Het weidevogelreservaat De Wilck ligt ten noordwesten van Hazerswoude-Dorp. Het gebied kan vanuit het westen worden overzien vanaf de Burmadeweg, en vanuit het oosten vanaf de Vierheemskinderenweg. Omdat de Wilck een weidevogelreservaat is, is het agrarisch gebruik veel extensiever dan in de omliggende gebieden. Er wordt later gemaaid, wat de broedresultaten voor de weidevogels gunstig benvloedt. In het gebied broeden ongeveer 75 paar grutto's, 30 paar tureluurs, 40 paar scholeksters, 60 paar kieviten, 30 paar veldleeuweriken en 2 tot 5 paar van de helaas zeldzame wordende zomertaling.

Volgende pagina over de Wilck

Volgende pagina over Weidevogels


©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina