december 2015 - Het Bentwoud is in korte tijd populair geworden vanwege deze jager
Velduil
We zijn opzoek naar een auteur voor het Bentwoud!!

Bentwoud

Historie

Het Bentwoud kent een lange geschiedenis. Begonnen als ‘waddenzee’ verveende het later. Door turfwinning ontstond de grote Noordplas, die in 1756 is drooggemalen en ging dienen als landbouwgrond. Nu is het Bentwoud  een nieuw natuur- en recreatiegebied tussen Zoetermeer, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude en Waddinxveen. Het is met ruim 800 hectare het grootst aaneengesloten bosgebied in de Randstad. De eerste percelen van het Bentwoud zijn in 2000 aangeplant. Er is 17 jaar gewerkt aan de inrichting van het gebied. Er zijn in die tijd 2,5 miljoen bomen en struiken geplant en er is 80 kilometer aan wandel- en fietspaden aangelegd. Op de voormalige akkers, ontwikkelt zich een gevarieerd landschap. Bos, struiken, grasland vol bloemen, moerassen en open ruimten wisselen elkaar af. In het bos vind je veel verschillende soorten bomen en struiken. Niet in strakke bosvakken, maar speels door elkaar, waardoor het bos er heel natuurlijk uitziet. De meeste sloten in het gebied hebben een natuurvriendelijke oever. Dat trekt weer veel verschillende soorten vogels, vissen, insecten en planten. In het gebied zijn veel bijzondere vogels, vlinders en planten te vinden.

december 2015 - Nog zo'n jager
Klapekster
 

Vogels

Broedende kiekendieven, velduilen en de vele roofvogels gebruiken de openheid en de ruigte om te jagen, te rusten en te broeden. Er zijn de afgelopen jaren al veel bijzondere waarnemingen gedaan zoals de klapekster, steppekiekendief, velduil en zelfs de ijsvogel is al waargenomen. Bosvogeltjes als staartmezen, maar ook zoogdieren zoals de vos en hermelijn zoeken in de beslotenheid van het bos hun leefruimte. Het bloemrijke grasland en de ruige vegetatie geven ruimte aan de miljarden insecten zoals vlinders, libellen en vele bijensoorten.

 
Kleine plevier

Roekeloze kleine plevieren - 1 juni 2016

Twee nestjes van kleine plevieren (Charadrius dubius, Little Ringed Plover) liggen in het Bentwoud op gevaarlijke plaatsen op de wandelpaden. Hoewel fietsen en loslopende honden verboden zijn, was de situatie voor deze schuwe dieren (ze vluchten al van hun nest als iemand op vijftig meter is) zo precair, dat in overleg met beheerder Staatsbosbeheer één pad is afgesloten. Op verzoek van SBB heb ik een ander nest naar een iets veiliger plek verhuisd, de vogels hebben dat geaccepteerd, zoals verwacht.

Nu maar hopen dat deze broedsels - evenals een derde in de omgeving - zich succesvol ontwikkelen.

Afsluiting voor de kleine plevier
 

Actualiteit

We zijn op zoek naar een auteur die over de ontwikkelingen en de vogelstand in dit gebied wil vertellen. Neem voor meer informatie contact op met de PR-commissie.

De Public Relations voor de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. wordt gedaan door.

 

www.vogelsrijnwoude.nl wordt actueel gehouden door .