Tussen Zoeterwoude en Zoetermeer ligt een waterrijk gebied: de Noord-Aa en de Zoetermeerse plas. Zoals het een recreatiegebied betaamt, liggen er voldoende voet- en fietspaden om het water goed te overzien

's-Zomers is het gebied vanwege de vele surfers voor vogels en vogelaars weinig interessant, maar 's winters een eldorado voor watervogels. Een rondje Zoetermeerse plas is in de winter altijd de moeite waard. Bijna altijd zijn smienten, grote zaagbekken en brilduikers te zien. Andere leuke soorten zijn bergeend, wintertaling en slobeend. Maar een verrassing, zoals een waarneming van wilde zwanen, is ook mogelijk.

 

Volgende pagina over Watervogels


©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina