Kolonie Huiszwaluwen
Beheerders
2002
3003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Koudekerk a/d Rijn J.Bal en
5
6
5
3
5
4
13
18
20
31
28
49
47
44
30
Ofwegen J.Bal en
22
12
12
16
9
9
8
13
6
4
8
20
30
49
63
Kerkweg (Woubrugge) J.Bal en
3
4
3
2
6
3
3
13
2
2
2
-
-
-
-
Hoogmade J.Bal en
39
29
19
33
Rijndijk - Spookverlaat - Kruiskade S.d.Haas en en
16
10
17
21
18
19
34
28
29
16
44
50
61
57
51
Hogeveenseweg - Benthuizen - Hazerswoude Dorp S.d.Haas en
15
22
29
33
40
38
*1
50
*3
33
70
50
30
16
140
144
153
Leiderdorp - Warmond Z.O.  
31
36
34
34
23
32
53
97
119
105
94
27
14
Zoeterwoude en
-
-
-
-
29
33
68
*2
98
*4
130
*5
133
133
123
27
29
27
Totaal incl. Zoeterwoude
92
90
100
109
130
138
229
300
367
341
339
285
319
342
357
Samenwerking in de Rijnstreek Dit jaar zijn voor het eerst de telgegevens van de Vogelwerkgroep Hazerswoude / Koudekerk meegenomen in de verslaglegging, waardoor het dekkingspercentage van de Rijnstreek als telgebied hoger ligt.

Het aantal in 2000 door de werkgroep getelde huiszwaluwnesten is 559, waarvan er 504 in de Rijnstreek liggen. Vanwege het 'vullen' van telblokken zijn ook nesten geteld die geografisch gezien buiten de regio Rijnstreek vallen. In de tabel is het aantal getelde nesten per woonkem aangegeven. De toename van het aantal getelde nesten per jaar is een gevolg van de uitbreiding van het onderzoeksgebied, maar houdt mede verband met het steeds beter in kaart brengen van de aanwezige kolonies in het telgebied.

 


De website van de VWG wordt actueel gehouden door . Naar de top van deze pagina.
| Het tellen van de broedgevallen van Huiszwaluwen wordt geco÷rdineerd door .