Grote Gele Kwikstaart
Opvliegend uit eht braakliggende terrein achter de Jumbo
Bij Hazerswoude Rijndijk door Joost Den Houdijker
op 3 Februari 2018

De website van de VWG wordt actueel gehouden door . Naar de top van deze pagina.