2017
Toendra-vlak naast de Mattenkade. 2x halsband+1xpootring en 1 met gele potenLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes2 Februari 2017
Grauwe Ganzenvlak naast de Mattenkade. 2x halsband+1xpootring en 1 met gele potenLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes2 Februari 2017
Kleine Zwaan 20+ 3xgele halsband erbijroode polder Sjon van Santen1 Februari 2017
Kleine Zwaan 264x 2x halsband+1x pootring en met gele potenter plaatse om 15:15 uur. waarvan 2 in polder GnephoekLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes30 Januari 2017
Koperwiek 3xfoeragerend op hulstLeiderdorp Buitenhoflaan achtertuin Ton Renniers26 Januari 2017
Kleine Zwaan 34xfoeragerend 6 juveniel, 28 adultroode Polder langs N445 Ton Renniers22 Januari 2017
Roodhalsgans 2xfoeragerendRoelofarendsveen, veenderpolder Sjon van Santen20 Januari 2017
Waterralvloog laag van rietstrookje naar rietstrookje over ijsstukje van 2 meter (plm. 16.10 uur)Spookverlaat, Amaliaplas Bert van Eijk20 Januari 2017
IJsvogelter plaatseSpookverlaat t.h.v Beukenboom Ton Renniers18 Januari 2017
Grote Gele Kwikstaartter plaatseSpookverlaat t.h.v Beukenboom Ton Renniers18 Januari 2017
Dwergganstussen kol,riet,grauwe en brandganzen gekleurde pootringen afgelezen en gemeldRoelofarendsveen langs de aderweg Sjon van Santen18 Januari 2017
IJsvogelBoven slootje vliegend en roependHazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker16 Januari 2017
Kleine Zwaan 249xTijdens Watervogeltelling SOVON (179 in Lagenwaardse polder)Lagenwaardse polder en aangrenzende Vlietpolder, Doespolder en polder Gnephoek Johan van der Haven en Cor Kes16 Januari 2017
IJsvogel 2xBij torentje en bij Hondsdijkse molen tijdens SOVON tellingHondsdijkse Polder, Koudekerk Johan van der Haven en Cor Kes16 Januari 2017
Toendrarietgans 2300xter plaatseLagenwaardse polder, Koudekerk Johan van der Haven en Cor Kes16 Januari 2017
Kolgans 400xter plaatseLagenwaardse polder, Koudekerk Johan van der Haven en Cor Kes16 Januari 2017
Brandgans 4xter plaatseLagenwaardse polder, Koudekerk Johan van der Haven en Cor Kes16 Januari 2017
Grauwe Gans 20xterplaatseLagenwaardse polder, Koudekerk Johan van der Haven en Cor Kes16 Januari 2017
Kleine Zwaan 18x14 adult en vier eerste wintersHoogmade - Doespolder Luuk Punt15 Januari 2017
Kleine Zwaan 9xAcht adult en één eerste winterRoode Polder Leiderdorp Luuk Punt15 Januari 2017
Kleine Zwaan 201xfoeragerend 170x lagenwaardse polder, 23xpolder gnephoek en 8x VlietpolderLagenwaardse polder en aangrenzende Vlietpolder en polder Gnephoek Cor Kes15 Januari 2017
Kleine Zwaan 13xFoeragerend tussen knobbels. Wintervogeltelling SovonBarrepolder Ton Renniers, Casper Bottemanne14 Januari 2017
Kolgans 800xFoeragerend. Sovon wintertellingBarrepolder west van Zwetslootpad Ton Renniers, Casper Bottemanne14 Januari 2017
Kleine Zwaan 204x175ad+29juv.Lagenwaardse polder en polder Gnephoek Cor Kes13 Januari 2017
Grauwe-allen ter plaatse Nog niet geteld,Gebeurt komend telweekendLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes13 Januari 2017
Kol-allen ter plaatse Nog niet geteld,Gebeurt komend telweekendLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes13 Januari 2017
Nijl-en Toendra Rietgansallen ter plaatse Nog niet geteld,Gebeurt komend telweekendLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes13 Januari 2017
Grote Zilverreiger 6xter plaatseLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes13 Januari 2017
Buizerd 5xter plaatseLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes13 Januari 2017
Wulpen..xter plaatseLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes13 Januari 2017
Kleine Zwaan 12x9ad+3juvSlaapplaats plasje De Wilck Johan V.d. Haven en Cor Kes12 Januari 2017
Kleine Zwaan 12x9ad+3juvSlaapplaats plasje De Wilck Johan V.d. Haven en Cor Kes12 Januari 2017
Kleine Zwaan 170xop slaapplaatsHondsdijkse Polder, Koudekerk Johan van der Haven en Cor Kes12 Januari 2017
Kleine Zwaan 151x2 groepen Klene Zwanen verspreid in de polder: de eerste groep van 116 incl 8 juv, de tweede van 35 incl 9 juv.Lagewaardse polder Geert-jan van Beek, Ingeborg Blommers10 Januari 2017
Kleine Zwaan 167x141ad+26juvLagenwaardse polder,e.o. Koudekerk Cor Kes10 Januari 2017
Kleine Zwaan 33xfoeragerend. 4 juvenielRoode Polder langs N445 Ton Renniers9 Januari 2017
Zwarte Zwaan 2xfoeragerendRoode Polder langs N445 Ton Renniers9 Januari 2017
Zwarte MeesRoepend vanuit een ceder nabij de Havenburg.Alphen aan den Rijn Joost Den Houdijker9 Januari 2017
Toendrarietgansca. 900Lagenwaardse polder Ko Katsman8 Januari 2017
Kleine Zwaan 33x28 adult, waaronder Y[913A] en vijf eerste wintersRoode Polder Leiderdorp Luuk Punt8 Januari 2017
Grote ZilverreigerEen Grote Zilverreiger liep dapper te stappen aan de overkant op zoek naar iets te eten.Fransche Brug 18, Roelofarendsveen Geert-jan van Beek7 Januari 2017
Ruigpootbuizerdvliegend (je verwacht het niet)Bentwoud Joost Den Houdijker6 Januari 2017
Blauwe Kiekendiefvliegend (je verwacht het niet)Bentwoud Joost Den Houdijker6 Januari 2017
Toendra Rietganzen 775xOp dezelfde locatie als eerder opnieuw veel Toendra Rietganzen.Veender- en Lijkerpolder buiten de bedijking Roelofarendsveen Geert-jan van Beek5 Januari 2017
Kleine Zwaan 145x123ad+22juv. ter plaatseLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes5 Januari 2017
Toendrarietgans Ong.. 500xter plaatseLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes5 Januari 2017
Kleine Zwaan 155x149 in Lagenwaardse polder en 6 in Polder Gnephoek 137ad+18juv.Koudekerk a/d Rijn, Lagenwaardse polder Cor Kes4 Januari 2017
Kleine Zwaan 13x6+7 juv.zwetslootpad Sjon van Santen2 Januari 2017
Blauwe Kiekendiefvrouw type jagendzwetslootpad Sjon van Santen2 Januari 2017
Kleine Zwaan 92x79ad+13juv. 2st.met gele halsband afgelezen 1st. met pootringLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes2 Januari 2017
Blauwe Kiekendief 2xallen in het gebiedBentwoud Joost Den Houdijker30 December 2016
Ruigpootbuizerdallen in het gebiedBentwoud Joost Den Houdijker30 December 2016
Witgatallen in het gebiedBentwoud Joost Den Houdijker30 December 2016
Roodborsttapuit 2xallen in het gebiedBentwoud Joost Den Houdijker30 December 2016
IJsvogelboven slootje, midden in woonwijkHazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker29 December 2016
Grote Gele KwikstaartGrote Gele Kwikstaart foerageerde op een bevroren slootje en vloog daarna weg.Burmadaweg Zoeterwoude Ingeborg Blommers en Geert-jan van Beek20 December 2016
SteenuilOvervliegend op plm. 7 m hoogte van Noord naar Zuid over de Hoogeveense Weg (vanaf de open polder naar het Bentwoud langs de daar aan de weg staande boerderijen). Duidelijk zichtbaar in autolampen enHoogeveense Weg, ten oosten van kruising met Gemeneweg. Bert van Eijk19 December 2016
Kleine Zwaan19 +4 juv. 1 gele halsband erbijroode polder Sjon van Santen17 December 2016
Kleine Zwaan 25xfoeragerende solitaire groep. 4 juvenieleRoode polder Leiderdorp/Oud Ade Ton Renniers16 December 2016
Krakeend 56x31x man en minstens 25x vrouw; recordaantal voor dit gebied! (13.10 uur)Houtkamp, in grote vijver naast Laan van Berendrecht, Leiderdorp Bert van Eijk16 December 2016
Grote Gele Kwikstaart1 ex., wegvliegend van bronnenbeekje in eiken-/beukenbos (hoge gedeelte); 11.30 uur. Op 14-12 ook al door parkpersoneel op dezelfde plaats gezien.Heemtuin, Leiderdorp Bert van Eijk16 December 2016
Kleine Zwaan 12xfoeragerend. 1 juveniele kleine zwaanBoterhuispolder Leiderdorp/ Kaag en Braasem Ton Renniers14 December 2016
Grote Canadese Gans 113xfoeragerend. 1 juveniele kleine zwaanBoterhuispolder Leiderdorp/ Kaag en Braasem Ton Renniers14 December 2016
Knobbelzwaan 85xfoeragerend. 1 juveniele kleine zwaanBoterhuispolder Leiderdorp/ Kaag en Braasem Ton Renniers14 December 2016
Grauwe Gans 350xfoeragerend. 1 juveniele kleine zwaanBoterhuispolder Leiderdorp/ Kaag en Braasem Ton Renniers14 December 2016
Nijlgans 57xfoeragerendBoterhuispolder Leiderdorp/ Kaag en Braasem Ton Renniers14 December 2016
Waterralroepend, eenmaal luid en duidelijk; vanaf rieteilandje naast brug vanaf Munnikkenwegje naar Engelendaal, achter bushokje; 13.00 uur.Houtkamp, Leiderdorp Bert van Eijk14 December 2016
Kleine Zwaan 24x11 adult en 6 juv in de Rode Polder. 3 adult in de Blauwe Polder plus 4 juv.Rode en Blauwe polder, Leiderdorp. Geert-Jan van Beek en Ingeborg Blommers9 December 2016
Kleine Zwaan 21x15 +6 juv.grote polder, zoeterwoude Sjon van Santen9 December 2016
Blauwe Kiekendiefvrouw typeoostbroekpolder zoeterwoude Sjon van Santen9 December 2016
IJsvogelvliegendvierheemskinderenweg nabij de wilck Sjon van Santen9 December 2016
Kleine Zwaan 20xfoeragerend op weiland. 7 juveniel en13 adultRoode polder Leiderdorp/Kaag en Braasem. Deels zelfde groep als enkele dagen geleden Ton Renniers7 December 2016
IJsvogelLuid roepend, vliegend van de ene oever naar de andere in een van de slootjes van de Heemtuin in de Houtkamp.Houtkamp, Leiderdorp Ingeborg Blommers7 December 2016
Roerdomp1Hazerswoude Ko Katsman6 December 2016
KolgansGemengde groep kolgans en toendrarietgans foeragerendVeender- en Lijkerpolder buiten de bedijking Roelofarendsveen Geert-jan van Beek6 December 2016
ToendrarietgansGemengde groep kolgans en toendrarietgans foeragerendVeender- en Lijkerpolder buiten de bedijking Roelofarendsveen Geert-jan van Beek6 December 2016
Gemengde Groep 230xGemengde groep kolgans en toendrarietgans foeragerendVeender- en Lijkerpolder buiten de bedijking Roelofarendsveen Geert-jan van Beek6 December 2016
Canadese GansEen grote groep Canadese ganzen, ter plaatse foeragerend.Doespolder Hoogmade. Geert-jan van Beek6 December 2016
176xEen grote groep Canadese ganzen, ter plaatse foeragerend.Doespolder Hoogmade. Geert-jan van Beek6 December 2016
IJsvogel 2xVloog over een wak bij de brug over de Dwarswatering naar de Bloemerd. Zat een tijd op de brug. 4 Dec ook een vliegend gezien bij de sloot langs de manege in de Bloemerd.Bloemerd, Leiderdorp Ingeborg Blommers5 December 2016
Kleine Zwaan 13xfoeragerend tussen knobbels. 4 juveniel en 9 adultRoode polder Leiderdorp/Oud Ade Ton Renniers4 December 2016
Kleine Zwaan 13xter plaatsePolder Gnephoek Alphen a/d Rijn Cor Kes1 December 2016
Ooievaar 17xter plaatsePolder Gnephoek Alphen a/d Rijn Cor Kes1 December 2016
Kleine Zwaan 9xter plaatsePolder Gnephoek Alphen a/d Rijn Cor Kes29 November 2016
Blauwe Kiekendief 2xjagend VrouwDe Wilck Cor Kes29 November 2016
Kleine Zwaan 10xter plaatseLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes28 November 2016
Kleine Zwaan 4xop slaapplaatsDe Wilck Cor Kes28 November 2016
RuigpootbuizerdAdult vrouw VrouwBentwoud Luuk Punt27 November 2016
Blauwe KiekendiefTwee exemplaren VrouwBentwoud Luuk Punt27 November 2016
Groene SpechtFoeragerend op grashellinkje en aan onderkant boompje westoever De Does VrouwLeiderdorp - Windrustappartementen - oostkant (15.30 uur) Bert van Eijk27 November 2016
KramsvogelAlle genoemde vogels foeragerend: Kramsvogel op bessen (daarna in hoge eik vliegend) en Goudhaan/Vuurgoudhaan in struiken.Goudhanen Houtkamp; Vuurgoudhanen Heemtuin; Kramsvogel Heemtuin; allemaal Leiderdorp Bert van Eijk25 November 2016
Vuurgoudhaan 2xAlle genoemde vogels foeragerend: Kramsvogel op bessen (daarna in hoge eik vliegend) en Goudhaan/Vuurgoudhaan in struiken.Goudhanen Houtkamp; Vuurgoudhanen Heemtuin; Kramsvogel Heemtuin; allemaal Leiderdorp Bert van Eijk25 November 2016
Goudhaan 2xAlle genoemde vogels foeragerend: Kramsvogel op bessen (daarna in hoge eik vliegend) en Goudhaan/Vuurgoudhaan in struiken.Goudhanen Houtkamp; Vuurgoudhanen Heemtuin; Kramsvogel Heemtuin; allemaal Leiderdorp Bert van Eijk25 November 2016
Groene Specht en IJsvogelGroene Specht roepend, IJsvogel wegvliegend vanaf brugjeHoutkamp resp. Heemtuin, Leiderdorp Vwg-nestkastenbeheersteam Houtkamp18 November 2016
RuigpootbuizerdAdult vrouw VrouwBentwoud Luuk Punt18 November 2016
PestvogelDrie exemplaren Heerlijk RechtLeiderdorp - Heerlijk Recht Luuk Punt15 November 2016
Grote Gele KwikstaartRoepend overvliegend.Leiderdorp - Heerlijk Recht Luuk Punt15 November 2016
ZwartkopFoeragerend in voederhuisje. Manridderhoflaan, koudekerk aan den Rijn Ko Katsman13 November 2016
PestvogelDrie exemplaren Heerlijk RechtLeiderdorp - Heerlijk Recht Luuk Punt13 November 2016
IJsvogel 2xRoepend en achter elkaar aanzittend bij het torentje aan de hogewaardkoudekerk aan den rijn Joost Den Houdijker12 November 2016
Kleine Zwaan 2xPaarHondsdijkse Polder Johan van der Haven11 November 2016
IJsvogel + Grote Gele Kwikstaart + BokjeAlle drie op 's middags in Heemtuin (waarnemingen doorgegeven door parkpersoneel en betrouwbaar). Bokje niet in slikrand of modder of vegetatierand aan water, maar tweemaal op hetzelfde stukje vochtHeemtuin van Houtkamp Leiderdorp Parkpersoneel, Doorgegeven Aan Bert van Eijk.11 November 2016
PestvogelTwee exemplaren Heerlijk RechtLeiderdorp - Heerlijk Recht Luuk Punt11 November 2016
PestvogelTwee exemplaren overvliegend r.O "Boomgaard"Leiderdorp Luuk Punt11 November 2016
PestvogelZesendertig exemplaren.Leiderdorp - Heerlijk Recht Luuk Punt4 November 2016
Pestvogel 32xGroep op cotoneasterbessenstruiken + in groepje bomen ernaast. Niet exact geteld, op gemaakte foto in elk geval 32 exemplaren goed te zien; schatting in totaal op 36 tot 40 vogels. Aat Bender: dankLeiderdorp, Bert van Eijk4 November 2016
IJsvogelBeide aan de parkeerplaats bij starrevaartStarrevaart Joost Den Houdijker3 November 2016
Witkoppige StaartmeesBeide aan de parkeerplaats bij starrevaartStarrevaart Joost Den Houdijker3 November 2016
IJsvogelVanaf de rijn de Rijndijk overvliegendHazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker2 November 2016
Grote Gele KwikstaartPlasje vliegend overstekend; 14.30 uur.Houtkamp Leiderdorp Bert van Eijk28 Oktober 2016
Krakend 11x11 paren in het park (deels verspreid, maar niet in de heemtuin), vooralsnog een record! (13.30/16.00 uur). PaarHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk17 Oktober 2016
11 paren in het park (deels verspreid, maar niet in de heemtuin), vooralsnog een record! PaarHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk17 Oktober 2016
Grote Gele Kwikstaartroepend water overstekend vanaf eilandje naar ruigtegebied (14.30 uur)Houtkamp Leiderdorp Bert van Eijk17 Oktober 2016
IJsvogeld.m.v. melding Willem KanbierHeemtuin Leiderdorp Willem Kanbier (melding Aan Bert van Eijk Via Parkpersoneel)14 Oktober 2016
IJsvogelVliegend boven de sloot in woonwijk. geweldigHazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker13 Oktober 2016
SperwerOvervliegend over de RijndijkHazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker12 Oktober 2016
IJsvogelLaagvliegend over slootDoeshofpolder Sjaak8 Oktober 2016
Grote Gele KwikstaartIn de heemtuin foeragerend bij de "duinplas".Leiderdorp - Heemtuin Luuk Punt7 Oktober 2016
BladkoningIn een groepje met goudhaan en vuurgoudhaan. Heel vocaal. Leuk!Leiderdorp - Houtkamp Luuk Punt6 Oktober 2016
Grote Gele KwikstaartTwee exemplaren foeragerend bij de "duinplas". Hopelijk overwinteraars.Leiderdorp - Heemtuin Luuk Punt6 Oktober 2016
Grote Gele KwikstaartOvervliegend WesterschansLeiderdorp Luuk Punt3 Oktober 2016
GoudvinkRoepend mannetje in groenstrook tegenover de WesterschansLeiderdorp Luuk Punt1 Oktober 2016
Koperwiek 5xZich langzaam verplaatsend in struiken/bomen (plm. 13.15 uur). 1e seizoenwaarneming 2016/2017.Houtkamp Leiderdorp Bert van Eijk28 September 2016
Staartmees 10xZich verplaatsend en foeragerend in struiken/bomen; adulte en juveniele exx.(12.45 uur)Houtkamp Leiderdorp Bert van Eijk28 September 2016
Koekoekroepend en even later overvliegend.Buitenhofvijver Leiderdorp Ton Renniers26 September 2016
SlechtvalkIn 2 hoogspanningsmasten bij de Westvaart.Vierheeemskinderenweg, Hazerswoude Cor Kes26 September 2016
Havik 2xIn 2 hoogspanningsmasten bij de Westvaart.Vierheeemskinderenweg, Hazerswoude Cor Kes26 September 2016
Buizerd 2xIn 2 hoogspanningsmasten bij de Westvaart.Vierheeemskinderenweg, Hazerswoude Cor Kes26 September 2016
TortenvalkIn 2 hoogspanningsmasten bij de Westvaart.Vierheeemskinderenweg, Hazerswoude Cor Kes26 September 2016
Grote Zilverreiger 26xTer plaatse tijdens baggerwerkzaamhedenBarrepolder Carol Honsbeek22 September 2016
Vuurgoudhaanmeermalen roepend in loofhoutboskavelHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk16 September 2016
WespendiefNaar zuidLeiderdorp - kruising Provincialeweg x Engelendaal Luuk Punt9 September 2016
Bonte Vliegenvangerherhaaldelijk luid roependHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk5 September 2016
Sperwerherhaaldelijk luid met bedelroep JuvenielHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk5 September 2016
Vuurgoudhaanherhaaldelijk roepend zich verplaatsend; 1e seizoenwaarneming 2016/2017Houtkamp Leiderdorp Bert van Eijk5 September 2016
WulpenPaarAarlanderveen, Treinweg. In laatste weiland links naast de Treinweg, richting de Rijn L. Mulder4 September 2016
Waterralroepend vanuit rietlandgedeelte overkant grote vijver Laan van BerendrechtHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk3 September 2016
Ransuil 2xJuveniele ransuil roependHazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker2 September 2016
Groene SpechtRoepend vanuit groenstrook langs water tussen bedrijventerrein en de SchansenWesterschans Luuk Punt1 September 2016
Krakeend 4xMan, vrouw en 2 juvenielen; waarschijnlijk broedgeval, het eerste van deze soort in De Houtkamp; meermalen is in dit broedseizoen op ongeveer dezelfde plek een wakende man waargenomen.Houtkamp, Leiderdorp Bert van Eijk26 Augustus 2016
Sperwerzittend in boomkroon VrouwHoutkamp, Leiderdorp Bert van Eijk26 Augustus 2016
Wespendieflaag in zweefvlucht met karakteristieke vleugelhouding; tweemaal direkt achter elkaar gezien; 12.30 uur; van NO naar ZW.Houtkamp, Leiderdorp. Bert van Eijk26 Augustus 2016
Groene Spechttweemaal roependDe Bloemerd, nabij RCL-velden, Leiderdorp Bert van Eijk25 Augustus 2016
PorseleinhoenOp het eilandje in de grootste plas in het noordwesten van het gebied. Hier ook drie zomertalingen.Munnikenpolder - Leiderdorp Luuk Punt17 Augustus 2016
Sperwer 2xVrouw speurend tijdens jachtvlucht op enige afstand, 1 jong bedelroepend vanuit of direct naast nestboom; bevestiging van bijna vliegvlug worden van een eerder waargenomen broedgeval, leuk! VrouwHoutkamp Leiderdorp; 19.45 uur Bert van Eijk28 Juli 2016
Barmsijs specroepend met tweemaal de bekende klepperende triller langs vliegend; 19.30 uur; wel vroeg qua kalendertijd, maar onmiskenbaar.Van Poelgeestlaan 113, Leiderdorp (balkonwaarneming) Bert van Eijk25 Juli 2016
Groene SpechtroependDe Bloemerd, nabij schooltuinencomplex, Leiderdorp; 10.45 uur. Bert van Eijk20 Juli 2016
Krooneend 3x1xman,2xvrouwEiland bij de kijkhut Spookverlaat Wijnand van Den Bosch12 Juli 2016
Lepelaar 10x2 juv. boomvalken jagend op libellenDe Wilck, Hazerswoude Johan van der Haven en Cor Kes10 Juli 2016
Grote Zilverreiger 3x2 juv. boomvalken jagend op libellenDe Wilck, Hazerswoude Johan van der Haven en Cor Kes10 Juli 2016
Bruine Kiekendief 2x2 juv. boomvalken jagend op libellenDe Wilck, Hazerswoude Johan van der Haven en Cor Kes10 Juli 2016
Jonge Boomvalk 2x2 juv. boomvalken jagend op libellenDe Wilck, Hazerswoude Johan van der Haven en Cor Kes10 Juli 2016
Buizerd 3x2 juv. boomvalken jagend op libellenDe Wilck, Hazerswoude Johan van der Haven en Cor Kes10 Juli 2016
Rietzanger 3x2 juv. boomvalken jagend op libellenDe Wilck, Hazerswoude Johan van der Haven en Cor Kes10 Juli 2016
Grasmus2 juv. boomvalken jagend op libellenDe Wilck, Hazerswoude Johan van der Haven en Cor Kes10 Juli 2016
Ringmus2 juv. boomvalken jagend op libellenDe Wilck, Hazerswoude Johan van der Haven en Cor Kes10 Juli 2016
Grutto2 juv. boomvalken jagend op libellenDe Wilck, Hazerswoude Johan van der Haven en Cor Kes10 Juli 2016
Turluur 5x2 juv. boomvalken jagend op libellenDe Wilck, Hazerswoude Johan van der Haven en Cor Kes10 Juli 2016
Kievit 370x2 juv. boomvalken jagend op libellenDe Wilck, Hazerswoude Johan van der Haven en Cor Kes10 Juli 2016
IJsvogelBij ijsvogel leeftijd en geslacht niet kunnen zien; man en vrouw Grauwe Vliegenvanger met voedsel voor 3 of 4 kleine jongen in zichtbaar nest; boomvalkpaartje langdurig in conflict met buizerd; zingenSpookverlaat Hazerwoude Broedvogelinventarisatieteam (vandaag Bert/sjon/leo).7 Juni 2016
Grauwe VliegenvangersBij ijsvogel leeftijd en geslacht niet kunnen zien; man en vrouw Grauwe Vliegenvanger met voedsel voor 3 of 4 kleine jongen in zichtbaar nest; boomvalkpaartje langdurig in conflict met buizerd; zingenSpookverlaat Hazerwoude Broedvogelinventarisatieteam (vandaag Bert/sjon/leo).7 Juni 2016
BoomvalkenBij ijsvogel leeftijd en geslacht niet kunnen zien; man en vrouw Grauwe Vliegenvanger met voedsel voor 3 of 4 kleine jongen in zichtbaar nest; boomvalkpaartje langdurig in conflict met buizerd; zingenSpookverlaat Hazerwoude Broedvogelinventarisatieteam (vandaag Bert/sjon/leo).7 Juni 2016
WielewaalBij ijsvogel leeftijd en geslacht niet kunnen zien; man en vrouw Grauwe Vliegenvanger met voedsel voor 3 of 4 kleine jongen in zichtbaar nest; boomvalkpaartje langdurig in conflict met buizerd; zingenSpookverlaat Hazerwoude Broedvogelinventarisatieteam (vandaag Bert/sjon/leo).7 Juni 2016
2x Groot BuizerdjongBij ijsvogel leeftijd en geslacht niet kunnen zien; man en vrouw Grauwe Vliegenvanger met voedsel voor 3 of 4 kleine jongen in zichtbaar nest; boomvalkpaartje langdurig in conflict met buizerd; zingenSpookverlaat Hazerwoude Broedvogelinventarisatieteam (vandaag Bert/sjon/leo).7 Juni 2016
Groot HaviksjongBij ijsvogel leeftijd en geslacht niet kunnen zien; man en vrouw Grauwe Vliegenvanger met voedsel voor 3 of 4 kleine jongen in zichtbaar nest; boomvalkpaartje langdurig in conflict met buizerd; zingenSpookverlaat Hazerwoude Broedvogelinventarisatieteam (vandaag Bert/sjon/leo).7 Juni 2016
Fazantenhen Met Tot 4x Kleine Pullen 2xBij ijsvogel leeftijd en geslacht niet kunnen zien; man en vrouw Grauwe Vliegenvanger met voedsel voor 3 of 4 kleine jongen in zichtbaar nest; boomvalkpaartje langdurig in conflict met buizerd; zingenSpookverlaat Hazerwoude Broedvogelinventarisatieteam (vandaag Bert/sjon/leo).7 Juni 2016
IJsvogelHoren roepen vanuit de huiskamer. Helaas niet gezien.Hazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker4 Juni 2016
Spotvogel . Lepelaar 2xSpotvogels in het bedelaarsbos. lepelaar op de plas en kwak overvliegend tussen beide.Zaans rietveld Joost Den Houdijker4 Juni 2016
KwakSpotvogels in het bedelaarsbos. lepelaar op de plas en kwak overvliegend tussen beide.Zaans rietveld Joost Den Houdijker4 Juni 2016
LepelaarLiep in een slootje te foerageren.Rijndijk richting Alphen Joost Den Houdijker25 Mei 2016
KwakvrouwLangs de Lagewaard aan oever van slootje. Jeanne Kok22 Mei 2016
OeverloperVloog laag over het water naar de oever om daar te gaan foerageren.Fransche Brug Roelofarendsveen Geert-jan van Beek11 Mei 2016
Grote Gele Kwikstaartfoeragerend op bijna kale rietoever rechts van de vogelhut Amalia ManSpookverlaat - Amaliahut Broedvogelinventarisatieteam10 Mei 2016
Lepelaarlepelaar op de nieuw gegraven plassen. andere tegen de spoorlijn aan langs de sloot met natuur vriendelijke oever.Zaans rietveld Joost Den Houdijker9 Mei 2016
Gele Kwikstaartlepelaar op de nieuw gegraven plassen. andere tegen de spoorlijn aan langs de sloot met natuur vriendelijke oever.Zaans rietveld Joost Den Houdijker9 Mei 2016
Oeverloperlepelaar op de nieuw gegraven plassen. andere tegen de spoorlijn aan langs de sloot met natuur vriendelijke oever.Zaans rietveld Joost Den Houdijker9 Mei 2016
Kluut 8xfoeragerend en broedendMunnikenpolder Leiderdorp Ton Renniers5 Mei 2016
Kleine Plevier 10xfoeragerend en broedendMunnikenpolder Leiderdorp Ton Renniers5 Mei 2016
Tapuit 4xfoeragerendmunnikenpolder Leiderdorp Ton Renniers5 Mei 2016
Gele Kwikstaartbaltsend, broedend? PaarMunnikenpolder Leiderdorp Ton Renniers5 Mei 2016
Tureluurbroedend (nest gevonden) PaarMunnikenpolder Leiderdorp Ton Renniers5 Mei 2016
LepelaarOvervliegend richting KoudekerkN11 Joost Den Houdijker30 April 2016
Groene Spechtlangdurig en erg vaak luid roepend vanaf twee verschillende locaties (12.15/12.45 uur) ManHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk20 April 2016
Sperwerbroedend VrouwHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk20 April 2016
Buizerdnestelend Vrouwomgeving Engelendaal, Leiderdorp Bert van Eijk20 April 2016
Zwartkop ManPrachtig zingend Ook in 2015 gesignaleerdKoudekerk Hofstedepark bos langs groententuintjes Jeanne Kok19 April 2016
RansuilIn de schemer tussen de boerderijen doorvliegend en daarna de rijn overstekend richting Koudekerk.Hazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker18 April 2016
Fluiter1 ex. meermalen zingend ex., 10.20 uur. Leuke soort voor thuislijst vanaf balkon! ManBomen- en struikenrij langs sloot school De Leeuwerik tegenover Van Poelgeestlaan 91. Bert van Eijk13 April 2016
Fitiszingend. Mijn eerste dit jaarZijldijk Leiderdorp Ton Renniers, Casper Bottemanne en Jan Hoogeveen13 April 2016
BuizerdMan alleen baltsend in vlucht; vrouw vanaf nest opvliegend en daarna kort samen baltsend; vrouw weer terug op nest. PaarLeiderdorp, wijde omgeving van Leythenrode Bert van Eijk12 April 2016
Kluut 6xTere plaatsePolder Achthoven Carol Honsbeek10 April 2016
Grutto 72xTere plaatsePolder Achthoven Carol Honsbeek10 April 2016
WitgatjeTere plaatsePolder Achthoven Carol Honsbeek10 April 2016
Slobeend 10xTere plaatsePolder Achthoven Carol Honsbeek10 April 2016
Kluut 4xTer plaatseMunnikepolder Carol Honsbeek10 April 2016
Pijlstaart 2xTer plaatseMunnikepolder Carol Honsbeek10 April 2016
Kleine Plevier 12xTer plaatseMunnikepolder Carol Honsbeek10 April 2016
Scholekster 32xTer plaatseMunnikepolder Carol Honsbeek10 April 2016
Zwartkopmeeuwop bemest weiland tussen veel andere meeuwenspookverlaat Sjon van Santen7 April 2016
Kluut 3xKluten op de plas, havik overvliegend waardoor alle steltlopers de lucht in gingen. Fitis in de wilgenbosjes. kleine plevier op nieuwe ondergelopen weiland.Zaans rietveld Joost Den Houdijker5 April 2016
HavikKluten op de plas, havik overvliegend waardoor alle steltlopers de lucht in gingen. Fitis in de wilgenbosjes. kleine plevier op nieuwe ondergelopen weiland.Zaans rietveld Joost Den Houdijker5 April 2016
Fitis 6xKluten op de plas, havik overvliegend waardoor alle steltlopers de lucht in gingen. Fitis in de wilgenbosjes. kleine plevier op nieuwe ondergelopen weiland.Zaans rietveld Joost Den Houdijker5 April 2016
Kleine Plevier.Kluten op de plas, havik overvliegend waardoor alle steltlopers de lucht in gingen. Fitis in de wilgenbosjes. kleine plevier op nieuwe ondergelopen weiland.Zaans rietveld Joost Den Houdijker5 April 2016
Buizerd 2xbaltsend paar en kort verblijf van 1 van de 2 vogels op (in aanbouw zijnd?) nest paarHoutkamp, Leiderdorp Bert van Eijk5 April 2016
Sperwerinvliegend vrouwtje, dat lang bleef staan op nest VrouwHoutkamp, Leiderdorp Bert van Eijk5 April 2016
Grauwe Gansgans broedend op nest in grote rietkraag, gent niet zichtbaar; eerste broedvogel van deze soort in gebied VrouwHeemtuin, Leiderdorp Bert van Eijk5 April 2016
KrakeendPaartje, vrouw verdween in rietkraagje met dichte begroeiing er achter; man bleef lang op dezelfde plaats wacht houdend ....... wie weet?(zou een nieuwe gebiedsbroedvogelsoort kunnen worden!). PaarHoutkamp, Leiderdorp Bert van Eijk5 April 2016
Zwartkop 3xDrie zingende mannen, eerste parkwaarneming in 2016 - broedseizoen ManHoutkamp,Leiderdorp Bert van Eijk5 April 2016
IJsvogel 2x2 vogels herhaaldelijk gezien; op/nabij tamelijk hoog oplopende slootwal met begroeiing. Geslacht(en) niet bekend; waarneming door parkbeheerders. Mogelijk een broedpaar? Of nog doortrekkers?Houtkamp, Leiderdorp Ingebracht Door Bert van Eijk Via Parkbeheerder1 April 2016
SlechtvalkOp hekjeZoeterwoude Westeinde Jos Janssen14 Maart 2016
Tureluur 3xOvervliegend, roependZoeterwoude Westeinde Jos Janssen14 Maart 2016
Zwartkopmeeuwtijdens wintervogeltelling foeragerend tussen de kokmeeuwen en stormmeeuwen op weiland. Helemaal in zomerkleedBarrepolder Ton Renniers, Casper Bottemanne en Jan Hoogeveen12 Maart 2016
Grote Gele Kwikstaartopvliegend en roependBarrepolder Ton Renniers, Casper Bottemanne en Jan Hoogeveen12 Maart 2016
TjiftjafDuidelijk zingend, in de buurt van de Heemtuin.Leiderdorp, De Houtkamp Ingeborg Blommers9 Maart 2016
Kemphaan 2xter plaatseDe Wilck Cor Kes6 Maart 2016
Grutto 24xter plaatseDe Wilck Cor Kes6 Maart 2016
Scholekster 81xter plaatseDe Wilck Cor Kes6 Maart 2016
Kolgans 3500xter plaatseDe Wilck Cor Kes6 Maart 2016
Slechtvalkter plaatseDe Wilck Cor Kes6 Maart 2016
Kievit 800xter plaatseDe Wilck Cor Kes6 Maart 2016
Sijs 15xFoeragerend in elzenbomenWitte bruggetje Ofwegen, Hoogmade Ko Katsman5 Maart 2016
IJsvogelVissend bij witte brugOfwegen, Hoogmade Ko Katsman5 Maart 2016
RietgorsZingend ManWijde Aa Ko Katsman5 Maart 2016
Kemphaantussen scholeksters en grutto'sDe Wilck Cor Kes5 Maart 2016
HavikOvevliegend, weggepest door kauwen.koudekerk aan den rijn Joost Den Houdijker3 Maart 2016
Grutto 30xter plaatseAchthovener polder Jos Janssen29 Februari 2016
Wintertaling 15xter plaatseAchthovener polder Jos Janssen29 Februari 2016
Groene Spechtzich laagvliegend verplaatsendHeemtuin, Leiderdorp Bert van Eijk29 Februari 2016
zich laagvliegend verplaatsendHeemtuin, Leiderdorp Bert van Eijk29 Februari 2016
Grutto 2xrustend langs plasje tussen 66 scholeksters ManDe Wilck Cor Kes25 Februari 2016
SlechtvalkOp de torenAlphen aan den Rijn Joost Den Houdijker24 Februari 2016
Sperwerpostend nestlocatie 2015 ManHoutkamp, Leiderdorp Bert van Eijk24 Februari 2016
Roodhalsganstussen veel kolganzentussen de wilck en de broekweg Sjon van Santen19 Februari 2016
Buizerdlage speurvlucht, later hogerHoutkamp, Leiderdorp Bert van Eijk19 Februari 2016
Sperwerlandend nestlocatie 2015 VrouwHoutkamp, Leiderdorp[ Bert van Eijk19 Februari 2016
Kleine Mantelmeeuw1 ex., eerste parkseizoenwaarneming 2016Houtkamp, Leiderdorp Bert van Eijk19 Februari 2016
Sijsminstens 2, wegvliegend uit elsHoutkamp, Leiderdorp Bert van Eijk19 Februari 2016
Lepelaarrustend langs plasjeDe Wilck Cor Kes13 Februari 2016
Kleine Zwaan 5x08.00uur plasje wilck (slaapplaats)De Wilck Cor Kes13 Februari 2016
Veldleeuwerik 6xter plaatseDe Wilck Cor Kes13 Februari 2016
Kleine Zwaan 33xFoeragerend samen met een groep knobbelzwanen. Slechts 4 juveniele vogelsRoode polder Leiderdorp Ton Renniers11 Februari 2016
TjiftjafVijfmaal achter elkaar een aarzelend zingend exemplaar; 1e broedvogel-soortwaarneming 2016; 09.15 uur. ManVan Poelgeestlaan 113, Leiderdorp Bert van Eijk10 Februari 2016
Kleine Zwaan 60xter plaatse, 49ad.+11juvLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes9 Februari 2016
Kleine Zwaan 149xter plaatseLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes6 Februari 2016
Kleine Zwaan 153xter plaatseLagenwaardse polder,polder Achthoven en Vlietpolder Cor Kes2 Februari 2016
Kleine Zwaan 9x08:00:6ad+3juv slaapplaats,daarna vertrekkendPlasje Cor Kes1 Februari 2016
Kleine Zwaan 277xter plaatseLagenwaardse polder en omliggende polders Cor Kes30 Januari 2016
Kleine Zwaan 17xTer plekkeRode polder Rijpwetering Ingeborg Blommers en Geert-jan van Beek26 Januari 2016
Kleine Zwaan (19x juv) 146xTer plekke foeragerendVlietpolder Hoogmade Ingeborg Blommers en Geert-jan van Beek26 Januari 2016
Kleine Zwaan 28x15:30 uur ter plaatseRoode Polder Hoogmade Cor Kes26 Januari 2016
Kleine Zwaan 225xter plaatse 192ad+33juvLagenwaardse polder en aangrenzende Vlietpolde, Doespolder en polder Gnephoek. Cor Kes26 Januari 2016
Toendra Rietgans 1040xTer plekke foeragerend.Veender- en Lijkerpolder buiten de bedijking, Roelofarendsveen Geert-jan van Beek25 Januari 2016
Kolgans 18xTer plekke foeragerend.Veender- en Lijkerpolder buiten de bedijking, Roelofarendsveen Geert-jan van Beek25 Januari 2016
Ringmus 2xfoeragerend tussen huismussen. Pas de 2-de waarneming van deze soort in mijn tuin.Leiderdorp Buitenhoflaan achtertuin Ton Renniers20 Januari 2016
Blauwe KiekendiefJagend ManLagewaardse polder Johan van der Haven19 Januari 2016
Houtsnipvliegend langs parkbomenrand naast rijweg (op 3 m hoogte)Houtkamp, langs Van Diepeningenlaan, Leiderdorp (10.25 uur) Bert van Eijk18 Januari 2016
Sijs 20xvrij losse groep van ongeveer 20 mannen en vrouwen, foeragerend en zich verplaatsend tussen elzen en op de grond (10.45/11.00 uur) PaarHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk en Wouter Gerstel18 Januari 2016
Kleine ZilverreigerIn gezelschap van grote zilverreigerGelderswoudseweg, Benthuizen Ko Katsman15 Januari 2016
Kleine Zwaan 170xtijd: 09:15: 138 ad.+32 juv.; verspreid in 4 groepen, 1x gele halsbandLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes13 Januari 2016
Toendrarietganster plaatse, samen met kleine zwanen verspreid over de polderLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes13 Januari 2016
Kolganster plaatse, samen met kleine zwanen verspreid over de polderLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes13 Januari 2016
Grauwe Ganster plaatse, samen met kleine zwanen verspreid over de polderLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes13 Januari 2016
Kleine Zwaan 158xter plaatse, tijd: 15:10 uur, 124ad.+34juv.; 1x gele halsbandLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes8 Januari 2016
Grote Gele Kwikstaartter plekke op schuurdak in eigen achtertuin (foto gemaakt)Leiderdorp Buitenhoflaan Ton Renniers6 Januari 2016
Kleine Zwaan . 85xterplaatseLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes4 Januari 2016
Toendra Rietgans 260xterplaatseLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes4 Januari 2016
Buizerd 4xterplaatseVlietpolder, Hoogmade Cor Kes4 Januari 2016
Grote Gele Kwikstaartopvliegend/foeragerenderf Jan Kerkvliet Spookverlaat Ton Renniers4 Januari 2016
Roodhalsganstussen 2000 kolganzenvrouwe vennepolder Sjon van Santen2 Januari 2016
IJsvogelter plaatseLagenwaardse polder, Koudekerk (Batelaan) Cor Kes1 Januari 2016
Kleine Zwaan 66x ad+15x juv juvterplaatseLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes28 December 2015
Groep Vinkenongeveer80st.sinds enkele weken aanwezig.. soms ook kepenRuige Kade thv Lagenwaardse Polder Cor Kes25 December 2015
Groenlingenongeveer80st.sinds enkele weken aanwezig.. soms ook kepenRuige Kade thv Lagenwaardse Polder Cor Kes25 December 2015
Sijsjesongeveer80st.sinds enkele weken aanwezig.. soms ook kepenRuige Kade thv Lagenwaardse Polder Cor Kes25 December 2015
Kleine Zwaan ~70xterplaatseLagenwaardse polder (centrum) Cor Kes25 December 2015
Kleine Zwaan 72x57ad.+15juv. terplaatseLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes24 December 2015
Grote Zilverreiger 6xpleisterend,vrijwel elke dag aanwezigLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes22 December 2015
Grauwe Ganzenpleisterend,vrijwel elke dag aanwezigLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes22 December 2015
Toendrarietganzenpleisterend,vrijwel elke dag aanwezigLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes22 December 2015
Kolganzen en Kleine Zwanenpleisterend,vrijwel elke dag aanwezigLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes22 December 2015
Kleine Zwaan 70xmannetje blauwe kiekendief laag vliegend ZW richtingLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes21 December 2015
Blauwe Kiekendiefmannetje blauwe kiekendief laag vliegend ZW richtingLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes21 December 2015
Kleine Rietgans 2xter plaatsevierheemskinderenweg nabij de wilck Sjon van Santen19 December 2015
Kleine zwaan 60xter plaatseLagenwaardse polder, Koudekerk Johan V.d. Haven en Cor Kes18 December 2015
Kleine Zwaan 12xter plaatseRoode Polder, Hoogmade Johan V.d. Haven en Cor Kes18 December 2015
Kleine Zwaan 8xter plaatseBoterhuispolder Johan V.d. Haven en Cor Kes18 December 2015
Pijlstaart 15xter plaatseDe Wilck Cor Kes18 December 2015
IJsvogelter plaatseDe Wilck Cor Kes18 December 2015
Slechtvalkter plaatseDe Wilck Cor Kes18 December 2015
~ Kramsvogels 80xpleisterendMattenkade Koudekerk Cor Kes17 December 2015
Grote Gele Kwikstaartfoeragerend op het sedumdak van het diaconessenziekenhuis in LeidenLeiden 116 December 2015
Kleine Zwaan 65xpleisterend, 50ad.+15juv.Lagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes16 December 2015
Kleine Zwaan (adult 34x juveniel 14x) 48xTer plaatseLagenwaardse polder Ingeborg Blommers en Geert-jan van Beek15 December 2015
Grote Zilverreiger 5xTer plaatseLagenwaardse polder Ingeborg Blommers en Geert-jan van Beek15 December 2015
Groene Specht Slechtvalk Dodaars Grote Gelekwikstaart ZanglijsterTer plaatsePolder Achthoven Ronald Klingers Carol Hosbeek13 December 2015
IJsvogelTer plaatseDoespolder Ronald Klingers Carol Honsbeek13 December 2015
Kleine Zwaan 65x50ad.+15juv.Lagenwaardse polder, Koudekerk Johan V.d. Haven en Cor Kes13 December 2015
IJsvogelter plaatseHondsdijkse Polder, Koudekerk Johan V.d. Haven en Cor Kes13 December 2015
Slechtvalk 2x1m.+1vr.Hondsdijkse Polder, Koudekerk Johan V.d. Haven en Cor Kes13 December 2015
IJsvogelter plekkeWeteringpad /Antonie van Leeuwenhoekweg Lucia13 December 2015
Kleine Zwaan 58xter plaatse, 46ad.+12juvLagenwaardse polder, Koudekerk Johan V.d. Haven en Cor Kes12 December 2015
Kleine Zwaan 4xfoeragerend tussen de knobbels. 2 x adult en 2 x juvenielBarrepolder Zwetslootpad Ton Renniers en Jan Hoogeveen12 December 2015
Kleine Zwaan 4xfoeragerend tussen de knobbels. 2 x adult en 2 x juvenielBarrepolder Zwetslootpad Ton Renniers en Jan Hoogeveen12 December 2015
SijsovervliegendAlphen aan den Rijn Joost Den Houdijker12 December 2015
Kleine Zwaan 58xter plaatseLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes10 December 2015
Kleine Zwaan 58xpleisterendLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes9 December 2015
Kleine Zwaan 12xter plaatseRoode Polder noordzijde N445 Cor Kes9 December 2015
Kleine Zwaan 9x6ad+3JuvAarlanderveen, Achtermiddenweg Cor Kes9 December 2015
Kleine Zwaan 25x11 adult en 14 juvenielenstarrevaart Sjon van Santen7 December 2015
Kleine Zwaan 19x ad+6x juvterplaatseLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes7 December 2015
Kleine Zwaan 26xter plaatseLagenwaardse polder, Koudekerk Johan V.d. Haven en Cor Kes6 December 2015
Kleine Zwaan 22xpleisterendLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes2 December 2015
Blauwe Kiekendiefvrouw "type"de wilck Sjon van Santen27 November 2015
Grote Gele KwikstaartOpvliegend van plat dakWinkelhof Leiderdorp Ton Renniers21 November 2015
Kleine Zilverreigeraanweziglangs burmadeweg Sjon van Santen20 November 2015
Zwarte Ibissen 4xVanuit de auto onderweg van Nieuwkoop naar Aarlanderveen links van de weg aan het einde van de bebouwing, niet ver vanaf het onderkomen van het IVN in Nieuwkoop. Derhalve geen onderscheid tussen de vZie hierboven Jacques de Blois Lid Vwk19 November 2015
Grote Gele Kwikstaartovervliegendkoudekerk aan den rijn Joost Den Houdijker15 November 2015
GoudplevierVeel goudplevieren tussen de kieviten langs de N11Hazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker15 November 2015
IJsvogelijsvogel bij parkeerplaats en ruiter op de plas.Starrevaart Joost Den Houdijker15 November 2015
Zwarte Ruiterijsvogel bij parkeerplaats en ruiter op de plas.Starrevaart Joost Den Houdijker15 November 2015
RansuilIn de boom op de rotonde zittend onderaan de Koudekerkseburg.Savonds om 1 uur nog goed te zien in de straatverlichting.vloog uiteindelijk richting Koudekerk weg.Hazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker14 November 2015
Zwarte RoodstaartBedrijventerrein in AlphenAlphen aan den Rijn Joost Den Houdijker28 Oktober 2015
Kleine Zwaan 14xrustend op water 7 juveniel + 7 adultStarrevaart plas Ton Renniers27 Oktober 2015
Bonte VliegenvangerIn de Bloemerd volop goudhanen, roodborsten en zanglijsters. Bonte vlieg was voor mij een nieuwe soort in LeiderdorpDe Bloemerd - Leiderdorp Luuk Punt4 Oktober 2015
Koperwiek1 exemplaar, foeragerend op bessen; 13.15 uur; 1e (park)seizoenwaarnemingHeemtuin Leiderdorp Bert van Eijk28 September 2015
BladkoningLeiderdorp. Rond twee uur volop roepend aanwezig in het plantsoentje tussen de Laan van Berendrecht en de KievitstraatLeiderdorp Luuk Punt27 September 2015
TjiftjafzangKruiskade Ko Katsman26 September 2015
Sperwerovervliegend nabij avi faunaAlphen aan den Rijn Joost Den Houdijker24 September 2015
Tapuitfoeragerend op bouwplek van onze oeverzwaluwenhuis VrouwMunnikenpolder Leiderdorp Ton Renniers21 September 2015
IJsvogelfoeragerendHoek Burmadeweg - Zwetslootpad Ko Katsman18 September 2015
Paapjeter plaatse in nog niet opgeleverde deel.Munnikenpolder Leiderdorp Ton Renniers14 September 2015
Tapuit 2xter plaatse in nog niet opgeleverde deel.Munnikenpolder Leiderdorp Ton Renniers14 September 2015
Oeverloper 5xter plaatse in nog niet opgeleverde deel.Munnikenpolder Leiderdorp Ton Renniers14 September 2015
Witgatter plaatse in nog niet opgeleverde deel.Munnikenpolder Leiderdorp Ton Renniers14 September 2015
IJsvogelOostde Wilck Johan van der Haven en Niels de Haan12 September 2015
BoomvalkBoomvalk en slechtvalk jagendde Wilck Johan van der Haven en Niels de Haan12 September 2015
SlechtvalkBoomvalk en slechtvalk jagendde Wilck Johan van der Haven en Niels de Haan12 September 2015
PurperreigerBoomvalk en slechtvalk jagendde Wilck Johan van der Haven en Niels de Haan12 September 2015
Tapuit 15xBoomvalk en slechtvalk jagendde Wilck Johan van der Haven en Niels de Haan12 September 2015
Grote Zilverreiger 10xBoomvalk en slechtvalk jagendde Wilck Johan van der Haven en Niels de Haan12 September 2015
Goudplevier 155xBoomvalk en slechtvalk jagendde Wilck Johan van der Haven en Niels de Haan12 September 2015
IJsvogelwaterpartij overstekendHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk2 September 2015
Tuinfluiterfoeragerend in struikenHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk2 September 2015
Gele Kwikstaart 9xscharrelend tussen de kneutjes.plasje De Wilck wandelpad Ton Renniers31 Augustus 2015
KoekoekVloog op en weg van hek het land in; lichte achterhoofdvlek en lichte delen rand bovenvleugel prima te zien; plm. 16.15 uur. JuvenielGemeneweg tussen Spookverlaat en Hazerswoude-Dorp, oostkant weg. Bert van Eijk22 Augustus 2015
Grote Gele KwikstaartFoeragerend/lopend langs/op verhard polderweggetje; plm. 18.10 uur. JuvenielVrouwgeestpolder, Woubrugge; juveniele kernmerken goed te zien. Bert van Eijk22 Augustus 2015
Bruine Kiekendief 2xSamen om en meermalen bij elkaar cirkelend op plm. 40 meter hoogte; door fel tegenlicht en vrij grote afstand (zeker 400/500 meter) geen nadere geslachts- of leeftijdskenmerken kunnen zien.Vrouwgeestpolder, Woubrugge; plm. 17.50 uur. Bert van Eijk22 Augustus 2015
Witgat 2xrustend / foeragerendBoterhuispolder zuidelijk deel (tussen nieuwe weg en prov.weg) Ton Renniers21 Augustus 2015
Bosruiter 2xter plaatse foeragerend/rustendBoterhuispolder zuidelijk deel (tussen nieuwe weg en prov.weg) Ton Renniers9 Augustus 2015
Oeverloperter plaatse foeragerend/rustendBoterhuispolder zuidelijk deel (tussen nieuwe weg en prov.weg) Ton Renniers9 Augustus 2015
Rietgors 3xter plaatse foeragerend/rustendBoterhuispolder zuidelijk deel (tussen nieuwe weg en prov.weg) Ton Renniers9 Augustus 2015
Putter 2xter plaatse foeragerend/rustendBoterhuispolder zuidelijk deel (tussen nieuwe weg en prov.weg) Ton Renniers9 Augustus 2015
Bruine Kiekendief 2xWaren aan het foerageren in de Lagenwaardse polderLagenwaardse polder Ko Katsman9 Augustus 2015
Sperwerlaag over het water vliegendBuitenhofvijver Leiderdorp Ton Renniers30 Juli 2015
Zilverreiger 3xter plaatseDe Wilck Johan van der Haven en Cor Kes26 Juli 2015
Lepelaar 2xter plaatseDe Wilck Johan van der Haven en Cor Kes26 Juli 2015
Watersnip 4xter plaatseDe Wilck Johan van der Haven en Cor Kes26 Juli 2015
Witgat 2xter plaatseDe Wilck Johan van der Haven en Cor Kes26 Juli 2015
Wintertaling 2xter plaatseDe Wilck Johan van der Haven en Cor Kes26 Juli 2015
Krakeend 45xter plaatseDe Wilck Johan van der Haven en Cor Kes26 Juli 2015
Slobeend 5xter plaatseDe Wilck Johan van der Haven en Cor Kes26 Juli 2015
Rietgors 2xter plaatseDe Wilck Johan van der Haven en Cor Kes26 Juli 2015
Gele Kwikst. 5xter plaatseDe Wilck Johan van der Haven en Cor Kes26 Juli 2015
Veldleeuwerik 7xter plaatseDe Wilck Johan van der Haven en Cor Kes26 Juli 2015
Boomvalkter plaatseDe Wilck Johan van der Haven en Cor Kes26 Juli 2015
Buizerd 6xter plaatseDe Wilck Johan van der Haven en Cor Kes26 Juli 2015
Torenvalkter plaatseDe Wilck Johan van der Haven en Cor Kes26 Juli 2015
Kneu 4xter plaatseDe Wilck Johan van der Haven en Cor Kes26 Juli 2015
Putterter plaatseDe Wilck Johan van der Haven en Cor Kes26 Juli 2015
DistelvlinderTer plaatseDe Wilck Johan van der Haven en Cor Kes26 Juli 2015
Kleine VosTer plaatseDe Wilck Johan van der Haven en Cor Kes26 Juli 2015
DagpauwoogTer plaatseDe Wilck Johan van der Haven en Cor Kes26 Juli 2015
KoolwitjeTer plaatseDe Wilck Johan van der Haven en Cor Kes26 Juli 2015
AtalantaTer plaatseDe Wilck Johan van der Haven en Cor Kes26 Juli 2015
LievelingTer plaatseDe Wilck Johan van der Haven en Cor Kes26 Juli 2015
Groene SpechtVliegende verplaatsing vanaf gebied Sterrentuin, landing op centrale speelweide, daarna roepend; 17.45 uur.Houtkamp Leiderdorp Bert van Eijk26 Juli 2015
IJsvogellangsvliegendLeiderdorp Heemtuin Waterschapsheuvel Ton Renniers24 Juli 2015
IJsvogeleerst 5x roepend vanuit riet met struik bij bushalte Engelendaat tegenover Winkelhof, meteen daarna laag overvliegend naar oeverrand met bomenrij langs grote vijver Laan van Berendrecht; 11.10 uur.Houtkamp Leiderdorp Bert van Eijk24 Juli 2015
Grote Zilverreiger 19xEen aantal met nog zwarte snavelpunt. Groot aantal zo vroeg in het seizoen.Fietsroute zuidrand Zoeterwoude (De Wlick, Gelderswoude, Westeinde). Jos Janssen7 Juli 2015
Kwakovervliegend in de schemer langs mijn huis. herkend aan herkenbare roepHazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker4 Juli 2015
KneuManDe Wilck, vlak bij de entree aan de Vierheemskinderenweg K. van Kampen10 Juni 2015
Kleine PlevierFoeragerendPlasje de Wilck Ton Renniers30 Mei 2015
Patrijs 2xGalgweg overstekend t.h.v. jeu de boerGalgweg Ton Renniers Via Bezoeker Aan Onze Opendag (foto Gezien)30 Mei 2015
ZwartkopAl dagen zingen zij het hoogste lied PaarHofstede park Koudekerk aan den Rijn Jeanne Kok27 Mei 2015
Zwartkop2x zwartkop 2x bontplekplevier (bij beide plasjes zat er 1) meerdere rietgorssen 1x kleine karkiet 1x Franse ooievaar mannetjeBij eilandje Spookverlaat en wandellroute aldaar Karin Peters en Peter van Dijk24 Mei 2015
Bontplekplevier2x zwartkop 2x bontplekplevier (bij beide plasjes zat er 1) meerdere rietgorssen 1x kleine karkiet 1x Franse ooievaar mannetjeBij eilandje Spookverlaat en wandellroute aldaar Karin Peters en Peter van Dijk24 Mei 2015
Rietgors2x zwartkop 2x bontplekplevier (bij beide plasjes zat er 1) meerdere rietgorssen 1x kleine karkiet 1x Franse ooievaar mannetjeBij eilandje Spookverlaat en wandellroute aldaar Karin Peters en Peter van Dijk24 Mei 2015
Kleine Karkiet2x zwartkop 2x bontplekplevier (bij beide plasjes zat er 1) meerdere rietgorssen 1x kleine karkiet 1x Franse ooievaar mannetjeBij eilandje Spookverlaat en wandellroute aldaar Karin Peters en Peter van Dijk24 Mei 2015
Ooievaar2x zwartkop 2x bontplekplevier (bij beide plasjes zat er 1) meerdere rietgorssen 1x kleine karkiet 1x Franse ooievaar mannetjeBij eilandje Spookverlaat en wandellroute aldaar Karin Peters en Peter van Dijk24 Mei 2015
Zwarte SternFoeragerentSpookverlaat plasje bij menken Carol Honsbeek21 Mei 2015
Engelse Kwikstaartnabij het plasje Mande wilck Sjon van Santen24 April 2015
Oeverloperbij het plasjede wilck Sjon van Santen24 April 2015
SlechtvalkterplaatseDe Wilck Cor Kes22 April 2015
Lepelaar 2xterplaatseDe Wilck Cor Kes22 April 2015
Witgat 4xterplaatseDe Wilck Cor Kes22 April 2015
Gelekwikstaart 2xterplaatseDe Wilck Cor Kes22 April 2015
Graspiepers Heel VeelterplaatseDe Wilck Cor Kes22 April 2015
BeflijsterterplaatseDe Wilck Cor Kes21 April 2015
SlechtvalkterplaatseDe Wilck Cor Kes21 April 2015
GraspiepersterplaatseDe Wilck Cor Kes21 April 2015
Kemphen 2xfoeragerendDe Wilck De Wilck19 April 2015
foeragerendDe Wilck De Wilck19 April 2015
Lepelaar 4xo.a. waargenomen tijdens WatervogeltellingDe Wilck Johan V.d. Haven en Cor Kes18 April 2015
Grauwe Gans 162xo.a. waargenomen tijdens WatervogeltellingDe Wilck Johan V.d. Haven en Cor Kes18 April 2015
Wintertaling 42xo.a. waargenomen tijdens WatervogeltellingDe Wilck Johan V.d. Haven en Cor Kes18 April 2015
Kleine Plevier 2xo.a. waargenomen tijdens WatervogeltellingDe Wilck Johan V.d. Haven en Cor Kes18 April 2015
Watersnip 10xo.a. waargenomen tijdens WatervogeltellingDe Wilck Johan V.d. Haven en Cor Kes18 April 2015
Grutto 126xo.a. waargenomen tijdens WatervogeltellingDe Wilck Johan V.d. Haven en Cor Kes18 April 2015
Tureluur 69xo.a. waargenomen tijdens WatervogeltellingDe Wilck Johan V.d. Haven en Cor Kes18 April 2015
Witgat 2xo.a. waargenomen tijdens WatervogeltellingDe Wilck Johan V.d. Haven en Cor Kes18 April 2015
Veldleeuwerik 12xo.a. waargenomen tijdens WatervogeltellingDe Wilck Johan V.d. Haven en Cor Kes18 April 2015
Graspieper 48xo.a. waargenomen tijdens WatervogeltellingDe Wilck Johan V.d. Haven en Cor Kes18 April 2015
BoerenzwaluwOvervliegendITC terrein Hazerswoude Wijnand van Den Bosch11 April 2015
BoerenzwaluwOvervliegendITC terrein Hazerswoude Wijnand van Den Bosch11 April 2015
Visdiefonze 1e seizoen waarneming(visdief)De Wilck Johan V.d.haven en Cor Kes11 April 2015
Lepelaars 2xonze 1e seizoen waarneming(visdief)De Wilck Johan V.d.haven en Cor Kes11 April 2015
Slechtvalk 2xEen paartje slechtvalk zat op een hek, terwijl een veldleeuwerik zijn voorjaarsgejubel liet horen.De Wilck-west. Ingeborg Blommers en Geert-jan van Beek7 April 2015
VeldleeuwerikEen paartje slechtvalk zat op een hek, terwijl een veldleeuwerik zijn voorjaarsgejubel liet horen.De Wilck-west. Ingeborg Blommers en Geert-jan van Beek7 April 2015
BoerenzwaluwOvervliegendITC terrein Hazerswoude Wijnand van Den Bosch7 April 2015
PijlstaartpaartjeDe Wilck Cor Kes4 April 2015
Boerenzwaluw1e seizoen waarn.Spookverlaat Cor Kes3 April 2015
Lepelaarter plaatseDe Wilck Cor Kes30 Maart 2015
Tafeleend(paar)ter plaatseDe Wilck Cor Kes30 Maart 2015
Slechtvalkter plaatseDe Wilck Cor Kes30 Maart 2015
W.kwikst. 4xter plaatseDe Wilck Cor Kes30 Maart 2015
Kemphaanmet witte kraagDe Wilck Cor Kes29 Maart 2015
KoereigerWeiland bij de Vrouwgeestmolen Hans Vrolijk20 Maart 2015
KoereigerLiep in het weiland en langs de slootkant te foerageren achter het groene schuurtje in de Batelaan. In ieder geval van 13.00 - 16.00 uur. Wellicht dezelfde vogel is daarvoor en daarna in de Gnephoek gLagenwaardse polder Ko Katsman17 Maart 2015
TjiftjafPaar keer duidelijk te horen in de Moerastuin.Leiderdorp, Park de Houtkamp Ingeborg Blommers12 Maart 2015
OoievaarStaand op het nest in het weiland van de Kinderboerderij. Klepperen en poetsen, geen nest materiaal te zien.Leiderdorp, Park de Houtkamp. Ingeborg Blommers12 Maart 2015
Tureluurbij plasjePolder Achthoven (Ruigekade) Jos Janssen5 Maart 2015
IJsvogelVloog over water in de Heemtuin.Leiderdorp, Park de Houtkamp Ingeborg Blommers2 Maart 2015
Gruttorustend tussen scholeksters naast plasjeDe Wilck Cor Kes26 Februari 2015
Slechtvalkman.adultDe Wilck Cor Kes26 Februari 2015
Kleine Zwaan 28x08.00 uur:24ad.+4juv.op slaapplaats plasje De WilckDe Wilck Cor Kes18 Februari 2015
Kleine Zwaan 26x22ad.+4juv. Tussen knobbelzwanenDoespolder. Hoogmade Cor Kes15 Februari 2015
Kleine Zwaan 25xfoeragerend in polderGrote polder langs Weipoortse weg Ton Renniers, Casper Bottemanne en Jan Hoogeveen14 Februari 2015
IJsvogelTer plaatsenPolder Achthoven Ronald Klingers Carol Honssbeek14 Februari 2015
Kleine Zwaan 36x29ad.+7juv.kleine zwaanLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes14 Februari 2015
Grote Zilverreiger 9x29ad.+7juv.kleine zwaanLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes14 Februari 2015
Steenuilin opening nestkastAlphen a/d Rijn Cor Kes14 Februari 2015
Kleine Zwaan 10xop slaapplaats plasjeDe Wilck Cor Kes13 Februari 2015
Wulp 900xop slaapplaats plasjeDe Wilck Cor Kes13 Februari 2015
op slaapplaats plasjeDe Wilck Cor Kes13 Februari 2015
Pijlstaart 5xop slaapplaats plasjeDe Wilck Cor Kes13 Februari 2015
Roerdomp 2xEen Roerdomp werd opgejaagd door Blauwe Reiger en streek neer in plasje bij Oostvaartbrug. Gaan kijken en uit het riet vlogen toen 2 Roerdompen op die een klein stukje verderop in het riet neerstreken.Plasje bij Oostvaartbrug/Galgweg Ko Katsman12 Februari 2015
Kleine Zwaan 220x193ad.+27juv.; klaar voor vertrek,(daarna niet zoveel meer gezien)Lagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes11 Februari 2015
Kleine Zwaan 240x209ad.+31juv.Lagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes10 Februari 2015
Kleine Rietgans 4xtussen kolganzenoostbroekpolder zoeterwoude Sjon van Santen6 Februari 2015
Kleine Zwaan 323xin 3 polders ten noorden van Koudekerk a/d Rijn 289 ad.+ 34 juv.Lagenwaardse -, Hondsdijkse en Doespolder Cor Kes5 Februari 2015
Ganzen, duizendenRiet-, Kol-, Brand-, Nijl- en Grauwe ganzen. Niet te tellen, dicht opeen en regelmatig verjaagd door boeren.Lagenwaardse Polder e.o. Cor Kes5 Februari 2015
BoomkleverHier nog nooit gezien.Bij Amaliahut, Hazerswoude Adri de Groot2 Februari 2015
Kleine Zwaan 211xVerspreid over 3 groepen: 211 in totaal, inclusief 19 juvenielen.Lagewaardse polder Geert-jan van Beek, Ingeborg Blommers27 Januari 2015
Ganzen, gemengde groep, 2000xHet grootste aantal: Toendrarietganzen; de rest: brand-, kol- en grauwe ganzen.Veender en Lijkerpolder buiten de bedijking, Roelofarendsveen Geert-jan van Beek, Ingeborg Blommers27 Januari 2015
Kleine Zwaan 235xter plaatseLagenwaardse polder Cor Kes25 Januari 2015
Kleine Zwaan 258xter plaatse, 1st. met gele halsbandLagenwaartse Polder Koudekerk a/d Rijn Cor Kes24 Januari 2015
Kemphaan 3xTer plaatseDe Wilck-west Ingeborg Blommers en Geert-jan van Beek20 Januari 2015
Bonte StrandloperTer plaatseDe Wilck-west Ingeborg Blommers en Geert-jan van Beek20 Januari 2015
Pijlstaart 2xTer plaatseDe Wilck-west Ingeborg Blommers en Geert-jan van Beek20 Januari 2015
SlechtvalkTer plaatseDe Wilck-west Ingeborg Blommers en Geert-jan van Beek20 Januari 2015
Zanglijster 3xTer plaatsenPolder Achthoven Ronald Klingers Carol Hona18 Januari 2015
Kleine Zwaan 292x30 juv. tijdens WatervogeltellingLagenwaardse Polder Johan van der Haven en Cor Kes18 Januari 2015
Roodhalsgans 2xadult en juveniel tussen 500 kolganzenoud ade , vrouw vennepolder Sjon van Santen16 Januari 2015
Kleine Zwaan 12xslaapplaatsDe Wilck Johan van der Haven14 Januari 2015
Kleine Zwaan 110xwaarvan 12 juv.Lagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes14 Januari 2015
Kleine Zwaan 173xwaarvan 18 juv.Hondsdijkse Polder, Koudekerk Cor Kes14 Januari 2015
Kleine Zwaan 10xwaarvan4juv.Roode Polder noordzijde N445 Cor Kes14 Januari 2015
Kleine Zwaan Add. 6xtussen knobbelzw.Grote Polder (noord) Cor Kes14 Januari 2015
Kleine Zwaan Min. 280xter plaatse, Hondsdijkse Polder 205st. en Lakenwaardse 75st.Hondsdijkse-en Lagenwaardse Polder Cor Kes13 Januari 2015
Toendra Rietgans 2100xTwee grote groepen Toendra Rietganzen ter plaatse. In de grootste groep een juveniele roodhalsgans.Veender- en Lijkerpolder buiten de bedijking, Roelofarendsveen Ingeborg Blommers en Geert-jan van Beek7 Januari 2015
RoodhalsgansTwee grote groepen Toendra Rietganzen ter plaatse. In de grootste groep een juveniele roodhalsgans.Veender- en Lijkerpolder buiten de bedijking, Roelofarendsveen Ingeborg Blommers en Geert-jan van Beek7 Januari 2015
Kleine Zwaan Waarvan 14x juvenielen 123xTer plaatse.Lagewaardse Polder Koudekerk Ingeborg Blommers en Geert-jan van Beek7 Januari 2015
Toendrarietgans Ong. 1900xverblijven daar al geruime tijdLagenwaardse polder Cor Kes7 Januari 2015
Kleine Zwaan ~225xter plaatse in 1 groep met nog 25 knobbelzwanen w.v.27 juv.kleine zwanenLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes31 December 2014
Kleine Zwaan 26xter plaatseVlietpolder, Hoogmade Cor Kes31 December 2014
Kleine Zwaan 34x08:00 uur op plasje (slaapplaats) met nog heel veel wulpen, smienten,ganzen en spreeuwen. 08:30 alles vertrokkenDe Wilck Johan V.d. Haven en Cor Kes31 December 2014
Riet-, Grauwe- en Kolganzenniet kunnen tellen, regelmatig opvliegend. onrustig door vuurwerk en boer die ze verjaagt.Lagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes31 December 2014
Enkele Duizenden Wulpenregelmatig opvliegend (slechtvalk)Hondsdijkse Polder, Koudekerk Cor Kes31 December 2014
Goudplevierenregelmatig opvliegend (slechtvalk)Hondsdijkse Polder, Koudekerk Cor Kes31 December 2014
Kievitenregelmatig opvliegend (slechtvalk)Hondsdijkse Polder, Koudekerk Cor Kes31 December 2014
Kleine Zwaan 120xterplaatse met nog kol-en grauwe ganzenLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes30 December 2014
Toendra Rietganzen ~1200xterplaatse met nog kol-en grauwe ganzenLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes30 December 2014
Grote Zilvereiger 9xterplaatse met nog kol-en grauwe ganzenLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes30 December 2014
Kleine Zwaan 34xplasje Wilck. slaaplaats tot 08:45De Wilck Cor Kes29 December 2014
Knobbelzwanen 27xplasje Wilck. slaaplaats tot 08:45De Wilck Cor Kes29 December 2014
Kleine Zwaan 202xterplaatseLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes28 December 2014
WaterralManAmaliaplas Hans Dissel27 December 2014
Kleine Zwaan 157xLW-polder149x, waarvan 18 juv. Polder Gnephoek 8x, waarvan 1 juv. met nog grauwe-, kol- en rietganzenLagenwaardse polder en polder Gnephoek Cor Kes26 December 2014
Tureluurter plaatseDe Wilck Cor Kes26 December 2014
Pijlstaart 4xter plaatseDe Wilck Cor Kes26 December 2014
Kolgans 800xter plaatseDe Wilck Cor Kes26 December 2014
Slobeend 55xter plaatseDe Wilck Cor Kes26 December 2014
Smient Veelter plaatseDe Wilck Cor Kes26 December 2014
Roerdomproerdomp op 3 meter van de wegspookverlaat/kruiskade Johan, Masha en Naomi van der Haven23 December 2014
Dodaarsroerdomp op 3 meter van de wegspookverlaat/kruiskade Johan, Masha en Naomi van der Haven23 December 2014
Keep 5xroerdomp op 3 meter van de wegspookverlaat/kruiskade Johan, Masha en Naomi van der Haven23 December 2014
Vink 60xroerdomp op 3 meter van de wegspookverlaat/kruiskade Johan, Masha en Naomi van der Haven23 December 2014
Wulp 750xAan de oostkant van de WilckDe Wilck Johan van der Haven23 December 2014
Wulp 1450xterplaatse om 17.00 uur (slaapplaats)De Wilck Wilfred Alblas en Cor Kes22 December 2014
Kleine Zwaan 81x62ad+19juvLagenwaardse polder en aangrenzende Vlietpolder en polder Gnephoek Cor Kes21 December 2014
Rietganzen?x62ad+19juvLagenwaardse polder en aangrenzende Vlietpolder en polder Gnephoek Cor Kes21 December 2014
WitgatjeWegvliegend vanaf de oever van de Dwarswatering tegenover de De Bloemerd, richting de woonwijk Voorhof.Leiderdorp, tegenover de Bloemerd Ingeborg Blommers16 December 2014
Kleine Zwaan 49x13juv.+36adLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes16 December 2014
Kleine Zwaan 10x3juv+7adHondsdijkse Polder, Koudekerk Cor Kes16 December 2014
Kleine Rietgans 27xtussen de kleine zwanenLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes16 December 2014
SlechtvalkjagendLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes16 December 2014
SperwerjagendVlietpolder, Hoogmade Cor Kes16 December 2014
Grote Zilverreiger 6xverspreid over de polderLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes16 December 2014
Vuurgoudhaantjes 4xFouragerend in struiken. Van zeer dichtbij kunnen zien.Leiderdorp, Houtkamp Ingeborg Blommers15 December 2014
Kleine Zwaan 57xter plaatseLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes15 December 2014
IJsvogelLuid roepend vloog hij links van de straat langs een sloot weg, om even verderop terug te vliegen naar de andere kant van de weg en verdween in de tuinen van de bewoners.Leiderdorp, Essenpark Ingeborg Blommers14 December 2014
Goudplevier 2050xter plaatse tijdens watervogeltellingHondsdijkse Polder, Koudekerk Cor Kes14 December 2014
Kievit 2600xter plaatse tijdens watervogeltellingHondsdijkse Polder, Koudekerk Cor Kes14 December 2014
Wulp 265xter plaatse tijdens watervogeltellingHondsdijkse Polder, Koudekerk Cor Kes14 December 2014
Grote Zilver 4xter plaatse tijdens watervogeltellingHondsdijkse Polder, Koudekerk Cor Kes14 December 2014
Slechtvalkter plaatse tijdens watervogeltellingHondsdijkse Polder, Koudekerk Cor Kes14 December 2014
Smient 270xter plaatse tijdens watervogeltellingHondsdijkse Polder, Koudekerk Cor Kes14 December 2014
W.taling 12xter plaatse tijdens watervogeltellingHondsdijkse Polder, Koudekerk Cor Kes14 December 2014
Kleine Zwaan 49xter plaatseLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes14 December 2014
Kleine Zwaan 44x28ad+16juv, rustend/foeragerendLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes10 December 2014
Kleine Zwaan (juveniel 6) 31xTer plaatse foeragerend.Lagewaardse Polder Koudekerk Geert-jan van Beek9 December 2014
Bokjeopvliegend uit slootkantBurmadeweg de Wilck Ton Renniers8 December 2014
Kleine Zwaan 45xter plaatseLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes8 December 2014
Roodborsttapuitfoerageert rondom vluchtschacht HSLDe Bent, Hazerswoude Cor Kes8 December 2014
Kleine Zwaan 14xallen adult en tussen de knobbelzwanenrode polder Sjon van Santen7 December 2014
Kleine Zwaan 3xfoeragerend tussen de knobbelzwanenPolder Groenendijk Ton Renniers6 December 2014
BoomkruiperKruipt tegen KnotwilgstamLandlustweg Alphen a/d Rijn Johan V.d. Haven en Cor Kes6 December 2014
Kleine Zwaan 54xTijdens kleine zwanen tour in de regio Lagenw. polder 31x Roode Polder 16x Polder Groenendijk noord 7xin de regio Johan V.d. Haven en Cor Kes6 December 2014
Buizerd 6xin verschillende kleden en tintende Wilck Johan V.d. Haven en Cor Kes6 December 2014
Sperwer (man)Een sperwerman knalde tegen het raam en zat een tijdje versuft om zich heen te kijken. Toen ging hij er razendsnel vandoor.Fransche Brug, Roelofarendsveen Geert-jan van Beek4 December 2014
Kleine Zwaan 20xter plaatse, 13ad+7juvLagenwaardse Polder Koudekerk Cor Kes3 December 2014
Kleine Zwaan 19xter plaatse, 12ad+7juvLagenwaardse Polder Koudekerk Cor Kes1 December 2014
Witkopstaartmees 2xFouragerend in boom, samen met 'gewone' staart-, pimpel- en koolmezen.Leiderdorp, in de wijk Voorhof Ingeborg Blommers28 November 2014
Afrikaanse Woestijngrasmusin weilandGnephoek Joost Den Houdijker27 November 2014
Kleine Zwaan 10x6ad+4juvLagenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes27 November 2014
Kleine Zwaan 17xrustend/foeragerend, 9ad+8juvLagenwaardse Polder (in 3 groepjes verspreid) Cor Kes26 November 2014
Kleine Zwaan ad 7xin groep van 52 knobbelzwanenRoode Polder Cor Kes26 November 2014
Grote Zilverreiger 13xfoeragerend. Nog nooit zoveel op een relatief klein stuk gezien. Aan de Burmadeweg Wilck kant nog 3Barrepolder Ton Renniers26 November 2014
Kleine Zwaan1x ad+4x juvter plaatseLagenwaardse Polder Cor Kes25 November 2014
Grote Zilverreiger 9xop verschillende plekkenPolder Groenendijk N.W. Cor Kes25 November 2014
Grote Zilverreiger 8xfoeragerendBarrepolder Ton Renniers24 November 2014
Kleine Zwaanad 6x4st. in Lagenwaardse Polder 2st. in VlietpolderLagenwaardse en Vlietpolder Cor Kes24 November 2014
Kleine Zwaan11xkomen uit het noorden roepend aanvliegen en landen op plasje. 9ad+2juvDe Wilck Cor Kes22 November 2014
Kleine Zwaan 9xzwemmend/gondelend 8ad+1juvStarrevaart Cor Kes22 November 2014
Kleine Zwaan 3xter plaatse tussen de knobbelzwanen.Polder Groenendijk nw Cor Kes22 November 2014
Knobbelzwanen 72xter plaatse tussen de knobbelzwanen.Polder Groenendijk nw Cor Kes22 November 2014
Slechtvalkjagend op smientenDe Wilck Cor Kes22 November 2014
IJsvogelvanuit de woonkamer gespot! BAMHazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker16 November 2014
Kleine Zwaan 4xrustendHondsdijkse Polder Koudekerk Cor Kes16 November 2014
Ruigpootbuizerdter plaatseDe Wilck Johan V.d.haven14 November 2014
Grote Zilverreiger 9xPolder tussen N11 en BurmadewegZoeterwoude Dorp Joost Den Houdijker & Sjon van Santen11 November 2014
Bonte TapuitZwetslootpadWeipoort Joost Den Houdijker & Sjon van Santen11 November 2014
Bruine KiekendiefOvervliegend zwetslootpadZouterwoude Weiport Joost Den Houdijker11 November 2014
Rode Wouwovervliegend westBarrepolder Via Waarneming.nl Sam Gobin11 November 2014
Grote Zilverreiger 4xin weiland foeragerendBarrepolder Ton Renniers9 November 2014
WitkruintapuitSensatie in Oegstgeerst ManOegstgeest Aat Bender9 November 2014
Roodhalsganstussen kol en grauwe ganzenBurmadeweg aan het begin rechts Sjon van Santen2 November 2014
Zwarte Ruiters 2xNaast diverse grutto's en tureluurs ook nog twee zwarte ruiters, een kemphaan en een blijvende? smient gezien.De Wilck Bas Bijl31 Oktober 2014
KemphaanNaast diverse grutto's en tureluurs ook nog twee zwarte ruiters, een kemphaan en een blijvende? smient gezien.De Wilck Bas Bijl31 Oktober 2014
SmientNaast diverse grutto's en tureluurs ook nog twee zwarte ruiters, een kemphaan en een blijvende? smient gezien.De Wilck Bas Bijl31 Oktober 2014
GruttoNaast diverse grutto's en tureluurs ook nog twee zwarte ruiters, een kemphaan en een blijvende? smient gezien.De Wilck Bas Bijl31 Oktober 2014
IJsvogelvliegendburmadeweg Ko Katsman29 Oktober 2014
VelduiljagendDe Wilck Een Fotgraaf27 Oktober 2014
Boerenzwaluw 3xfoeragerend boven Buitenhofvijver, insecten van het water pikkend. Een laat groepjeLeiderdorp, Buitenhofvijver Ton Renniers26 Oktober 2014
Goudplevier 900xrustend in weilandenPolder Groenendijk+De Wilck Cor Kes26 Oktober 2014
Goudplevier 41xOp of rondom de starrevaart te vinden.Starrevaart Joost Den Houdijker20 Oktober 2014
BrilduikerOp of rondom de starrevaart te vinden.Starrevaart Joost Den Houdijker20 Oktober 2014
GoudhaanOp of rondom de starrevaart te vinden.Starrevaart Joost Den Houdijker20 Oktober 2014
IJsvogelblauwe vogel met oranje borst, je kent m wel.Starrevaart Joost Den Houdijker17 Oktober 2014
TapuitEen tapuit op doortrek scharrelde even rond op hopen gestorte grond.Poeldijk, Rijpwetering Geert-jan van Beek5 Oktober 2014
Koperwiek 2xOvervliegendHeempark - Alphen aan den Rijn Joost Den Houdijker4 Oktober 2014
Vuurgoudhaan 2x'Zingend' en fouragerend in bomen bij de uitgang ad Van Diepeningenln, to de Raaphorst.Leiderdorp, Park De Houtkamp Ingeborg Blommers26 September 2014
Krakeend 8x19.30 uur: alles op plasje De WilckDe Wilck Cor Kes22 September 2014
Kuifeend 6x19.30 uur: alles op plasje De WilckDe Wilck Cor Kes22 September 2014
Slobeend 85x19.30 uur: alles op plasje De WilckDe Wilck Cor Kes22 September 2014
Wintertaling 6x19.30 uur: alles op plasje De WilckDe Wilck Cor Kes22 September 2014
Smient 225x19.30 uur: alles op plasje De WilckDe Wilck Cor Kes22 September 2014
IJsvogelIn het riet t.o vogelhut. Later nog een keer langs vliegendspookverlaat Ton Renniers18 September 2014
Slechtvalk 2xin hoogspanningsmasten 58 en 59Nabij De Westvaart in Hazerswoude Cor Kes17 September 2014
Halsbandparkiet 100xvermoedelijk komend van slaapplaats om ca 7.30 uur een groep van ca 100 vogels vliegend boven de VronkenlaanLeiderdorp Ton Renniers15 September 2014
Tapuit 9xgroepje, actiefZoeterwoude Westeinde Jos Janssen12 September 2014
Wulp 800+Wulpen kwamen in groepen op de plas binnen vallen tegen de avond. Smienten in eclipskleedZaans Rietveld Johan van der Haven5 September 2014
Lepelaar 2xWulpen kwamen in groepen op de plas binnen vallen tegen de avond. Smienten in eclipskleedZaans Rietveld Johan van der Haven5 September 2014
Smient 13xWulpen kwamen in groepen op de plas binnen vallen tegen de avond. Smienten in eclipskleedZaans Rietveld Johan van der Haven5 September 2014
Paapje 2xDe 2 vogels zaten vlogen steeds op de houten hekken waar ze lang te bezichtigen waren!Leiderdorp, Boterhuispolder ten N van het fietspad (voorheen een weg). Ingeborg Blommers4 September 2014
Bruine KiekendiefMan en vrouw vlogen jagend over de polder.Lagenwaardse Polder Ingeborg Blommers3 September 2014
Grote Zilverreiger 6xVerspreid over de polder zichtbaar.Lagenwaardse Polder Ingeborg Blommers3 September 2014
Watersnip 11xpurperreiger was juvenielZaans rietveld Johan van der Haven2 September 2014
Slobeend 14xpurperreiger was juvenielZaans rietveld Johan van der Haven2 September 2014
Wintertaling 18xpurperreiger was juvenielZaans rietveld Johan van der Haven2 September 2014
Purperreigerpurperreiger was juvenielZaans rietveld Johan van der Haven2 September 2014
IJsvogelLuid roepend, midden op de vijver op het 'kunstwerk'. Vloog vrijwel direct verder naar de wilgen langs de vijver. Daarna niet meer gezien of gehoord.Leiderdorp, De Houtkamp (Waterschapsheuvel) Ingeborg Blommers1 September 2014
Wespendiefvliegend richting zuid oostZoeterwoude dorp Ton Renniers1 September 2014
Grote Zilverreiger 14x10;00uur: verspreid over het gebiedDe Wilck Cor Kes1 September 2014
Roodhalsfuut11.00uur,16gr.C, (roodhalsfuut op plasje)De Wilck Cor Kes1 September 2014
Wintertaling 70x11.00uur,16gr.C, (roodhalsfuut op plasje)De Wilck Cor Kes1 September 2014
Watersnip 3x11.00uur,16gr.C, (roodhalsfuut op plasje)De Wilck Cor Kes1 September 2014
Zw.ruiter11.00uur,16gr.C, (roodhalsfuut op plasje)De Wilck Cor Kes1 September 2014
Nijlgans 26x11.00uur,16gr.C, (roodhalsfuut op plasje)De Wilck Cor Kes1 September 2014
Torenvalk 2x11.00uur,16gr.C, (roodhalsfuut op plasje)De Wilck Cor Kes1 September 2014
Buizerd 3x11.00uur,16gr.C, (roodhalsfuut op plasje)De Wilck Cor Kes1 September 2014
Brandgans 200x11.00uur,16gr.C, (roodhalsfuut op plasje)De Wilck Cor Kes1 September 2014
Grote Ganskievit620x 350x11.00uur,16gr.C, (roodhalsfuut op plasje)De Wilck Cor Kes1 September 2014
Smient 12xmijn 1e seizoenwaarneming van groep smienten in De Wilckde Wilck Cor Kes31 Augustus 2014
W.taling 6xmijn 1e seizoenwaarneming van groep smienten in De Wilckde Wilck Cor Kes31 Augustus 2014
Groenpootruitermijn 1e seizoenwaarneming van groep smienten in De Wilckde Wilck Cor Kes31 Augustus 2014
Kemphaan 6xmijn 1e seizoenwaarneming van groep smienten in De Wilckde Wilck Cor Kes31 Augustus 2014
Bruine Kiekendiefjuv.mijn 1e seizoenwaarneming van groep smienten in De Wilckde Wilck Cor Kes31 Augustus 2014
Grote Zilverreiger 5xmijn 1e seizoenwaarneming van groep smienten in De Wilckde Wilck Cor Kes31 Augustus 2014
Torenvalk 2xmijn 1e seizoenwaarneming van groep smienten in De Wilckde Wilck Cor Kes31 Augustus 2014
Slobeend 52xmijn 1e seizoenwaarneming van groep smienten in De Wilckde Wilck Cor Kes31 Augustus 2014
mijn 1e seizoenwaarneming van groep smienten in De Wilckde Wilck Cor Kes31 Augustus 2014
Grote Zilverreigeradult, plm. 20.00 uurSpookverlaat Vwg-broedvogelinventarisatieteam Spookverlaat19 Augustus 2014
Boomvalkadult op foerageervlucht, plm. 20.00 uurSpookverlaat Vwg-broedvogelinventarisatieteam19 Augustus 2014
VelduilOvervliegend bij mij door de straat.Hazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker19 Augustus 2014
Torenvalk 2xlangdurig spelend in de vlucht, bij beide vogels de diep kastanjebruine rug prima te zien. Wel was er een grootteverschil te zien. Plm. 20.00 uur. ManSpookverlaat Vwg-broedvogelinventarisatieteam19 Augustus 2014
Ooivaar 2xtwee adulte vogels staand in weiland; 20.00 - 20.30 uurSpookverlaat, niet ver van ooievaarspaalnest Vwg-broedvogelinventarisaieteam19 Augustus 2014
Grauwe Vliegenvanger 4xvanuit struikbegroeiing langdurig prooivluchten en weer op zitplek terugkerend; hoogstwaarschijnlijk twee oudervogels met in elk geval meerdere jongen, die in het betreffende boskaveltje zijn geborenSpookverlaat Vwg-broedvogelnventarisatieteam19 Augustus 2014
SlechtvalkOp jacht Juvenielde wilck Ko Katsman13 Augustus 2014
Regenwulp 5xfoeragerendBarrepolder Ko Katsman11 Augustus 2014
SperwerHerhaaldelijke voedsel-bedelroep van zowel juveniel mannetje als juveniel vrouwtje, elk op een verschillende plek; beide vogels verplaatsten zich roepend, maar niet in elkaars richting; omstreeks 15.4Houtkamp Leiderdorp Ingeborg Blommers en Bert van Eijk30 Juli 2014
Bruine KiekendiefEen bruine kiekendief (vrouw) wiegde boven de Wilck op zoek naar iets eetbaars.De Wilck West Geert-jan van Beek23 Juli 2014
Veldleeuwerik 2xErg veel Canadese ganzenDe Wilck Johan van der Haven18 Juli 2014
Kleine ZilverreigerErg veel Canadese ganzenDe Wilck Johan van der Haven18 Juli 2014
Oeverloper 2xErg veel Canadese ganzenDe Wilck Johan van der Haven18 Juli 2014
Watersnip 3xErg veel Canadese ganzenDe Wilck Johan van der Haven18 Juli 2014
Kemphaan 4xErg veel Canadese ganzenDe Wilck Johan van der Haven18 Juli 2014
Grote Zilverreiger 7xOp 2 lokatiesvierheemskinderenweg Johan van der Haven18 Juli 2014
HavikIn vlucht achtervolgd door ekster VrouwGhoybos grens Leiderdorp/Kaag en Braasem Ton Renniers17 Juli 2014
Grote Zilverreiger 2xVerder zeer veel juveniele kievitenDe Wilck Johan van der Haven15 Juli 2014
Lepelaar 6xVerder zeer veel juveniele kievitenDe Wilck Johan van der Haven15 Juli 2014
Bruine Kiekendief ManVerder zeer veel juveniele kievitenDe Wilck Johan van der Haven15 Juli 2014
Torenvalk juveniel 3xVerder zeer veel juveniele kievitenDe Wilck Johan van der Haven15 Juli 2014
Watersnip 2xVerder zeer veel juveniele kievitenDe Wilck Johan van der Haven15 Juli 2014
Kleine Plevier 2xVerder zeer veel juveniele kievitenDe Wilck Johan van der Haven15 Juli 2014
Slobeend 3xVerder zeer veel juveniele kievitenDe Wilck Johan van der Haven15 Juli 2014
Bergeend 2xVerder zeer veel juveniele kievitenDe Wilck Johan van der Haven15 Juli 2014
Veldleeuwerik 2xVerder zeer veel juveniele kievitenDe Wilck Johan van der Haven15 Juli 2014
Bruine Kiekendiefzwevend boven 't weiland, achterna gezeten door Kievit VrouwBoterhuispolder Leiderdorp Tineke Sommeling6 Juli 2014
IJsvogelvloog laag weg over slootjeSpookverlaat Hazerswoude Bert van Eijk25 Juni 2014
Kleine PlevierVloog laag over terrein, reeds tweemaal eerder ter plaatse gezienITC-terrein Hazerswoude/Boskoop (hoek Roemer/Voorweg) Bert van Eijk25 Juni 2014
Zwarte RoodstaartBeiden op het bedrijventerrein in Alphen.Alphen aan den Rijn Joost Den Houdijker24 Juni 2014
KwakBeiden op het bedrijventerrein in Alphen.Alphen aan den Rijn Joost Den Houdijker24 Juni 2014
Bruine Kiekendief2x gezien toen ik heen en terug reed over de N11. Super dichtbij langs de weg hangend over de berm. AanraderN11 Joost Den Houdijker21 Juni 2014
IJsvogelTer plaatse VrouwSpookverlaat Carol Honsbeek12 Juni 2014
HavikTer plaatse VrouwSpookverlaat Carol Honsbeek12 Juni 2014
SperwerTer plaatse VrouwSpookverlaat Carol Honsbeek12 Juni 2014
Kwakovervliegend richting ZOPolder Vierambacht net buiten Ridderbuurt Alphen a/d Rijn Ton Renniers27 Mei 2014
Bruine Kiekendiefrustend op de grond (plm. 10.35 uur) VrouwLagenwaardse Polder nabij Mattenkade Bert van Eijk27 Mei 2014
BoomkruiperPaar met meerdere (continu zacht roepende) juveniele vogels, als groepje op dezelfde stam foeragerend. Erg leuke waarneming! (plm. 11.45 uur) PaarParkeerplaats Wijde Aa nabij witte boogbrug Ofwegen Bert van Eijk27 Mei 2014
KneuMeerdere paren rondvliegend, mannetjes zingend vanuit boom of struik Paargeknot elzenbos langs zuidoever Wijde Aa, ongeveer 700 meter lopen vanaf witte boogbrug Ofwegen Bert van Eijk27 Mei 2014
Smientallebij paartjesDe Wilck Carol Honsbeek,cor Kes21 Mei 2014
WintertalingPaartjesDe Wilck Carol Honsbeek,cor Kes21 Mei 2014
Zomertaling 6xaanwezigplasje De Wilck Jos Janssen20 Mei 2014
PurperreigerfoeragerendZoeterwoude Zuidbuurt Jos Janssen20 Mei 2014
Grote Zilverreiger 3xaanwezigZoeterwoude Zuidbuurt Jos Janssen20 Mei 2014
Boomvalkovervliegend/jagend (?)Spookverlaat, Hazerswoude Broedvogelinventarisatieteam Spookverlaat20 Mei 2014
Bruine Kiekendiefjagend VrouwSpookverlaat, Hazerswoude Broedvogelinventarisatieteam Spookverlaat20 Mei 2014
Ringmus 2xPaartje?Spookverlaat, Hazerswoude Broedvogelinventarisatieteam Spookverlaat20 Mei 2014
SlechtvalkOvervliegend Noord-ZuidSpookverlaat, Hazerswoude Broedvogelinventarisatieteam Spookverlaat20 Mei 2014
WaterralalarmerendSpookverlaat Hazerswoude Broedvogelinventarisatieteam Spookverlaat20 Mei 2014
Havikwaakvlucht ManSpookverlaat, Hazerswoude Broedvogelinventarisatieteam20 Mei 2014
SperwerIn bosje (spiedend?) ManSpookverlaat, Hazerswoude Broedvogelinventarisatieteam20 Mei 2014
Spotvogel 4xzingendSpookverlaat Hazerswoude Broedvogelinventarisatieteam20 Mei 2014
BosrietzangerzingendSpookverlaat, Hazerswoude Broedvogelinventarisatieteam Spookverlaat20 Mei 2014
Buizerd 3xVliegend, waakzaam (?)Spookverlaat, Hazerswoude Broedvogelinventarisatieteam Spookverlaat20 Mei 2014
Ooievaarvoederend op nestSpookverlaat, Hazerswoude Broedvogelinventarisatieteam Spookverlaat20 Mei 2014
KoekoekRoepend in de bomen bij de N11.Spookverlaat Joost Den Houdijker18 Mei 2014
Oeverloperfoeragerend, mogelijk dezelfde vogels op 07 mei jl.eilandje Amaliahut Bert van Eijk16 Mei 2014
Purperreigerfoeragerend langs sloot in weilanddirect noordelijk van Spijkerboorse Kade (tussen Alphen/Boskoop/Hazerswoude-Dorp Bert van Eijk16 Mei 2014
Bosrietzangerzingendomgeving HSL infocentrum Ton Renniers14 Mei 2014
Bruine Kiekendiefhangend langs de N11 en goed zichtbaar vanuit de auto.N11 Joost Den Houdijker11 Mei 2014
OeverloperfoeragerendAmaliahut (eilandje) Bvi-team Spookverlaat7 Mei 2014
PurperreigerTer plaatse Mande wilck Cor Kes en Carol Honsbeek6 Mei 2014
Lepelaar 3xTer plaatse Mande wilck Cor Kes en Carol Honsbeek6 Mei 2014
Oeverloperscharrelend over de keien. Vloog weg over water noord-oostzuidoever Wijde Aa Marina Lurks5 Mei 2014
Krakeend met kuikensweiland tussen Wijde Aa en Kerkweg Marina Lurks5 Mei 2014
Lepelaarweiland tussen Wijde Aa en Kerkweg Marina Lurks5 Mei 2014
Bruine Kiekendiefws paar Bruine Kiekendieven, jagend (einde middag) in weilandweiland tussen Wijde Aa en Kerkweg Marina Lurks5 Mei 2014
KwakManKruiskade Carol Honsbeek Ria Heemskerk Bert van der Zwaan3 Mei 2014
OeverloperDitmaal een oeverloper op het slik aan de overkant bij ons huisFransche Brug 18, Roelofarendsveen Geert-jan van Beek3 Mei 2014
Kleine Plevier 4xFoeragerend in drooggevallen plasje PaarBoterhuispolder zuidelijk deel (tussen nieuwere en prov.weg) Ton Renniers23 April 2014
Kraanvogel 2xroepend overvliegend richting WestHoutkamp Leiderdorp; plm. 11.00 uur Bert van Eijk23 April 2014
KwakNet tot twee keer toe de Avi Fauna kwak over zien vliegen.Alphen aan den Rijn Joost Den Houdijker23 April 2014
BontbekplevierDitmaal drie bontbekplevieren, die even langs kwamen voor een kort bezoek aan het schiereiland achter ons huis.Fransche Brug 18, Roelofarendsveen Geert-jan van Beek21 April 2014
TapuitFouragerend langs het pad. Mande Wilck Wijnand van Den Bosch21 April 2014
Blauwborstmeermalen zingend, plm. 12.30 uur ManSpijkerboorsekade (oostkant) Bert van Eijk18 April 2014
Kleine Plevierfoeragerend, plm. 13.30 uur PaarITC-terrein, Hazerswoude-Roemer Bert van Eijk18 April 2014
Bruine Kiekendieflage foerageervlucht (plm. 15.20 uur) ManElfenbaan t.h.v. Groenendijk Bert van Eijk18 April 2014
NachtegaalPrachtige zang, gehoord om 09:00 in de NW hoek van de moerastuin.Leiderdorp, De Houtkamp Ingeborg Blommers17 April 2014
Kluut 7xter plaatseAchthovener Polder (vanaf Ruigekade) Jos Janssen17 April 2014
Zomertalingter plaatsePlasje De Wilck Jos Janssen17 April 2014
Kleine Plevier 2xaanwezig op slik. PaarBoterhuispolder zuidelijk deel (tussen Nieuweweg en prov.weg) Ton Renniers16 April 2014
Bokjelaag aanvliegend vanuit Oost en landend in modderrietkraag; goed herkenbaar aan witte buik, klein formaat en snavellengte ten opzichte van de kop (snavel iets langer, maar niet bijna tweemaal koplengte als bij watersnip)Wijde Aa, zuidzijde Bert van Eijk en Ingeborg Blommers16 April 2014
BontbekplevierOp het afgegraven schiereiland achter ons huis foerageerde een bontbekplevier.Fransche Brug 18, Roelofarendsveen Geert-jan van Beek16 April 2014
Fitiszingend, 1e parkseizoenswaarneming van deze soort in 2014Houtkamp Leiderdorp Bert van Eijk9 April 2014
Iberische Tjifjafdriemaal duidelijk zingend, geen roep; samen met (gewone) Tjiftjaf in struiken foeragerend, waardoor fysieke vergelijking mogelijk was, o.a.; poten middelbruin, wenkbrauwstreep deels helderder geel. Beiden weinig "staartslag".Houtkamp Leiderdorp Bert van Eijk9 April 2014
ZomertalingPaartjeDe Wilck Cor Kes7 April 2014
Ringmus 12xVanaf half december steeds aanwezig (vier maal gezien) in wisselende aantallen Vrouwtuin Kerk & Zanen, Alpohen aan den Rijn Casper Bottemanne6 April 2014
Gekraagde RoodstaartMantuin Kerk & Zanen Alphen a.d. Rijn Casper Bottemanne6 April 2014
VeldleeuwerikZingend in de WIlckDe Wilck Joost Den Houdijker6 April 2014
ZomertalingPaartje in slootDe Wilck Cor Kes6 April 2014
Oeverzwaluw 2xvliegend boven oeverzwaluwenwandoeverzwaluwenwand N11 Ko Katsman5 April 2014
VisdiefterplaatseDe Wilck Cor Kes5 April 2014
BeflijsterterplaatseDe Wilck Cor Kes5 April 2014
BokjeterplaatseDe Wilck Cor Kes5 April 2014
WatersnipterplaatseDe Wilck Cor Kes5 April 2014
HavikterplaatseDe Wilck Cor Kes5 April 2014
BuizerdterplaatseDe Wilck Cor Kes5 April 2014
DodaarsterplaatseDe Wilck Cor Kes5 April 2014
Veldleeuwerik 3xzingendDe Wilck Cor Kes5 April 2014
DodaarsterplaatseDe Wilck Cor Kes2 April 2014
RietgorsterplaatseDe Wilck Cor Kes2 April 2014
GraspieperterplaatseDe Wilck Cor Kes2 April 2014
PijlstaartterplaatseDe Wilck Cor Kes2 April 2014
Zwartkop 2xzingend, 1e parkseizoenswaarneming als zomervogel 2014. ManHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk31 Maart 2014
HavikterplaatseDe Wilck Cor Kes30 Maart 2014
Kolgans 2xterplaatseDe Wilck Cor Kes30 Maart 2014
Gruttonest1e nest ?De cWilck Cor Kes27 Maart 2014
Zwarte WouwovervliegendDe Wilck Cor Kes26 Maart 2014
Slechtvalkop hek ManDe Wilck Cor Kes26 Maart 2014
SperwerTer plaatseSpookverlaat Carol Honsbeek26 Maart 2014
HavikTer plaatseSpookverlaat Carol Honsbeek26 Maart 2014
Buizerd 4xTer plaatseSpookverlaat Carol Honsbeek26 Maart 2014
Notenkraker (dunsnavelige Ondersoort)herhaaldelijk "kraaiachtig buigend" tijdens veel luide roepen; zat in kleine boom; onmiskenbaar te determineren in uiterlijk, geluid en gedrag; 1e parkwaarneming; parklijstsoort nr. 164! 10.30 uur, vloog al snel weer weg. Heemtuin Leiderdorp Bert van Eijk + Willem Kanbier (heemtuinoprichter en Voormalige Beheerder)25 Maart 2014
LepelaarterplaatseDe Wilck Cor Kes25 Maart 2014
HavikterplaatseDe Wilck Cor Kes25 Maart 2014
BuizerdterplaatseDe Wilck Cor Kes25 Maart 2014
Ooievaar 9xop lantaarnpalen middenberm A4A4 thv Starrevaart Ton Renniers20 Maart 2014
Bonte Strandloper 4xOp de plas. pas opgemerkt toen ze wegvlogenZaans rietveld Joost Den Houdijker17 Maart 2014
Bontbekplevier 3xfoeragerend langs ondiep plasje in heringerichte polder BoterhuisBoterhuispolder Leiderdorp Ton Renniers14 Maart 2014
Tjiftjafzingend, 1e "zomerexemplaar." in park broedseizoen 2014Houtkamp Leiderdorp Bert van Eijk12 Maart 2014
Dodaarszwemmend en duikendSpookverlaat, Amaliaplas, Hazerswoude Broedvogelinventarisieteam (=bvi-team)11 Maart 2014
Sperwer 2x2x 1 ex. (man / vrouw), op plm. 2 km uit elkaarSpookverlaat Hazerswoude Broedvogelinventarisatieteam11 Maart 2014
HalsbandparkietIn nabijheid van mogelijke (toekomstige of in gebruik zijnde?) nestplaats.Kruiskade, Hazerswoude Broedvogelinventarisatieteam11 Maart 2014
Ooievaar 2xIn nabijheid van en vaak/lang staand op paalnest. PaarSpookverlaat, Amaliahut, Hazerswoude Broedvogelinventarisatieteam11 Maart 2014
Kievits NestTijdens mijn geliefde hobbie (sport) mollen vangen, viel het mij op dat de kieviten al behoorlijk aan het baltsen waren, Dus ik op zoek naar mijn eerste kievits nest. En ja hoor een nestje met 2 eitDe lokatie was bij boer Dik Sol aan de Voorweg in de Boterpolder te Hazerswoude (Dorp) Cor van Zwieten.11 Maart 2014
Ringmusfoeragerend op voedertafel in eigen tuin (nooit eerder t.p. gehad) ManLeiderdorp Buitenhoflaan Ton Renniers9 Maart 2014
Sperwer 2xeerste keer bij de bonte paal boven de rijn. Vrouw. Tweede keer man bij het oostvaardersbos aan de rijndijk.Hazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker8 Maart 2014
Ooievaar 8xrustend op lantaarnsA4 thv kruising N11 / A4 Ton Renniers7 Maart 2014
TjiftjafDuidelijke zang in het gebied tussen het MEC en de kinderboerderij.Houtkamp, Leiderdorp Ingeborg Blommers6 Maart 2014
TjiftjafDuidelijke zang. Dit exemplaar kan een overwinteraar zijn. Er is nl in de winter in dit gebied een tjiftjaf waargenomen.Leiderdorp, wijk Ouderzorg Ingeborg Blommers6 Maart 2014
Lepelaar 2xOvervliegend ZO-NW, 11.15 uur.Van Poelgeestlaan - Van der Marckstraat, Leiderdorp. Bert van Eijk6 Maart 2014
HoutsnipHoutsnip overvliegend, Dodaars op zegerplas en Groene specht luid roepend.Zegerplasgebied in Alphen Joost Den Houdijker4 Maart 2014
Groene SpechtHoutsnip overvliegend, Dodaars op zegerplas en Groene specht luid roepend.Zegerplasgebied in Alphen Joost Den Houdijker4 Maart 2014
Dodaars 3xHoutsnip overvliegend, Dodaars op zegerplas en Groene specht luid roepend.Zegerplasgebied in Alphen Joost Den Houdijker4 Maart 2014
VeldleeuwerikZingend en balsend Mannabij de Compierekade Wijnand van Den Bosch2 Maart 2014
TjiftjafFoeragerend in struiken, geen zang dus beschreven aks overwinteraar.Houtkamp Leiderdorp Bert van Eijk28 Februari 2014
Krakeend 8x3x man + 3x vrouw op allerlei plekken, met name grote vijver langs Laan van Berendrecht. Soort pas enkele jaren wintergast met max. 2 vogels. Deze winter duidelijke stijging aantallen, meer spreiding en langer verblijf.Houtkamp Leiderdorp Bert van Eijk28 Februari 2014
WaterralScharrelend tussen het riet.Bij Amalia Hans van der Meulen24 Februari 2014
Grote ZilverreigerScharrelend tussen het riet.Bij Amalia Hans van der Meulen24 Februari 2014
Bergeend 2xScharrelend tussen het riet.Bij Amalia Hans van der Meulen24 Februari 2014
Grote Zilverreigersinds kort een paarPolder tussen Westeinde en Vierheemskinderenweg Harry van Leeuwen23 Februari 2014
SperwerManWesteinde Harry van Leeuwen23 Februari 2014
RoerdompOpvliegend uit rietkraagSpookverlaat Hans van der Meulen23 Februari 2014
Kuifeend 16x8 mannen + 8 vrouwen in grote vijver langs Laan van Berendrecht; soort verblijft hier buiten de broedtijd al jarenlang steeds vaker, langer en in grotere aantallen. PaarHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk19 Februari 2014
Halsbandparkiet 6x3x paartje actief bij/in telkens dezelfde natuurlijke (Gr.B.Specht) boomholtes, mogelijke broedparen. Er is al eerder gebroed in park. PaarHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk19 Februari 2014
Sijs 12xTwee groepjes van elk meer dan 5 ex. actief foeragerend in elzen; met de bekende leuke geluiden duidelijk hoorbaar.Houtkamp Leiderdorp Bert van Eijk19 Februari 2014
Kleine Zwaan 22x2 juveniel en 20 adult foeragerendpolder Groenendijk ten westen van Zwetslootpad Ton Renniers10 Februari 2014
Ooievaar 6x2 op nestpaal en 4 in polder er direct naastSpookverlaat Ton Renniers10 Februari 2014
Kleine Zwaan 118x92ad+24juv,Hondsdijkse-en Lagenwaardse Polder Cor Kes10 Februari 2014
Zwarte Zwaantussen kleine zwanenLagenwaardse polder Cor Kes10 Februari 2014
Toendrarietgans Ong. 5600xmet nog brand-grauwe-kol-nijl- en canadese ganzenLagenwaardse polder Cor Kes10 Februari 2014
Baardman 4xfoeragerendBouwterrein Hoogvliet, Hazerswoude Rijndijk Siem van der Haas6 Februari 2014
Kleine Zwaan 28xslaapplaats op plasje de Wilck,vliegen rond 08.00 uur naar westelijk gedeelte Polder Groenendijk tussen Zwetslootpad en Weipoortse VlietDe Wilck en Polder Groenendijk Cor Kes4 Februari 2014
Kleine Zwaan 130x110ad.+20juv.kleine zwaanKoudekerk a/d Rijn, Lagenwaardse polder Cor Kes4 Februari 2014
Toendrarietgans 600x110ad.+20juv.kleine zwaanKoudekerk a/d Rijn, Lagenwaardse polder Cor Kes4 Februari 2014
Toendrarietganzen +200x114ad.+19juv.kleine zwaan (hebben slaapplaats in Honsdijkse Polder) Koudekerk a/d Rijn, Lagenwaardse polder Cor Kes3 Februari 2014
Kolganzen114ad.+19juv.kleine zwaanKoudekerk a/d Rijn, Lagenwaardse polder Cor Kes3 Februari 2014
Grauwe Ganzen en Nijlganzen114ad.+19juv.kleine zwaanKoudekerk a/d Rijn, Lagenwaardse polder Cor Kes3 Februari 2014
Kleine Zwaan 133x114ad.+19juv.kleine zwaanKoudekerk a/d Rijn, Lagenwaardse polder Cor Kes3 Februari 2014
Zwarte Zwaan114ad.+19juv.kleine zwaanKoudekerk a/d Rijn, Lagenwaardse polder Cor Kes3 Februari 2014
Kleine Zwaan 135xsamen met veel riet-en grauwe ganzenKoudekerk a/d Rijn, Lagenwaardse polder Cor Kes28 Januari 2014
Kleine Zwaan 126xter plaatse 107ad.kleinezwaan en 19 juv.Lagenwaardse Polder, Koudekerk a/d Rijn Cor Kes26 Januari 2014
Toendrarietgans 550xter plaatse 107ad.kleinezwaan en 19 juv.Lagenwaardse Polder, Koudekerk a/d Rijn Cor Kes26 Januari 2014
Grauwe Gans 160xter plaatse 107ad.kleinezwaan en 19 juv.Lagenwaardse Polder, Koudekerk a/d Rijn Cor Kes26 Januari 2014
Nijlgans 23xter plaatse 107ad.kleinezwaan en 19 juv.Lagenwaardse Polder, Koudekerk a/d Rijn Cor Kes26 Januari 2014
Kolgans 1100xfoeragerendWestbroekpolder Ton Renniers26 Januari 2014
Kleine Zwaan 3xadultzwetslootpad Sjon van Santen25 Januari 2014
Kleine Zwaan 130xTer plaatse om 15.15 uur. 112ad.+18juv.Koudekerk Lagenwaardse polder Cor Kes24 Januari 2014
Kleine Zwaan 11x9 Adulte en 2 juveniele Kleine Zwanen tussen de Knobbelzwanen.Rode Polder Geert-Jan van Beek en Ingeborg Blommers21 Januari 2014
Kleine Zwaan 143x133 Adulte en 10 juveniele Kleine Zwanen.Lagewaardse polder Geert-Jan van Beek en Ingeborg Blommers21 Januari 2014
SlechtvalkOp hek bij de groep Kleine Zwanen.Lagewaardse polder Geert-Jan van Beek en Ingeborg Blommers21 Januari 2014
Toendra Rietgans 20xDe groep bevond zich tussen de Kleine Zwanen. Moeilijk te tellen, slechts een schatting.Lagewaardse polder Geert-Jan van Beek en Ingeborg Blommers21 Januari 2014
GruttoOp het eilandje. staat met foto op waarneming.Starrevaart Joost Den Houdijker21 Januari 2014
Pijlstaart 5xminstens vijf op de plas. Zowel man als vrouwStarrevaart Joost Den Houdijker21 Januari 2014
Brilduiker 4xverspreid over de gehele plas, zowel mannen als vrouwen. PaarStarrevaart Joost Den Houdijker21 Januari 2014
Kleine Zwaan Ong. 110xver weg in centrum van de polder en slecht zicht.Koudekerk Lagenwaardse polder Cor Kes21 Januari 2014
Knobbelzwaan Ong. 30xver weg in centrum van de polder en slecht zicht.Koudekerk Lagenwaardse polder Cor Kes21 Januari 2014
Kleine Zwaan 8xalle adult ManRoode polder Leiderdorp Ton Renniers18 Januari 2014
Zwarte Zwaantussen de knobbels ManRoode polder Leiderdorp Ton Renniers18 Januari 2014
Goudhaanfoeragerend in dunne kale boomtakken; nota bene pas de eerste soortwaarneming in het park deze winter;14.45 uurHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk17 Januari 2014
Sijs 3x2 mannen, waarvan 1 zingend; 1 vrouw; allen foeragerend in boompje; 15.00 uurHeemtuin Leiderdorp Bert van Eijk17 Januari 2014
Kleine Zwaan 10x8 adult en 2 juvenielrode polder Sjon van Santen14 Januari 2014
Kleine Zwaan 105x82ad.+23juv.Lagenwaardse Polder, Koudekerk a/d Rijn Cor Kes14 Januari 2014
Kleine Zwaan 18xtijdens slaapplaatstelling om 08.00uur op het plasjeDe Wilck Cor Kes14 Januari 2014
Wulp 55xtijdens slaapplaatstelling om 08.00uur op het plasjeDe Wilck Cor Kes14 Januari 2014
Knobbel Zwaan 25xtijdens slaapplaatstelling om 08.00uur op het plasjeDe Wilck Cor Kes14 Januari 2014
Kleine Zwaan 97x82ad.+15juv.Lagenwaardse Polder, Koudekerk a/d Rijn Cor Kes13 Januari 2014
Kleine Zwaan 5xtussen de knobbels. 3 adult en 2 juvenielRoode Polder langs N445 Ton Renniers10 Januari 2014
Kleine Zwaan 70xwaarvan 13 juv.Lagenwaardse Polder, Koudekerk a/d Rijn Cor Kes10 Januari 2014
Kleine Zwaan 8xom 13.00 uurRoode Polder, noordzijde Cor Kes10 Januari 2014
Houtsnipter plaatse in "Driehoeksbos" nabij N11Spookverlaat, Hazerswoude Sjon van Santen10 Januari 2014
Kleine Zwaan 18x08.20 uur op plasje, vliegen daarna 18st.naar Grote polder nabij A4 en N11De Wilck Cor Kes8 Januari 2014
Kleine Zwaan 65x57ad.+7juv.Lagenwaardse Polder, Koudekerk a/d Rijn Cor Kes8 Januari 2014
Kleine Zwaan 18xallen adulthoek N11 en A4 Sjon van Santen7 Januari 2014
Kleine Zwaan 5x5 adult bij knobbelzwanenzwetslootpad Sjon van Santen2 Januari 2014
Keine Zwaan 51x46ad.+5juv.Polder Gnephoek en later in Lagenwaardse Polder Cor Kes30 December 2013
IJsvogelVliegend over een klein slootje nabij avi faunaAlphen aan den Rijn Joost Den Houdijker29 December 2013
Keine Zwaan 53xterplaatse, 43ad.+10juv.Lagenwaardse Polder, Koudekerk a/d Rijn Cor Kes26 December 2013
Keine Zwaan 5x3ad.+2juv.Roode Polder Cor Kes26 December 2013
Kolgans ~4500xterplaatsepolder Groenendijk+De Wilck Cor Kes26 December 2013
Toendra Rietgans 2xfoeragerend tussen kolganzenDe Wilck Cor Kes26 December 2013
Kleine Zwaan. 42x37ad+5juvLagenwaardse Polder Koudekerk a/d Rijn Cor Kes23 December 2013
Grote Zilverreiger 5xverspreid over de polderLagenwaardse Polder Koudekerk a/d Rijn Cor Kes23 December 2013
Slechtvalk 2xman+vrouw op 1 hekPolder Gnephoek, alphen a/d rijn Cor Kes23 December 2013
Slechtvalk1xin hoogsp. mastHondsdijkse Polder Koudekerk a/d Rijn Cor Kes23 December 2013
Kolgans ~4500xter plaatse,halsband zwart RVSPolder Groenendijk nno, Hazerswoude Cor Kes23 December 2013
Buizerd 4xterplaatseLangenwaardse polder, Koudekerk Cor Kes23 December 2013
Keine Zwaan 5x2ad.+3juv. (15.20 uur)Oostbroekpolder, Zoeterwoude Cor Kes21 December 2013
Zwarte Zwaan 4xfoeragerend tussen de knobbelzwanenRoode Polder langs N445 Ton Renniers20 December 2013
Kleine Zwaan 5x2x Ad en 3x juv tussen de knobbels foeragerendpolder Groenendijk Ton Renniers19 December 2013
Kleine Zwaan 34x29ad.+5juv.Lagenwaardse Polder, Koudekerk a/d Rijn Cor Kes19 December 2013
Kleine Zwaan 5x2ad.+3Juv.Roode Polder, Ten noorden van Hoogmade Cor Kes19 December 2013
Kleine Zwaan 5x2ad.+3juv.(om 15.00 uur)Polder Groenendijk. Zwetslootpad, Zoeterwoude Cor Kes19 December 2013
Sijs 3x1 man en 2 vrouw foeragerend in els, 15.30 uurHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk17 December 2013
Tjiftjaf4x roep; 15.15 uurHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk17 December 2013
SlechtvalkrustendZoeterwoude Westeinde Jos Janssen15 December 2013
Keine Zwaan 29x27ad.+2Juv.Koudekerk Lagenwaardse polder Cor Kes11 December 2013
Kolgans 3800x2 kolganzen gezien met halsbandDe Wilck en omg. Cor Kes11 December 2013
Brandgans 60x2 kolganzen gezien met halsbandDe Wilck en omg. Cor Kes11 December 2013
Grauwe Gans 350x2 kolganzen gezien met halsbandDe Wilck en omg. Cor Kes11 December 2013
Wintertaling 200xbij elkaar in plasjeZoeterwoude Westeinde Jos Janssen11 December 2013
Kleine Zwaan 2xTwee kleine zwanen in een grote groep knobbelzwanen.Rode polder, Rijpwetering Ingeborg Blommers en Geert-jan van Beek10 December 2013
Heilige IbisVoedsel zoekend langs een slootkant.Polder Vennemeer, Oud Ade. Ingeborg Blommers en Geert-jan van Beek10 December 2013
Keine Zwaan 32x27ad.+5juv.Koudekerk Lagenwaardse polder Cor Kes8 December 2013
Kleine Zwaan 36x31ad.+5juv.Koudekerk Lagenwaardse polder Cor Kes7 December 2013
Keine Zwaan 5x3ad.+2juv.,( tussen veel knobbelzwanen)Roode Polder, Ten noorden van Hoogmade Cor Kes7 December 2013
Keine Zwaan 33x28ad.+5juv.Koudekerk Lagenwaardse polder Cor Kes6 December 2013
Kleine Zwaan 26xDe kleine zwanen zijn volgens een omwonende vanochtend vroeg luid roepend gearriveerd.Lagenwaardse polder, Hoogmade Ingeborg Blommers en Geert-jan van Beek3 December 2013
Grote Zilverreiger 3xDe kleine zwanen zijn volgens een omwonende vanochtend vroeg luid roepend gearriveerd.Lagenwaardse polder, Hoogmade Ingeborg Blommers en Geert-jan van Beek3 December 2013
Watersnip 7xEerst zaten de snippen op de oever en daarna vlogen er een paar naar het eilandje voor Amalia. Een paar andere staken de plas zwemmend over. PaarAmalia hut Hans van der Meulen3 December 2013
Nijlgans 2xEerst zaten de snippen op de oever en daarna vlogen er een paar naar het eilandje voor Amalia. Een paar andere staken de plas zwemmend over. PaarAmalia hut Hans van der Meulen3 December 2013
Winterkoning 2xEerst zaten de snippen op de oever en daarna vlogen er een paar naar het eilandje voor Amalia. Een paar andere staken de plas zwemmend over. PaarAmalia hut Hans van der Meulen3 December 2013
RietgorsEerst zaten de snippen op de oever en daarna vlogen er een paar naar het eilandje voor Amalia. Een paar andere staken de plas zwemmend over. PaarAmalia hut Hans van der Meulen3 December 2013
IJsvogelsloot ZW-hoekHeemtuin Leiderdorp Beheerder Heemtuin, Waarneming Doorgegeven Aan en Ingebracht Door Bert van Eijk3 December 2013
Kleine Zwaan 33x28ad.+5juvKoudekerk Lagenwaardse polder Cor Kes2 December 2013
Steenuilrustendkoudekerk a/d Rijn Cor Kes2 December 2013
Ringmussen 8xgeen bijzonderhedentuin Kerk & Zanen Alphen a.d. Rijn Casper Bottemanne1 December 2013
Kleine Zwaan 34x16ad.+5juv. in Lagenwaardse Polder en 13 ad. er naast in Polder GnephoekKoudekerk Lagenwaardse polder en Polder gnephoek Alphen a/d Rijn Cor Kes1 December 2013
Ringmussen 2xgeen bijzonderheden Paartuin Kerk & Zanen Alphen a.d. Rijn Casper Bottemanne30 November 2013
Ringmussen 2xgeen bijzonderheden Paartuin Kerk & Zanen Alphen a.d. Rijn Casper Bottemanne29 November 2013
Zwarte Mees2x kort zang en enkele zachte roepjes; foeragerend in gemengde groep mezen + boomkruiperHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk28 November 2013
SlechtvalkEr werd druk gefoerageerd en de slechtvalk en de buizerds bekeken vanaf hun zitplaatsen hun jachtgebied.De Wilck Ingeborg Blommers en Geert-jan van Beek27 November 2013
Zilverreiger 4xEr werd druk gefoerageerd en de slechtvalk en de buizerds bekeken vanaf hun zitplaatsen hun jachtgebied.De Wilck Ingeborg Blommers en Geert-jan van Beek27 November 2013
Buizerd 4xEr werd druk gefoerageerd en de slechtvalk en de buizerds bekeken vanaf hun zitplaatsen hun jachtgebied.De Wilck Ingeborg Blommers en Geert-jan van Beek27 November 2013
Smient (niet Te Tellen)Er werd druk gefoerageerd en de slechtvalk en de buizerds bekeken vanaf hun zitplaatsen hun jachtgebied.De Wilck Ingeborg Blommers en Geert-jan van Beek27 November 2013
Keine Zwaan 18x13ad.+5juv.Koudekerk Lagenwaardse polder Cor Kes26 November 2013
Grote Gele Kwikstaart 2xBij de parkeerplaats van Alphense Boys.Alphen aan den Rijn Joost Den Houdijker24 November 2013
Kleine Zwaan 7xAd.+5x juv. De eersten zijn gearriveerd in de lagenwaardse polderKoudekerk Lagenwaardse polder Cor Kes21 November 2013
Buizerdtijdens lage vlucht over de boomtoppen gepest door kauwen, kraaien en halsbandparkieten; plm. 11.45 uurHoutkamp/Heemtuin Leiderdorp Bert van Eijk en Sjon van Santen19 November 2013
Sperwereerst roepend, later speurvlucht vanuit boomtop; plm. 14.15 uur; VrouwHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk en Sjon van Santen19 November 2013
Kleine Zwaan 6x4 adult en 2 juv.rode polder Sjon van Santen18 November 2013
Zwarte Ibis 5xGespot vanuit de A4. Vlogen ze de A4 over naar de weilanden.Starrevaart Joost den Houdijker15 November 2013
Slechtvalkpoetsend op paalDe Wilck Cor Kes13 November 2013
Grote Zilverreiger 30xfoeragerendZuidrand Zoeterwoude (fietsroute) Jos Janssen13 November 2013
Slechtvalkzit lange tijd op paaltje tussen de smienten en goudplevierenDe Wilck Cor Kes11 November 2013
Kleine Zwaan 9xlaag overvliegendStarrevaart plas Ton Renniers10 November 2013
Boomvalkverschool zich telkens op een andere plek, maar was tijdens de korte vluchten toch nog wel te determineren; 12.00 uur; qua datum wel een heel erg late doortrekker!Houtkamp Leiderdorp Bert van Eijk8 November 2013
Groene Spechtroepend; 12.30 uurHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk8 November 2013
Grote Lijster 4xfoeragerend op bodem en wegvliegend naar dekking dichtbij; ook roepend; 12.15 uur.Houtkamp Leiderdorp Bert van Eijk8 November 2013
Kleine Zwaan 7x6ad.+1juv. rustend in weiland tussen knobbelzwanen na een lange tocht.Oostbroek Polder,Zoeterwoude Cor Kes5 November 2013
Staartmees 8xEen groep van acht staartmezen scharrelde door onze tuin op zoek naar iets te eten.Fransche Brug 18, Roelofarendsveen Geert-jan van Beek2 November 2013
Zwarte Ibis 5xopvkliegend vanuit weiland tussen veel kievitten en meeuwen.Starrevaart Joost Den Houdijker30 Oktober 2013
Halsbandparkiet 300xgroepsgewijs arriverend en in afwachting van start slaaptrek, erg indrukwekkend; 17.20 uur; e.e.a. herinnerde mij aan het starten van de slaaptrektocht vanaf dezelfdeplek ongeveer 2 jaar geleden.Leiderdorp, kruispunt Van Poelgeestlaan/Van der Marckstraat/Vronkenlaan/Heemraadlaan. Bert van Eijk28 Oktober 2013
Casarcazwemmend . VrouwPoelzoom Hazerswoude-Dorp Henk Vervoort27 Oktober 2013
Kievit Heel VeelVele honderdenpolder De wilde veenen Henk Vervoort.18 Oktober 2013
Zwarte Ibis 4xzwarte ibis foeragerend, zilverreigers overvliegendibis Leidschendam drooggemaakte polder, zilverreigers Zaans Rietveld Peter Broere14 Oktober 2013
Grote Zilverreiger 4xzwarte ibis foeragerend, zilverreiger overvliegendibis Leidschendam drooggemaakte polder, zilverreigers Zaans Rietveld Peter Broere14 Oktober 2013
Pijlstaart 9xfoeragerend op de plasStarrevaart Peter Broere12 Oktober 2013
Goudplevier 75xrustend in de polder samen met 150 kievitenLeidschendam - Drooggemaakte Grote Polder Peter Broere12 Oktober 2013
Purperreigerfouragerend bij de WestvaartVierheemskinderenweg Wijnand van Den Bosch12 Oktober 2013
Beflijstervondst, waarschijnlijk verkeers- of raamslachtoffer; noordelijke ondersoort; gaat naar "Naturalis" ManHoutkamp/Van Diepeningenlaan, Leiderdorp Hilda Kosto (oud-vwg-lid), Doorgegeven Via Bert van Eijk10 Oktober 2013
Zwarte Ibis 6xGroepje van zes ibissen 2 minuten op de plas aanwezig, daarna opgevloegen naar de weilanden van stompwijk. Zoals al twee dagen eerder ook de cyclus was. Komen waarschijnlijk in de avond terug om te slStarrevaart Joost Den Houdijker9 Oktober 2013
Grote Zilverreiger 3xfoeragerend en rustend in de polderpolder Groenendijk Peter Broere9 Oktober 2013
Kolgans 600xfoeragerend en rustend in de polderpolder Groenendijk Peter Broere9 Oktober 2013
Knobbelzwaan 15xfoeragerend en rustend in de polderpolder Groenendijk Peter Broere9 Oktober 2013
Baardman 8xConstant verplaatsend en roepend. Duidelijk gezien en op de foto gezet voor waarneming.Starrevaart Joost Den Houdijker8 Oktober 2013
Wulp 750xWord weer druk op de slaapplaatsZaans Rietveld Peter Broere8 Oktober 2013
Goudplevier 115xter plaatsePolder Groenendijk ten noorden van De Wilck Cor Kes7 Oktober 2013
Kneu 55xter plaatsePolder Groenendijk ten noorden van De Wilck Cor Kes7 Oktober 2013
Kolgans 250xter plaatsePolder Groenendijk ten noorden van De Wilck Cor Kes7 Oktober 2013
Slechtvalk Ad.in Hoogsp. mastHondsdijkse Polder Koudekerka/d Rijn Cor Kes7 Oktober 2013
Purperreigerpurperreiger foeragerend en slechtvalk in mast 59Omgeving Westvaart in Hazerswoude Cor Kes6 Oktober 2013
Slechtvalkpurperreiger foeragerend en slechtvalk in mast 59Omgeving Westvaart in Hazerswoude Cor Kes6 Oktober 2013
Slobeend 32xterplaatseDe Wilck Cor Kes6 Oktober 2013
Grote Zilverreiger 6x; tapuit1xterplaatseDe Wilck Cor Kes6 Oktober 2013
Paapje 2xterplaatseDe Wilck Cor Kes6 Oktober 2013
Smient 300xWeek niet geweest en nu al meer dan 300!Zaans Rietveld Peter Broere1 Oktober 2013
Ooievaar 8xOoievaars zoekend naar thermiekZaans Rietveld Peter Broere1 Oktober 2013
IJsvogelTerplaatseSpookverlaat Carol Honsbeek1 Oktober 2013
Sijsvanuit boomtop Munnikkenwegje overstekend en landend in boomtop ernaast; 12.45 uur; 1e seizoenswaarneming ManHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk27 September 2013
Koperwiek 15xfoeragerend en opvliegend naar boomtoppen; 13.30 uur; 1e seizoenswaarneming.Houtkamp Leiderdorp Bert van Eijk27 September 2013
Bladkoningroepend en foeragerend in wilgen bij toegangspad naar vogelhut StarrevaartStarrevaart Ton Renniers23 September 2013
Bonte Vliegenvangerherhaaldelijk roepend, plm. 10.10 uurHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk13 September 2013
BoomvalkVloog rond het populieren bos waar de gemeneweg en het spoor kruisen.hazerswoude-rijndijk Joost Den Houdijker12 September 2013
ZebravinkExootje op de voor mij vroege morgen.hazerswoude-rijndijk Joost Den Houdijker7 September 2013
Tapuitallemaal rustend op paaltjes en hekZaans Rietveld Peter Broere6 September 2013
Paapje 4xallemaal rustend op paaltjes en hekZaans Rietveld Peter Broere6 September 2013
KwakWeer overvliegend vanuit avi fauna richting kerk en zanen. Gezien vanuit de voordeur van karwei.alphen aan den rijn Joost Den Houdijker6 September 2013
PorseleinhoenfoeragerendZaans Rietveld Peter Broere5 September 2013
Purperreiger 2xPurperreiger foeragerend in de polder, paapjes nu al 6Zaans Rietveld Peter Broere4 September 2013
Paapje 6xPurperreiger foeragerend in de polder, paapjes nu al 6Zaans Rietveld Peter Broere4 September 2013
Paapje 4xpaapjes langs de plasen de rest op de plasZaans Rietveld Peter Broere3 September 2013
Gruttopaapjes langs de plasen de rest op de plasZaans Rietveld Peter Broere3 September 2013
Zwarte Ruiterpaapjes langs de plasen de rest op de plasZaans Rietveld Peter Broere3 September 2013
Witgat 5xpaapjes langs de plasen de rest op de plasZaans Rietveld Peter Broere3 September 2013
Smient 2xsmient rustend op de plas, paapjes foeragerendZaans Rietveld Peter Broere2 September 2013
Paapje 5xsmient rustend op de plas, paapjes foeragerendZaans Rietveld Peter Broere2 September 2013
Kleine GeelpootruiterRuiter op de plas met veel watersnippen en zwarte ruiters.Starrevaart Joost Den Houdijker1 September 2013
KrombekstrandloperRuiter op de plas met veel watersnippen en zwarte ruiters.Starrevaart Joost Den Houdijker1 September 2013
Bruine KiekendiefRuiter op de plas met veel watersnippen en zwarte ruiters.Starrevaart Joost Den Houdijker1 September 2013
TapuitDe herfst is begonnen. Een tapuit rustte tijdens zijn trektocht even uit op een hek.Veender- en Lijkerpolder, Nieuwe Wetering Geert-jan van Beek1 September 2013
IJsvogel1 ex. wegvliegend en luid roependGrens Houtkamp/parkeerplaats Heemtuin, Leiderdorp Bert van Eijk31 Augustus 2013
Bonte Vliegenvanger1 ex. vanaf struik in boom vliegend VrouwHoutkamp/Heemtuin Leiderdorp Bert van Eijk31 Augustus 2013
Watersnip 35xfoeragerend langs de plasZaans Rietveld Peter Broere27 Augustus 2013
Zwarte Ruiterfoeragerend op de plasZaans Rietveld Peter Broere26 Augustus 2013
Groenpoot Ruiterfoeragerend op de plasZaans Rietveld Peter Broere26 Augustus 2013
Kemphaan 2xfoeragerend op de plasZaans Rietveld Peter Broere26 Augustus 2013
Purpereigerfouragerendde Wilck Cor Kes25 Augustus 2013
Purpereiger juv.de eerste smienten zijn weer 9inDe WilckDe Wilck, plasje en omg. Cor Kes23 Augustus 2013
Grote Zilverreiger 4xde eerste smienten zijn weer 9inDe WilckDe Wilck, plasje en omg. Cor Kes23 Augustus 2013
Smientende eerste smienten zijn weer 9inDe WilckDe Wilck, plasje en omg. Cor Kes23 Augustus 2013
Wintertalingende eerste smienten zijn weer 9inDe WilckDe Wilck, plasje en omg. Cor Kes23 Augustus 2013
Zomertalingende eerste smienten zijn weer 9inDe WilckDe Wilck, plasje en omg. Cor Kes23 Augustus 2013
Krakeendende eerste smienten zijn weer 9inDe WilckDe Wilck, plasje en omg. Cor Kes23 Augustus 2013
Slobeendende eerste smienten zijn weer 9inDe WilckDe Wilck, plasje en omg. Cor Kes23 Augustus 2013
Witgattende eerste smienten zijn weer 9inDe WilckDe Wilck, plasje en omg. Cor Kes23 Augustus 2013
Watersnippende eerste smienten zijn weer 9inDe WilckDe Wilck, plasje en omg. Cor Kes23 Augustus 2013
Bruine Kiekendiefde eerste smienten zijn weer 9inDe WilckDe Wilck, plasje en omg. Cor Kes23 Augustus 2013
Rietzangersde eerste smienten zijn weer 9inDe WilckDe Wilck, plasje en omg. Cor Kes23 Augustus 2013
Heilige IbisTerug van weggeweest? Gevlucht uit Egypte? Of toch weer Avifauna?Zoeterwoude, Hofweg Jos Janssen20 Augustus 2013
Bosruiter 2xFoeragerend op de plasZaans Rietveld Peter Broere18 Augustus 2013
OeverloperEen oeverloper vloog op van een slikrandje.Fransche Brug 18, Roelofarendsveen Geert-jan van Beek16 Augustus 2013
Wulp 3xFouragerendDroogmakerij-Oost.Hazerswoude-dorp. Henk Vervoort15 Augustus 2013
Bruine Kiekendief 5xvliegend Manpolder De wilde veenen Henk Vervoort14 Augustus 2013
Blauwe Kiekendief 2xover vliegend. Manpolder Westgeer Henk Vervoort14 Augustus 2013
WaterralTer plaatseEiland voor de vogelhut Ronald Klingers Carol Honsbeek10 Augustus 2013
Watersnip 3xfoeragerend op de plasZaans Rietveld Peter Broere8 Augustus 2013
Witgat 2xfoeragerend op de plasZaans Rietveld Peter Broere8 Augustus 2013
Grote Zilverreiger 18xOp mijn "standaard-fietsroute" langs de zuidrand van Zoeterwoude, De meeste in het Westeinde (10 x). Daarnaast ook 8 Lepelaars, en een aantal Wulpen.Zuidrand Zoeterwoude Jos Janssen7 Augustus 2013
Lepelaar 5xLeperaars waren aan het rusten, zilverreigers waren aan het foeragerenDe Wilck Janneke van Kralingen4 Augustus 2013
Zilverreiger 2xLeperaars waren aan het rusten, zilverreigers waren aan het foeragerenDe Wilck Janneke van Kralingen4 Augustus 2013
Groene Specht 3xze zaten in de ruigte naast de weg,en vlogen weg toen toen ik langs fietste.Noordpolder Benthuizen Henk Vervoort.30 Juli 2013
HavikOvervliegend over de Rijndijk en verdwijnend in de bossen van het oostvaarderspad.Rijndijk Joost Den Houdijker30 Juli 2013
Bosruiterfoeragerend langs de oever van de plasZaans Rietveld Peter Broere26 Juli 2013
KwakVliegend richting Avi fauna. geen ring kunnen zien, maar ook niet kunnen zien of hij niet geringd was. maar wel de bekend losvliegende avi fauna kwak.Alphen aan den Rijn Joost Den Houdijker25 Juli 2013
Lepelaar 11xrustend in weilandBoterhuispolder Leiderdorp Ton Renniers24 Juli 2013
Kemphaan Manop de slikrandjes van het plasjeDe Wilck Cor Kes21 Juli 2013
Watersnip 3xop de slikrandjes van het plasjeDe Wilck Cor Kes21 Juli 2013
Bosruiter 2xop de slikrandjes van het plasjeDe Wilck Cor Kes21 Juli 2013
Witgat 4xop de slikrandjes van het plasjeDe Wilck Cor Kes21 Juli 2013
Turluur 3xop de slikrandjes van het plasjeDe Wilck Cor Kes21 Juli 2013
Bruine Kiekendiefop de slikrandjes van het plasjeDe Wilck Cor Kes21 Juli 2013
Buizerdop de slikrandjes van het plasjeDe Wilck Cor Kes21 Juli 2013
Veldleeuwerikop de slikrandjes van het plasjeDe Wilck Cor Kes21 Juli 2013
Rietzangerop de slikrandjes van het plasjeDe Wilck Cor Kes21 Juli 2013
Watersnip 2xAllemaal foeragerend op de plas, kluut 2 adult+4juvenielZaans Rietveld Peter Broere20 Juli 2013
Kemphaan 4xAllemaal foeragerend op de plas, kluut 2 adult+4juvenielZaans Rietveld Peter Broere20 Juli 2013
Kluut 6xAllemaal foeragerend op de plas, kluut 2 adult+4juvenielZaans Rietveld Peter Broere20 Juli 2013
Watersnip 4xPlasje en omgevingDe Wilck Cor Kes19 Juli 2013
KemphaanPlasje en omgevingDe Wilck Cor Kes19 Juli 2013
Turluur 4xPlasje en omgevingDe Wilck Cor Kes19 Juli 2013
Blauwe reigerPlasje en omgevingDe Wilck Cor Kes19 Juli 2013
ZilverreigerPlasje en omgevingDe Wilck Cor Kes19 Juli 2013
PurperreigerPlasje en omgevingDe Wilck Cor Kes19 Juli 2013
Bruine KiekPlasje en omgevingDe Wilck Cor Kes19 Juli 2013
VisdiefPlasje en omgevingDe Wilck Cor Kes19 Juli 2013
WitgatPlasje en omgevingDe Wilck Cor Kes19 Juli 2013
Holenduif 2xPlasje en omgevingDe Wilck Cor Kes19 Juli 2013
SperwerPlasje en omgevingDe Wilck Cor Kes19 Juli 2013
BuizerdPlasje en omgevingDe Wilck Cor Kes19 Juli 2013
TorenvalkPlasje en omgevingDe Wilck Cor Kes19 Juli 2013
Rietzanger 3xPlasje en omgevingDe Wilck Cor Kes19 Juli 2013
Kneu PaarPlasje en omgevingDe Wilck Cor Kes19 Juli 2013
VeldleeuwerikPlasje en omgevingDe Wilck Cor Kes19 Juli 2013
Gele KwikPlasje en omgevingDe Wilck Cor Kes19 Juli 2013
Lepelaar.Plasje en omgevingDe Wilck Cor Kes19 Juli 2013
Groene Spechtin kale boomWesteinde bij HSL tunnel Hazerswwoude Carol H. en Cor K.16 Juli 2013
OoievaarVier ooievaars waren aan het foerageren op een pas gemaaid weilandBoterhuispolder, Leiderdorp Geert-jan van Beek15 Juli 2013
Grauwe Vliegenvangermet voedseltransportSpookverlaat Hazerswoude Vwg-bvi-team Spookverlaat-kruiskade15 Juli 2013
Bosrietzangertikkend alarmerend in kruidengebiedje naast riet- en ruigteplasjeSpookverlaat Hazerswoude Vwg-bvi-team Spookverlaat15 Juli 2013
Patrijstwee donskuikens (plm. 11 dagen oud) fladderend tussen en zich verstoppend in hoog bermgras met kruiden naast dicht bos met struiken/bomen; zie ook waarneming 27 april Ko Katsman op amper 100m afstandSpookverlaat Hazerswoude Vwg-bvi-team Spookverlaat15 Juli 2013
juv.grutto's 45xin 1 groep foeragerend langs greppelweiland aan Spookverlaat Cor Kes13 Juli 2013
Zwartkopmeeuwtussen kokmeeuwen, wulpen en juv. grutto'spas gemaaid weiland langs Oostvaartpad bij Spookverlaat. Siem Vander Haas/ Cor Kes12 Juli 2013
Lepelaarter plaatseDe Wilck Cor Kes9 Juli 2013
Grote Zilverrreigerter plaatseDe Wilck Cor Kes9 Juli 2013
Witgatter plaatseDe Wilck Cor Kes9 Juli 2013
Rietzanger.br.kiekter plaatseDe Wilck Cor Kes9 Juli 2013
Rietgorster plaatseDe Wilck Cor Kes9 Juli 2013
Kleine Karekietter plaatseDe Wilck Cor Kes9 Juli 2013
Grote Zilverreiger 3xVroeg of laat? FoeragerendZoeterwoude Westeinde Jos Janssen7 Juli 2013
BuizerdGepest door twee kleine mantelmeeuwen, zocht daarom wat paniekerig een veilig heenkomen in dicht bebladerde hoge populier (21.30 uur).heemtuin Leiderdorp Bert van Eijk7 Juli 2013
Kuifeend 6x6 vrouw kuifeenden met pullenDe Wilck Cor Kes7 Juli 2013
Lepelaar6 vrouw kuifeenden met pullenDe Wilck Cor Kes7 Juli 2013
Grote Zilverreiger6 vrouw kuifeenden met pullenDe Wilck Cor Kes7 Juli 2013
Witgat6 vrouw kuifeenden met pullenDe Wilck Cor Kes7 Juli 2013
Veldleeuwerik6 vrouw kuifeenden met pullenDe Wilck Cor Kes7 Juli 2013
PurperreigerFoeragerendZaans Rietveld Peter Broere6 Juli 2013
Kemphaan 4xfoeragerend op de plasZaans Rietveld Peter Broere6 Juli 2013
KoekoekWe hoorden 's ochtends vroeg een koekoek luid roepend langs vliegen.Fransche Brug 18, Roelofarendsveen Geert-jan van Beek22 Juni 2013
Paar bergeenden met 15x jongen21 juni in de Rijn ter hoogte van meubelboulevard zoeterwoude 2 bergeenden met 15 jongen gesignaleerd PaarRijn bij zoeterwoude Jeanne Kok21 Juni 2013
Groene SpechtIn Koudekerk bij Willem de zwijgerlaanKoudekerk ad Rijn Jeanne Kok21 Juni 2013
Kemphaan 22xKemphanen rustend op de plas, zomertaling foeragerendZaans Rietveld Peter Broere20 Juni 2013
ZomertalingKemphanen rustend op de plas, zomertaling foeragerendZaans Rietveld Peter Broere20 Juni 2013
Indische GansKluut is een donsjong. ouders niet gezien.Achthovenerpolder Joost Den Houdijker17 Juni 2013
KluutKluut is een donsjong. ouders niet gezien.Achthovenerpolder Joost Den Houdijker17 Juni 2013
BosrietzangerZingend in riet verborgen lanngs de A4 bij het HSLtunnelmuseum.Hoogmade Joost Den Houdijker17 Juni 2013
BraamsluiperZingend in struiken bij de kruising op de N11 bij de Heineken. Geniaal klein vogelbosje is dit! Helaas veel geluidsoverlast.Zoeterwoude Rijndijk Joost Den Houdijker17 Juni 2013
Lepelaar 2xovervliegendZaans Rietveld Peter Broere16 Juni 2013
Bruine KiekendiefjagendZaans rietveld langs spoor Peter Broere16 Juni 2013
Zwarte MeesManAlphen a/d Rijn in de achtertuin van de woning Jacques de Blois15 Juni 2013
WitvleugelsternHavik overvliegend. De rest op de plas aanwezig. Dwergstern af en aan vliegend met vis vanuit de Vliet.Starrevaart Joost Den Houdijker14 Juni 2013
BlauwborstHavik overvliegend. De rest op de plas aanwezig. Dwergstern af en aan vliegend met vis vanuit de Vliet.Starrevaart Joost Den Houdijker14 Juni 2013
HavikHavik overvliegend. De rest op de plas aanwezig. Dwergstern af en aan vliegend met vis vanuit de Vliet.Starrevaart Joost Den Houdijker14 Juni 2013
KoekoekHavik overvliegend. De rest op de plas aanwezig. Dwergstern af en aan vliegend met vis vanuit de Vliet.Starrevaart Joost Den Houdijker14 Juni 2013
DwergsternHavik overvliegend. De rest op de plas aanwezig. Dwergstern af en aan vliegend met vis vanuit de Vliet.Starrevaart Joost Den Houdijker14 Juni 2013
Bruine Kiekendiefjagend, 13.10 uur. VrouwSpookverlaat Amaliaplas, Hazerswoude Bert van Eijk en Ingeborg Blommers11 Juni 2013
SpotvogelTwee spotvogels zongen tegen elkaar in. Paartje scholekster met drie jongen op het eiland voor de hut. Rietzanger liet zich horen.Amalia, Spookverlaat Ingeborg Blommers en Geert-jan van Beek4 Juni 2013
ScholeksterTwee spotvogels zongen tegen elkaar in. Paartje scholekster met drie jongen op het eiland voor de hut. Rietzanger liet zich horen.Amalia, Spookverlaat Ingeborg Blommers en Geert-jan van Beek4 Juni 2013
RietzangerTwee spotvogels zongen tegen elkaar in. Paartje scholekster met drie jongen op het eiland voor de hut. Rietzanger liet zich horen.Amalia, Spookverlaat Ingeborg Blommers en Geert-jan van Beek4 Juni 2013
Rietzanger....Spookverlaat, vogelhut K. Zaal31 Mei 2013
ScholeksterMet twee jongenSpookverlaat, vogelhut K. Zaal31 Mei 2013
Ringmus 2xLangs de mattekadeMattekade Joost Den Houdijker29 Mei 2013
Gele KwikstaartLangs de mattekadeMattekade Joost Den Houdijker29 Mei 2013
Kluut 2xFoeragerend in het waterDoespolder Joost Den Houdijker29 Mei 2013
Grutto 6xGrutto 3 adult met 3 jongenZaans Rietveld Peter Broere27 Mei 2013
TapuitOp de Hogesnelheidslijn tijdens hoktelling. VrouwHazerswoude Dorp Joost Den Houdijker25 Mei 2013
BosrietzangerzingendSpookverlaat K. Zaal24 Mei 2013
Lepelaar 4xfoeragerend op plas drasWesteinde Zoeterwoude Ton Renniers22 Mei 2013
Spotvogel 2xLuid zingend tegen elkaar opKerk en Zanen langs spoor Peter Broere19 Mei 2013
VeldleeuwerikZingend tijdens telling ManGelderswoude, Broekweg Joost Den Houdijker & Adrian Johnston19 Mei 2013
PatrijsZe liepen op een gladgeschoren gazon naar eten te zoeken. Eerst dacht ik dat het kippen waren. PaarWestzijdeweg, Benthuizen Ko Katsman17 Mei 2013
Kleine PlevierEen exemplaar liep te foerageren in een maisveld. Misschien eentje uit het Bentwoud?Middenweg, Hazerswoude Ko Katsman17 Mei 2013
Krakeend...Spookverlaat K. Zaal17 Mei 2013
Witte Kwikstaart...Spookverlaat K. Zaal17 Mei 2013
Spotvogelzingend ManSpookverlaat Hazerswoude Broedvogelinventarisatieteam Vwg14 Mei 2013
Bosrietzangerzingend ManSpookverlaat Hazerswoude Broedvogelinventarisatieteam Vwg14 Mei 2013
Paapjefoeragerend (14.10 uur; direct na broedvogelinventarisatie) ManSpookverlaat, Amaliahut, Hazerswoude Bert van Eijk14 Mei 2013
Bonte Strandloper 2xter plaatse aanwezigDe Wilck Cor Kes14 Mei 2013
Rietgors 2xter plaatse aanwezigDe Wilck Cor Kes14 Mei 2013
Gele Kwikstaart 2xter plaatse aanwezigDe Wilck Cor Kes14 Mei 2013
Bonte Vliegenvangerzingend (13.50 uur) Manparticulieren tuin hoek Van Diepeningenlaan-Beekestein, Leiderdorp Bert van Eijk13 Mei 2013
Bonte Vliegenvangerzingend (14.15uur) ManHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk13 Mei 2013
Grasmuszingend (14.20 uur) ManHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk13 Mei 2013
Groene Spechtherhaaldelijk roepend (14.00-15.00 uur)Houtkamp Leiderdorp Bert van Eijk13 Mei 2013
LepelaarterplaatseDe Wilck Cor Kes13 Mei 2013
Watersnip 3xterplaatseDe Wilck Cor Kes13 Mei 2013
OeverloperterplaatseDe Wilck Cor Kes13 Mei 2013
ZomertalingmanDe Wilck Cor Kes12 Mei 2013
Bosrietzangerzingendatlasblok 30-48-51 Sjon van Santen11 Mei 2013
Steenuilter plaatseatlasblok 30-48-42 Sjon van Santen11 Mei 2013
Spotvogel 3xzingendatlasblok 30-38-52 en 30-48-21 Sjon van Santen11 Mei 2013
Zomertaling (paar)ter plaatse in sloot B4/5De Wilck Cor Kes11 Mei 2013
Temmincks Strandloper 6xTemmincks en bontbekplevier in een groep foerageren en rustend op de plasZaans Rietveld Peter Broere9 Mei 2013
BosruiterTemmincks en bontbekplevier in een groep foerageren en rustend op de plasZaans Rietveld Peter Broere9 Mei 2013
Bontbekplevier 6xTemmincks en bontbekplevier in een groep foerageren en rustend op de plasZaans Rietveld Peter Broere9 Mei 2013
TuinfluiterTuinfluiter bij de nieuwe hoop en de kiek boven de N11.Hazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker & Sjon van Santen7 Mei 2013
Bruine Kiekendief.Tuinfluiter bij de nieuwe hoop en de kiek boven de N11.Hazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker & Sjon van Santen7 Mei 2013
Kemphaan 3xallemaal op de plas, kemphanen de eerste van dit seizoen.Zaans Rietveld Peter Broere6 Mei 2013
Groenpootruiterallemaal op de plas, kemphanen de eerste van dit seizoen.Zaans Rietveld Peter Broere6 Mei 2013
Kleine Plevier 3xallemaal op de plas, kemphanen de eerste van dit seizoen.Zaans Rietveld Peter Broere6 Mei 2013
SmientLangs en op de plas nog steeds 1 smient ManZaans Rietveld Peter Broere6 Mei 2013
Lepelaarfoeragerend op de plasZaans Rietveld Peter Broere5 Mei 2013
Oeverloperfoeragerend langs slootkantLeiderdorp Leysloot Ton Renniers4 Mei 2013
Zwarte Ruiter 2xFoeragerend op en langs de plasZaans Rietveld Peter Broere3 Mei 2013
GroenpootruiterFoeragerend op en langs de plasZaans Rietveld Peter Broere3 Mei 2013
Groene Spechtter plaatseLage Waard, koudekerk a/d Rijn Cor Kes2 Mei 2013
BosruiteraanwezigDe Wilck, plasje Jos Janssen1 Mei 2013
ZomertalingRoepend op de plasZaans Rietveld Peter Broere28 April 2013
Patrijs 2xStonden boven op eengrondhoopbij brug Oostvaart te baltsen. PaarBrug Galgweg/Oostvaart Ko Katsman27 April 2013
Grasmuszingend, mijn eerste seizoenswaarneming Manlangs Heijmanswetering Ko Katsman27 April 2013
Wilde Zwaaneen wilde zwaan juv, tussen groep knobbel zwanenOostbroekpolder Adrian Johnston26 April 2013
Baardmanopvliegend uit struikjes/ruigte en 25 meter oostwaarts landend in rietkraag langs de rijweg; 08.35 uur VrouwSpookverlaat - Amaliaplas - Hazerswoude Bert van Eijk26 April 2013
Groenpootruiter 2xFoeragerend langs de plasZaans Rietveld Peter Broere25 April 2013
GierzwaluwEen exemplaar overvliegend.Leiderdorp, park de Houtkamp.. Ingeborg Blommers25 April 2013
Tuinfluitervijfmaal aarzelend zingend, 1e seizoenswaarneming; 11.00 uurHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk25 April 2013
BoompieperIn boompjes/hoge struiken; lichter gekleurd dan graspieper en vooral de kenmerkende "schouderketting" goed scherp afgetekend zichtbaar; 11.30 uur.Heemtuin Leiderdorp Bert van Eijk25 April 2013
Oeverzwaluw 10xaf en aanvliegend naar nestgatenMunnikenpolder gronddepot Ton Renniers24 April 2013
Blauwborstzingend exemplaarMunnikenpolder gronddepot Ton Renniers24 April 2013
Kluut 4xFoeragerendDoespolder Ton Renniers24 April 2013
Kleine PlevierfoeragerendMunnikenpolder gronddepot Ton Renniers24 April 2013
Visdief 2xParend op het schelpen eiland.Plasje voor de vogelhut Spookverlaat Carol Honsbeek23 April 2013
Lepelaarter paatse, zich af en toe vliegend verplaatsendPolder de Noordplas, oostelijk van Gelderswoude Gerard Brouwers en Bert van Eijk23 April 2013
Gele Kwikstaart 3xfoeragerend op ruigte en beplanting kwekerijBentweg nabij Hazerswoude-Dorp West Gerard Brouwers en Bert van Eijk23 April 2013
Blauwe KiekendiefOvervliegend. Gespot door Sarie, gedetermineerd door Ko ManKruiskade Sarie en Ko Katsman21 April 2013
Visdief 12xvisdief,oeverloper en tureluur op de plas, blauwe kiekendief jagend boven de plasZaans Rietveld Peter Broere21 April 2013
Oeverlopervisdief,oeverloper en tureluur op de plas, blauwe kiekendief jagend boven de plasZaans Rietveld Peter Broere21 April 2013
Tureluur 2xvisdief,oeverloper en tureluur op de plas, blauwe kiekendief jagend boven de plasZaans Rietveld Peter Broere21 April 2013
Bruine kiekendiefvisdief,oeverloper en tureluur op de plas, bruine kiekendief jagend boven de plasZaans Rietveld Peter Broere21 April 2013
Kluut 6xFoeragerend, rustendZaans |Rietveld op de plas Peter Broere20 April 2013
Bergeend 5xFoeragerend of rustendZaans |Rietveld op de plas Peter Broere20 April 2013
Visdief 10xFoeragerend, rustendZaans |Rietveld op de plas Peter Broere20 April 2013
Kleine Plevier 2xFoeragerend, rustendZaans |Rietveld op de plas Peter Broere20 April 2013
Holenduif 18xfouragerend op akker resten.Hazersw.droogmakerij Oost Henk Vervoort19 April 2013
Zwartkopmeeuw 2xrustend en vliegendStarrevaart Ton Renniers18 April 2013
Oeverzwaluw 3xovervliegendStarrevaart Ton Renniers18 April 2013
Huiszwaluw 10xvliegend, minimaal 10Starrevaart Ton Renniers18 April 2013
Gierzwaluw 2xvliegend, vrij laag over het water.Starrevaart Ton Renniers18 April 2013
Fitis 2xzoekend naar voedselPoelzoom Hazerswoude-Dorp Henk Vervoort17 April 2013
FitisEen exemplaar, zingend.Leiderdorp, park de Houtkamp Ingeborg Blommers17 April 2013
RegenwulpRegenwulp vloog roepend over, witgatje landde voor Amalia en paartje krooneend op het kleine eilandje voor de hut.Kruiskade Hazerswoude Leo van Soldt, John van Santen en Geert-jan van Beek16 April 2013
Witgatje en KrooneendRegenwulp vloog roepend over, witgatje landde voor Amalia en paartje krooneend op het kleine eilandje voor de hut.Kruiskade Hazerswoude Leo van Soldt, John van Santen en Geert-jan van Beek16 April 2013
Zwartkop 3xOp 3 verschillende plekken in het park luid zingend gehoord.Leiderdorp, Houtkamp Ingeborg Blommers15 April 2013
Regenwulpen 11xovervliegendZoeterwoude Westeinde Jos Janssen15 April 2013
Blauwborst 2xBlauwborst zingend kluten foeragerend nu al 4x,brandgans rustendZaans Rietveld Peter Broere14 April 2013
Kluut 4xBlauwborst zingend kluten foeragerend nu al 4x,brandgans rustendZaans Rietveld Peter Broere14 April 2013
Brandgans 7xBlauwborst zingend kluten foeragerend nu al 4x,brandgans rustendZaans Rietveld Peter Broere14 April 2013
Witgat 2xTijdens telling gevonden. Veldleeuwerik luid zingend, Witgat overvliegend, kram tp en overvliegend.Gelderswoude, Broekweg Joost Den Houdijker & Adrian Johnston14 April 2013
VeldleeuwerikTijdens telling gevonden. Veldleeuwerik luid zingend, Witgat overvliegend, kram tp en overvliegend.Gelderswoude, Broekweg Joost Den Houdijker & Adrian Johnston14 April 2013
KramsvogelTijdens telling gevonden. Veldleeuwerik luid zingend, Witgat overvliegend, kram tp en overvliegend.Gelderswoude, Broekweg Joost Den Houdijker & Adrian Johnston14 April 2013
Krooneend 2xRustend op het eilandjeSpookverlaat Amaliahut Peter Broere14 April 2013
Overzwaluw14bij wand in elfenbaan Ko Katsman14 April 2013
Kluut 2xKluten foeragerend op de plas, blauwborst zingend in het rietZaans Rietveld Peter Broere13 April 2013
BlauwborstKluten foeragerend op de plas, blauwborst zingend in het rietZaans Rietveld Peter Broere13 April 2013
Lepelaar 2xGeen PaarOostbroekpolder Adrian Johnston13 April 2013
Wulp 138xGeen PaarOostbroekpolder Adrian Johnston13 April 2013
Goudplevier 23xVloog op van polder en dan verdween richting Hazerswoude. PaarOostbroekpolder Adrian Johnston13 April 2013
WitgatGeen ManOostbroekpolder Adrian Johnston13 April 2013
PurperreigerKluut foeragerend op de plas, purperreiger rustendKluut zaansrietveld, purpereiger langs de N11 Peter Broere12 April 2013
KluutKluut foeragerend op de plas, purperreiger rustendKluut zaansrietveld, purpereiger langs de N11 Peter Broere12 April 2013
BeflijsterKwam opeens vanuit een bosje te voorschijn. Maakte de SOVON telling extra leuk. ManRiethoornse polder Jan Kuijt en Ko Katsman12 April 2013
VeldleeuwerikLuid zingendDe oost Henk Vervoort10 April 2013
LepelaarfouragerendDe Wilck oost Henk Vervoort.10 April 2013
PoelruiterAllen op de plas, laatste 2 op een slik randje foeragerend.Starrevaart Joost Den Houdijker10 April 2013
Kluut 23xAllen op de plas, laatste 2 op een slik randje foeragerend.Starrevaart Joost Den Houdijker10 April 2013
GroenpootruiterAllen op de plas, laatste 2 op een slik randje foeragerend.Starrevaart Joost Den Houdijker10 April 2013
BlauwborstAllen op de plas, laatste 2 op een slik randje foeragerend.Starrevaart Joost Den Houdijker10 April 2013
WaterralAllen op de plas, laatste 2 op een slik randje foeragerend.Starrevaart Joost Den Houdijker10 April 2013
Lepelaar 2xOp de slikplaat in het middenStarrevaart Joost Den Houdijker10 April 2013
Slechtvalk 2xPaartje deed prooioverdracht in de lucht.Alphen aan den Rijn Joost Den Houdijker9 April 2013
Watersnipfoeragerend in ondiepe slootBurmadeweg Ton Renniers8 April 2013
TjiftjafZingendPoelzoom Hazerswoude-Dorp Henk Vervoort7 April 2013
Grote Bonte SpechtRoependPoelzoom Hazerswoude-Dorp Henk Vervoort7 April 2013
Boerenzwaluwwas aanwezigzaanse rietveld Jan Hoogeveen7 April 2013
Blauwborstwas aanwezigzaanse rietveld Jan Hoogeveen7 April 2013
Lepelaar 5xFoeragerendLeiderdorp, Achthovenerpolder (vanaf Ruigekade) Jos Janssen2 April 2013
Kemphaan 2xFoeragerendLeiderdorp, Achthovenerpolder (vanaf Ruigekade) Jos Janssen2 April 2013
Bruine KiekendiefJagend; daarnaast aanwezig (o.a.): tenminste 50 Wintertalingen, 2 Grote Zilverreigers, 8 Tureluurs, KluutLeiderdorp, Achthovenerpolder (vanaf Ruigekade) Jos Janssen2 April 2013
Grutto 200xGrutto en Wulp slaapplaats Pijlstaart foeragerendZaans Rietveld op de plas Peter Broere1 April 2013
Wulp 5xGrutto en Wulp slaapplaats Pijlstaart foeragerendZaans Rietveld op de plas Peter Broere1 April 2013
Pijlstaart 3xGrutto en Wulp slaapplaats Pijlstaart foeragerendZaans Rietveld op de plas Peter Broere1 April 2013
Kemphaan 3xfouragerend op perceel met ruige mestDe Wilck Cor Kes30 Maart 2013
Witte Kwikstaart 38xOp percelen waar onlangs ruige mest is gestrooid.De Wilck Cor Kes30 Maart 2013
Lepelaars 2xFouragerend in slootkantDe Wilck Cor Kes30 Maart 2013
Wintertaling 12xin diverse slootjesDe Wilck Cor Kes30 Maart 2013
Kolgans 2800xfouragerend op diverse percelen.De Wilck Cor Kes30 Maart 2013
Brandgans 60xfouragerend op diverse percelen.De Wilck Cor Kes30 Maart 2013
Grote Zilverreiger 2xter plaatseDe Wilck Cor Kes30 Maart 2013
Havikter plaatseSpookverlaat Cor Kes30 Maart 2013
Grutto 66xin groep fouragerend op weilandPolder Oostgeer, Hazerswoude Cor Kes30 Maart 2013
Buizerd 2x1 op hek en 2e met prooiPolder Westgeer Hazerswoude Cor Kes30 Maart 2013
ZomertalingEen lentebode in een wak langs de Vierheemskinderenweg. PaarVierheemskinderenweg Ko Katsman29 Maart 2013
Grutto 3xGrutto,scholekster en kievit foeragerend,roerdomp overvliegendSpookverlaat Peter Broere28 Maart 2013
Scholekster 2xGrutto,scholekster en kievit foeragerend,roerdomp overvliegendSpookverlaat Peter Broere28 Maart 2013
Kievit 6xGrutto,scholekster en kievit foeragerend,roerdomp overvliegendSpookverlaat Peter Broere28 Maart 2013
RoerdompGrutto,scholekster en kievit foeragerend,roerdomp overvliegendSpookverlaat Peter Broere28 Maart 2013
Grutto 350xSlaapplaats grutto,tureluur foeragerendZaans Rietveld op en langs de plas Peter Broere27 Maart 2013
TureluurSlaapplaats grutto,tureluur foeragerendZaans Rietveld op en langs de plas Peter Broere27 Maart 2013
Watersnip 2xlangs slootkantenLeiderdorp, Achthovenerpolder (vanaf Ruigekade) Jos Janssen27 Maart 2013
RoerdompVerscholen in het riet.Spookverlaat Hans van der Meulen26 Maart 2013
Tjiftjaf 9x6x1 ex. solitair foeragerend in riet/in struikjes/op de grond tussen blad; 3 ex. beurtelings foeragerend op houten brugje (insecten in de zonnewarmte); (tussen 12.00 en 13.30 uur)Houtkamp/Heemtuin Leiderdorp Bert van Eijk26 Maart 2013
SperwerOvervliegend, gezien vanuit de keuken. Altijd waakzaam zijn!Hazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker24 Maart 2013
Grote Gele Kwikstaartvloog uit slootkant op ManBurmadeweg Ton Renniers22 Maart 2013
Rode WauwVliegend boven Spookverlaat en een buizerd komt hem pesten/verjagen.Spookverlaat Cor Kes22 Maart 2013
Kluut 2xrustendAchthovener Polder (Ruigekade) Jos Janssen19 Maart 2013
Indische Ganssamen met Grauwe GansAchthoverer Polder (Ruigekade) Jos Janssen19 Maart 2013
Wintertaling 50xter plaatseAchthovener Polder (Ruigekade) Jos Janssen19 Maart 2013
Zwarte RuiterWinterkleedAchthovener Polder (Ruigekade) Jos Janssen19 Maart 2013
TjiftjafGezien en de roep gehoord in de heemtuin van de Houtkamp. De beheerder van de Houtkamp heeft hem gezien en gehoord een dag eerder in de Waterschapsheuvel.Leiderdorp, Park de Houtkamp Ingeborg Blommers19 Maart 2013
Grutto 196xTerplaatsePolder Achthoven Carol Honsbeek Ronald Klingers18 Maart 2013
Grutto 100xRustend en foeragerend langs de plasZaans Rietveld Peter Broere18 Maart 2013
Tureluur 2xRustend en foeragerend langs de plasZaans Rietveld Peter Broere18 Maart 2013
Grutto 85xKomen er al steeds meer!!ZaanRietveld rond de plas Peter Broere17 Maart 2013
Witte Kwikstaart 8xfoeragerend2x Spookverlaat,6x Zaans Rietveld Peter Broere16 Maart 2013
Sperwernu vanuit de huiskamer, overvliegendHazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker16 Maart 2013
Roerdomp 2x2 roerdompen waarvan 1 wegvliegend en de ander bleef ter plaatseSpookverlaat Ton Renniers16 Maart 2013
Sijs 6xGeen PaarWeipoort Zoetewoude Adrian Johnston16 Maart 2013
Wilde ZwaanEen wilde zwaan juv tussen groep knobbel zwanenOostbroekpolder Adrian Johnston16 Maart 2013
Rouwkwikstaartfoeragerend in het weilandspookverlaat Ko Katsman15 Maart 2013
SperwerVanaf Rijndijk overvliegend richting KoudekerkHazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker13 Maart 2013
Smient 150xSmient allemaal op de plas,Kievit foeragerendSpookverlaat,Smient op de plas Amaliahut,|Kievit in weiland tegeover de hut Peter Broere12 Maart 2013
Kievit 25xSmient allemaal op de plas,Kievit foeragerendSpookverlaat,Smient op de plas Amaliahut,|Kievit in weiland tegeover de hut Peter Broere12 Maart 2013
Kievit 50xJuvenielbij de Vrouwgeestmolen in de Vrouwgeestpolder Hans Vrolijk11 Maart 2013
Kleine Zwanenvertrokken (gisteren nog 35)Lagenwaardse Polder e.o. Cor Kes6 Maart 2013
Veldleeuwerik 2xOvervliegendHazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker5 Maart 2013
Tureluur 7xfoeragerend, met o.a. grote goepen Grutto's (180x) en Brandganzen (160x), en tientallen Wintertalingen.Leiderdorp, Achthovenerpolder (vanaf Ruigekade) Jos Janssen5 Maart 2013
Scholekster 85xRustend op de plasZaans Rietveld Peter Broere5 Maart 2013
Wilde Zwaan 4x1 adulte en 3 juveniele wilde zwanen foeragerend tussen de knobbelzwanen op weilandZoeterwoude Zwetslootpad (westkant) Ton Renniers4 Maart 2013
Wulp 12xFoeragerend,later rustend en wassen in de slootkantSpookverlaat Peter Broere4 Maart 2013
Kleine Zwaan 141xKLaar voor vertrekLagenwaardse Polder e.o. Cor Kes4 Maart 2013
Kleine Zwaan 201xin de 3 polders ten noorden van Koudekerk140x in Lagenwaardse Polder, 54x in Hondsdijkse Polder, 7x oin Vlietpolder Cor Kes3 Maart 2013
Grote Zilverreiger 3xFoeragerend op de plasSpookverlaat Amaliahut Peter Broere2 Maart 2013
Slechtvalk 2x2 stuks keffend en rondvliegend.Alphen aan den Rijn Joost Den Houdijker1 Maart 2013
RoerdompfoeragerendSpookverlaat Peter Broere28 Februari 2013
Keine Zwaan 145xhondsdijkse polder 112x lagenwaardse polder15x vlietpolder 18x 22% juvenielen.In 3 polders bij Koudekerk Cor Kes26 Februari 2013
Grote ZiverreigerEen grote Zilverreiger vloog vanochtend langs toen ik naar buiten keek.Fransche Brug 18, Roelofarendsveen Geert-jan van Beek25 Februari 2013
Kleine Zwaan 95x73ad.+22juv.Hondsdijkse Polder N.O. Cor Kes24 Februari 2013
Wulp 350xSlaapplaats Kleine Zwaan en WulpOp de plas Zaans Rietveld Peter Broere23 Februari 2013
Grauwe Gans 275xSlaapplaats Kleine Zwaan en WulpOp de plas Zaans Rietveld Peter Broere23 Februari 2013
Kleine Zwaan 26xSlaapplaats Kleine Zwaan en WulpOp de plas Zaans Rietveld Peter Broere23 Februari 2013
Sijs 30xFlinke groep met vinken en veel putters.Hofstedepark, Koudekerk Joost Den Houdijker20 Februari 2013
Ransuil 3xroestplaats in een denLeiderdorp noord Ton Renniers20 Februari 2013
Pestvogel1 exemplaar (onvolwassen) zittend in boom (geen bes te zien!!!)Leiden noorderkwartier Ton Renniers19 Februari 2013
Scholekster 9xrustendZaans Rietveld Peter Broere19 Februari 2013
Zwarte Zwaan 2xPaartje zwarte zwaan, foeragerend PaarBlauwe polder Rijpwetering Geert-jan van Beek18 Februari 2013
Kramsvogel 62xKramsvogel rustend in groep in div. bomen,Zilverreiger foeragerend langs de slootKramsvogels Spookverlaat,Zilvereiger Riethoornse Polder Peter Broere17 Februari 2013
Grote ZilverreigerKramsvogel rustend in groep in div. bomen,Zilverreiger foeragerend langs de slootKramsvogels Spookverlaat,Zilvereiger Riethoornse Polder Peter Broere17 Februari 2013
Grutto Wintertaling 48x Veldleeuwerik 5x 6xTerplaatsePolder Achthoven Ronald Klingers Carol Honsbeek17 Februari 2013
Veldleeuwerik. 100x1 opstijgend vanuit telgebied, rest overkomend. Grof geschat. Eerste groep bestond uit 34 en de volgende was ruim meer.Gelderswoude, Broekweg Joost Den Houdijker & Adrian Johnston17 Februari 2013
BosuilSnacht roepend vanaf een uur of 11. Hoorde hem vanuit de slaapkamer. Heb het geluid opgenomen. Post het nog op waarneming. Smiddags niet teruggevonden.Hazerswoude Rijndijk Joost Den Houdijker17 Februari 2013
Buizerd 5xIn de lucht, spelendBoven mijn huis in Leiderdorp (Nijenrode) Jos Janssen17 Februari 2013
Kleine Zwaan 123xLagenwaardse Polder 78ad.+12juv. Polder Gnephoek 14ad+8juv. Vlietpolder 11ad. ad. Vlietpolderin 3 polders ten noorden van Koudekerk Cor Kes17 Februari 2013
Lepelaarrustendhazerswoude droogmakerij Peter Broere16 Februari 2013
Kleine Zwaan 97x74ad.+6juv. in Lagenwaardse polder 9ad.+ 2juv. in Vlietpolder 2ad.+ 4juv. in Hondsdijkse polderIn 3 polders ten noorden van Kouderkerk Cor Kes15 Februari 2013
Kleine Zwaan 51xin een wak (geslapen) op Plasje De Wilck De Wilck, Cor Kes15 Februari 2013
Sijs 15xDe groep fourageerde in verschillende bomen van het park.Leiderdorp, de Houtkamp Ingeborg Blommers14 Februari 2013
Kramsvogel 11xkramsvogel en zwanen foeragerendkramsvogel molenwetering, kleine zwaan spookverlaat Peter Broere12 Februari 2013
Kleine Zwaan 3xkramsvogel en zwanen foeragerendkramsvogel molenwetering, kleine zwaan spookverlaat Peter Broere12 Februari 2013
Kramsvogel 40xHoog met z`n allen in een boomKruiskade Peter Broere10 Februari 2013
Kleine Zwaan 6xfoeragerendRiethoornsepolder Peter Broere10 Februari 2013
Buizerd 2x2 Buizerds cirkelend boven het spookverlaatSpookverlaat Kier8 Februari 2013
Kleine Zwaan 173xin 4 verschillende polders in de regio,Vlietpolder Hoogmade 109ad.+23 juv., Lagenwaardse polder 25ad+2juv., Westbroek polder 9 ad., Grote polder noord 4ad+4 juv Cor Kes5 Februari 2013
Wilde Zwaantussen knobbelzwanenBarre polder (Polder Groenendijk) Cor Kes5 Februari 2013
Wilde Zwanen 3xRiethoornse polder Peter Broere4 Februari 2013
Kleine Zwaan 155xter plaatse om 12.15 uur,Lagenwaardse Polder Cor Kes4 Februari 2013
Grote Canadese Gans 3xOp 1 van de plassen, zwemmend naar eilandje waar ze verleden jaar op hebben gebroed.Spookverlaat Peter Broere3 Februari 2013
Putters 20xDe groep vloog fouragerend en roepend door de bomen.Leiderdorp, plantsoen in de wijk Voorhof. Ingeborg Blommers3 Februari 2013
Kleine Zwaan 2xfoeragerendRiethoornsepolder Peter Broere3 Februari 2013
Keine Zwaan 216xIn 5 polders in de regio 184 ad.+32juv.De Wilck 42 (slaapplaats), Lagenwaardse Polder 140, Doespolder 5, Roode Polder22, Polder Oostgeer bij Spookverlaat 7 Cor Kes3 Februari 2013
Wilde Zwaan 13xFouragerend tussen knobbelzwanenPolder Nieuwkoop ten oosten van Aarlanderveen naast de N231 Cor Kes3 Februari 2013
Kleine Zwaan 3xFouragerend tussen knobbelzwanenPolder Nieuwkoop ten oosten van Aarlanderveen naast de N231 Cor Kes3 Februari 2013
Zwarte Zwaantussen kleine- en knobbelzwanenRoode Polder noordzijde Cor Kes3 Februari 2013
Kramsvogel 12xfoeragerend op weilandje in de MolenweteringMolenwetering Alphen Peter Broere2 Februari 2013
Kleine Zwaan 36x08.15 uur, op plasje Wilck, slaapplaatsDe Wilck Cor Kes1 Februari 2013
Kleine Zwaan 183x153ad.+30 juv.Lagenwaardse Polder, Kouderkerk a/d Rijn Cor Kes30 Januari 2013
Roodhalsganstussen een paar duizend kol-en brandganzenPolder Groenendijk, Hazerswoude Cor Kes29 Januari 2013
Slechtvalkter plaatse VrouwDe Wilck Cor Kes29 Januari 2013
IJsvogelIjsvogelTussen het voetbalveld en tennisveld Tehado . Rien Vlam28 Januari 2013
StaartmeesStaartmeesIn onze tuin Rien Vlam28 Januari 2013
Vuurgoudhaanfoeragerend in struiken op grens park/heemtuin ManHeemtuin Leiderdorp Bert van Eijk28 Januari 2013
Kramsvogel 4xluid roepend zich verplaatsend vanuit bosje naar bomengroepje (zoals altijd: bij langdurig sneeuwdek verdwijen de koperwieken en arriveren de kramsvogels in het park)Houtkamp Leiderdorp Bert van Eijk28 Januari 2013
Keine Zwaan 103x79ad.+24Juv. Terug van weggeweestLagenwaardse Polder Cor Kes28 Januari 2013
Sperwerter plaatseLage Waard, Koudekerk Cor Kes28 Januari 2013
Kolganzen en Brandganzenzeer veel aanwezig niet geteld, wel een paar diuzendPolder Groenendijk ten noorden naast de Wilck Cor Kes28 Januari 2013
Nonnetje1 nonnetje foeragerend VrouwIn wak, op de plas bij de Amaliahut Peter Broere26 Januari 2013
Kramsvogel 20xDe groep vloog tussen de bomen rond, rustten af en toe in een boom.Leiderdorp, De Bloemerd Ingeborg Blommers25 Januari 2013
VuurgoudhaanScharrelde rond in het struikgewas van het plantsoentje. VrouwLeiderdorp, plantsoentje bij de Gallasln/Grotiusln Ingeborg Blommers25 Januari 2013
Roodhalsgansfouragerendoostbroekpolder Sjon van Santen25 Januari 2013
Kramsvogel 2xDe twee zaten in een boom.Leiderdorp, Park de Houtkamp. Ingeborg Blommers22 Januari 2013
Waterral 3xlangs slootkant en fouragerend op dode eendwak in de oostvaart bij amalia Sjon van Santen22 Januari 2013
RoerdompVlak langs de weg. Later liep hij verder het land in en vloog weg. Een eindje verderop moet er nog een gezeten hebben maar die heb ik niet gezien.Spookverlaat Hans van der Meulen22 Januari 2013
Boomkruiper 2x2 boomkruipers foeragerendSpookverlaat,Kruiskade Peter Broere21 Januari 2013
Wulp 26xDe groep zat in de sneeuw met een aantal(6) nijlganzenGenerale polder, Vierheemskinderenweg Hans van der Meulen19 Januari 2013
Witoogeend 2xIn een wak temidden van meerkoeten en wilde eenden zwom dit paartje. PaarAzielaan, Alphen aan den Rijn Hans van der Meulen19 Januari 2013
Havik IJsvogelTerplaatseSpookverlaat Cor Kes Carol Honsbeek18 Januari 2013
SperwerZat achter een merel aan naast de N11 bij de camping Polder FloraZaans Rietveld Peter Broere18 Januari 2013
Holenduif 4xPaarboskoop haagwinde Riet en Piet Hoogerbrugge18 Januari 2013
Ral 2xBij het stroompje een en bij boerderij van schie een tweede. Er schenen er nog meer te zijn, maar die niet gezien.Spookverlaat Joost Den Houdijker17 Januari 2013
Blauwe KiekendiefVloog over de weilanden richting zoeterwoude. Foto's staan op waarneming.De Wilck Joost Den Houdijker16 Januari 2013
Keine Zwaan 85xin de sneeuw 60ad.+25juv.Lagenwaardse Polder Cor Kes16 Januari 2013
Keine Zwaan 101xaanwezig om 09.30 uurSrarrevaart Cor Kes14 Januari 2013
Keine Zwaan 109xter plaatse om 15.00 uurLagenwaardse Polder Cor Kes14 Januari 2013
Keine Zwaan 6xter plaatseVlietpolder Hoogmade Cor Kes14 Januari 2013
Grote Gele KwikDe volwassen vogel fourageerde op het ijs langs de oever van de vijver.Leiderdorp,Voorhof. Ingeborg Blommers14 Januari 2013
Buizerdwegvliegend uit bosje, verderop weer neergestreken, daarna weggepest door zwarte kraaiHoiutkamp Leiderdorp Bert van Eijk14 Januari 2013
Grote Bonte SpechtDe vogel roffelde een tijd lang, een half uur later weer. Eerste seizoens waarneming.Leiderdorp, Park de Houtkamp. Ingeborg Blommers12 Januari 2013
Patrijs 5xLekker om het jaar van de Patrijs mee te beginnen.Prisma bedrijven terrein Joost Den Houdijker11 Januari 2013
Kleine Zwaan 92x74ad.+18juv.Lagenwaardse Polder Koudekerk Cor Kes11 Januari 2013
Kleine Zwaan 9x6ad.+3juv.Ruige kade/Vlietpolder, Woubrugge Cor Kes11 Januari 2013
Zwarte Zwaantussen kleine-en knobbelzwanenLagenwaardse Polder Cor Kes11 Januari 2013
Keine Zwaan 89xfouragerend/rustendLagenwaardse Polder Cor Kes10 Januari 2013
Zwarte Zwaanfouragerend/rustendLagenwaardse Polder Cor Kes10 Januari 2013
Slechtvalkin hoogsp. mastHondsdijkse Polder Cor Kes10 Januari 2013
Keine Zwaan 98x52ad.+11juv. in Lagenwaardse Polder koudekerk 25ad+10juv. in Vlietpolder, HoogmadeWeerzijden a.d. Ruige Kade, Koudekerk Cor Kes9 Januari 2013
Zwarte Zwaan52ad.+11juv. in Lagenwaardse Polder koudekerk 25ad+10juv. in Vlietpolder, HoogmadeWeerzijden a.d. Ruige Kade, Koudekerk Cor Kes9 Januari 2013
Kleine ZwaanKleine zwaan 42x, waarvan twee juvenielenGrote Polder, Zoeterwoude Ingeborg Blommers en Geert-jan van Beek8 Januari 2013
Kleine Zwaan 86x67ad.+19juv., aanwezigLagenwaardse Polder, Koudekerk Cor Kes8 Januari 2013
Keine Zwaan 54x52ad.+2juv. aanwezig (tussen een paar knobbels)Grote Polder, noord. Zoeterwoude Cor Kes8 Januari 2013
Keine Zwaan 7x1 familie: 2ad+5juv.Westbroekpolder Cor Kes8 Januari 2013
Kolgans 1900xfouragrend/rustendPolder Groenendijk noord, Hazerswoude Cor Kes8 Januari 2013
Kleine Zwaan 11x4 in de boterhuispolder 7 in de vrouwe vennepolderzie boven Sjon van Santen8 Januari 2013
Wulp 465xfouragerendGenerale polder Hazerswoude Henk Vervoort.8 Januari 2013
Kleine Zwaan 45x39 + 6langs N11 nabij de A4 Sjon van Santen7 Januari 2013
Roodhalsgansfouragerend tussen de kollenoostbroekpolder Sjon van Santen7 Januari 2013
Kleine Zwaan 110xfouragerend/rustend in meerdere groepenLagenwaardse Polder Cor Kes7 Januari 2013
Sijs 30xmet groepssubzang vanuit elzentopHoutkamp Leiderdorp Bert van Eijk7 Januari 2013
Sperweropvliegend vanuit Heemtuin naar parkdeel zuidwest VrouwHeemtuin/Houtkamp Leiderdorp Bert van Eijk7 Januari 2013
Bergeend 4xWulp op de plas slaapplaats Bergeenden paargedragZaans Rietveld Peter Broere6 Januari 2013
Wulp 550xWulp op de plas slaapplaats Bergeenden paargedragZaans Rietveld Peter Broere6 Januari 2013
Brandgans 85xOvervliegendKoudekerk a/d Rijn Peter Broere6 Januari 2013
Keine Zwaan 156xLagenwaardse Polder 90x Vlietpolder 8x Roode Polder 8x Grote polder 50xdiverse polders Cor Kes6 Januari 2013
Keine Zwaan 30xaanwezigPolder Oudendijk, Woubrugge Wim de Jong6 Januari 2013
ZanglijsterVolledige zang gehoord, eerste van het seizoen.Leiderdorp, Park de Houtkamp. Ingeborg Blommers6 Januari 2013
Kleine Zwaan 94xaanwezigLagenwaardse Polder Cor Kes5 Januari 2013
Kleine Zwaan 180xpolder Gnephoek 92ad.+22juv.. Lagenwaardse Polder 20ad.+3juv. Grote Polder (noord) 35ad.+8juv. Totaal dus: 147ad.+33juv.in 3 polders tussen Wougrugge en Zoeterwoude Cor Kes3 Januari 2013
Kleine Zwaan 3xfoeragerend tussen de knobbels. 1 + 2 juvLeiderdorp Roode Polder Ton Renniers2 Januari 2013
Kolgans 1200xfouragerend,rustendde Wilck Cor Kes2 Januari 2013
Brandgans 85xfouragerend,rustendde Wilck Cor Kes2 Januari 2013
Slechtvalkfouragerend,rustendde Wilck Cor Kes2 Januari 2013