De Vierheemskinderenweg (ie vanaf de weg Koudekerk-Hazerswoude westelijk de polder in loopt) kruist de Westvaart. Dit water ligt aan de noordzijde duidelijk hoger dan de weg. Aan de lager gelegen zuidzijde zitten de meeste vogels.

Westvaart met Smienten
Een typisch winterbeeld in de Westvaart: grote groepen Smienten en hoogspanningsmasten. Op de achtergrond Amalia Twee

In het winter halfjaar altijd wel smienten en kuifeenden,vaak ook aalscholvers en zaagbekken en kans op een nonnetje. Ook goed op de omgeving letten want slechtvalk en smelleken worden hier regelmatig gezien, vooral op de hoogspanningsmasten!

Volgende pagina over Watervogels


©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina