Vogeldagboek 4 september 2002 - de Wilck - HSL ©

HSL bouwkranen
Pal ten zuiden van De Wilck, in het gebied waar tal van vogels overwinteren zoals smienten, kleine zwanen en het slechtvalkpaartje, zijn volop HSL-bouwactiviteiten aan de gang. Ik vrees dat vooral de kleine zwanen, die grote 'rustige ruimtes' nodig hebben, de HSL-werkterreinen zullen mijden, we zullen het de komende maanden merken.


www.vogelsrijnwoude.nl wordt actueel gehouden door .