Gezocht een gemotiveerde WEIDEVOGELWACHTER van half maart tot eind mei

Gratis onderricht in het opsporen van weidevogellegsels

Ontspanning in een wijds landschap

Goede contacten met de boeren bevolking

De dank van de volgende generatie

Meer informatie over weidevogelbeschermng kunt u inwinnen bij .
Naar de top van deze pagina.