*# Zie voor toelichting het verslag van dat jaar
Kolonie Huiszwaluwen
Beheerders
2002
3003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Koudekerk a/d Rijn J.Bal en
5
6
5
3
5
4
13
18
20
31
28
49
47
44
30
57
48
Ofwegen J.Bal en
22
12
12
16
9
9
8
13
6
4
8
20
30
49
63
38
42
Kerkweg (Woubrugge) J.Bal en
3
4
3
2
6
3
3
13
2
2
2
-
-
-
-
-
-
Hoogmade J.Bal en
39
29
19
33
22
61
Rijndijk - Spookverlaat - Kruiskade en en
16
10
17
21
18
19
34
28
29
16
44
50
61
57
51
38
48
Hogeveenseweg - Benthuizen - Hazerswoude Dorp en
15
22
29
33
40
38
*1
50
*3
33
70
50
30
16
140
144
153
143
132
Leiderdorp - Warmond Z.O.  
31
36
34
34
23
32
53
97
119
105
94
27
14
50
42
Zoeterwoude en
-
-
-
-
29
33
68
*2
98
*4
130
*5
133
133
123
27
29
27
31
19
Totaal incl. Zoeterwoude
92
90
100
109
130
138
229
300
367
341
339
285
319
342
357
379
392

2000 - Samenwerking in de Rijnstreek

Dit jaar zijn voor het eerst de telgegevens van de Vogelwerkgroep Hazerswoude / Koudekerk meegenomen in de verslaglegging, waardoor het dekkingspercentage van de Rijnstreek als telgebied hoger ligt.

Het aantal in 2000 door de werkgroep getelde huiszwaluwnesten is 559, waarvan er 504 in de Rijnstreek liggen. Vanwege het 'vullen' van telblokken zijn ook nesten geteld die geografisch gezien buiten de regio Rijnstreek vallen. In de tabel is het aantal getelde nesten per woonkem aangegeven. De toename van het aantal getelde nesten per jaar is een gevolg van de uitbreiding van het onderzoeksgebied, maar houdt mede verband met het steeds beter in kaart brengen van de aanwezige kolonies in het telgebied.


Het tellen van de broedgevallen van Huiszwaluwen wordt door geco÷rdineerd.


www.vogelsrijnwoude.nl wordt actueel gehouden door .