Even te zuiden van het gebied Vlietland ligt vogelplas De Starrevaart. In 1996 is dit natuurontwikkelingproject gereed gekomen. De vogelplas is goed te overzien vanaf de Kniplaan, die berijkbaar is vanaf de Vliet of vanuit Stompwijk. Aan het evenwijdig aan de A4 lopende Duinwaterpad bevindt zich een vogelkijkhut "Vogelknip".

De steltlopers bevinden zich meestal op het eiland tegenover de vogelkijkhut of in het ondiepe water langs de Kniplaan. Zwarte ruiters, oeverlopers, kluten, lepelaars, tureluurs, kemphanen en watersnippen zijn gewone verschijningen, maar ook groenpootruiters en bosruiters zijn niet uitzonderlijk. Van de kleinere soorten zijn kleine plevier, bonte strandloper en kleine strandloper regelmatig aanwezig, terwijl ook steenloper, kanoet en krombekstrandloper met wat geluk te zien zijn. Ook de liefhebber van zeldzame soorten kan in de Starrevaart goed terecht: in de plas werden kleine zilverreiger, poelruiter, gestreepte-, temminck's en breedbekstrandlopers waargenomen.

Veel meer over de vogelplas staat op de website van de vogelplas de Starrevaart... of op de site van ...

Volgende pagina over Starrevaart

Volgende pagina over Weidevogels


www.vogelsrijnwoude.nl wordt actueel gehouden door .