Natuurontwikkelingsgebied (HSL-compensatiegebied) naast de Does (beheerder: Staatsbosbeheer).
Hier ingericht op advies van Stichting Comité Doesburg (“Pleidooi voor groen, blauw en geel”)
Tellingen: m.m.v. Jolanda Ginjaar jolandaginjaar@planet.nl

Meer details over de ligging ziet u op de kaart overgenomen van GoogleEarth.


©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
| Meer informatie over de Doesburgpolder: