De ideale omgeving voor de kleine karekiet.
En voor de vogelaars nog wat kale bomen met de fitis en tjiftjaf.

In Alphen a.d. Rijn werd het gebied bij de Kromme Aar bezocht. Het verzamelpunt was op de parkeerplaats bij de kinderboerderij alwaar om 6.30 uur gestart werd om deze gevarieerde excursie met 31 deelnemers aan te vangen. De gidsen waren voor deze gelegenheid en . Zij werden ondersteund door en .

Rond het voormalige Ooievaarsdorp ging de excursie door een gevarieerd gebied, de constatering was dat alweer meer vogels en dus ook vogelgeluiden werden waargenomen. Dit maakte het voor de deelnemers lastiger om de soorten uit elkaar te houden, steeds is het even oefenen om de geluiden aan de juiste vogel toe te kennen. Doordat de geluiden vaker te gelijk klonken en het aantal geluiden was toegenomen was het concentreren geblazen en trachten geluiden uit te sluiten om degene te horen waar het om ging. Het bladerdek aan bomen en struiken was aanzienlijk dichter dan de vorige excursie en daardoor werd het waarnemen van vogels erg bemoeilijkt. Zo kwam nu duidelijk naar voren waarom vogelgeluiden herkennen zoveel meerwaarde heeft.

Elke 50 meter riet zat een Kleine Karekiet.

Om het verschil te beluisteren tussen de lastig te herkennen zang van de Zwartkop en de Tuinfluiter was het mogelijk om dit op sommige plaatsen in het parcours te vergelijken door de cursisten. Erg fraai was het feit dat zowel de Tjiftjaf als de Fitis zich lieten zien en horen: een waarneming die niet al te vaak voorkomt. Ook de verscheidene Kleine Karekieten en Zanglijsters lieten zich duidelijk horen en zien.
Zo tegen 9.00 uur was de excursie ten einde. Het was het al merkbaar dat de vogelgezang afnam en de geluiden van de dieren op de kinderboerderij gingen ook enigszins overheersen.

Sommige vogels zaten in demonstratie positie:

Waargenomen
Goed gehoord
Fuut
Aalscholver
Blauwe Reiger
Knobbelzwaan
Wilde Eend
Sperwer
Fazant
Waterhoen
Scholekster
Grote Bonte Specht
Heggenmus
Rietgors

Pimpelmees
Staartmees
Ekster
Gaai
Kauw
Zwarte Kraai
Spreeuw
Huismus
Groenling

Ooievaar
Houtduif
Turkse Tortel
Koekoek
Merel
Tuinfluiter
Kleine Karekiet
Winterkoning
Tjiftjaf

Stop het geluid
Koolmees
Meerkoet
Vink
Roodborst
Zanglijster
Zwartkop
Fitis
Wilde Eend
 

©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
| Meer informatie over publiekseducatie en -activiteiten van dit seizoen kunt u inwinnen bij .