*# Zie voor toelichting het verslag van dat jaar
Kolonie Huiszwaluwen
Beheerders
2002
3003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Koudekerk a/d Rijn J.Bal en
5
6
5
3
5
4
13
18
20
31
28
49
47
44
30
57
Ofwegen J.Bal en
22
12
12
16
9
9
8
13
6
4
8
20
30
49
63
38
Kerkweg (Woubrugge) J.Bal en
3
4
3
2
6
3
3
13
2
2
2
-
-
-
-
 
Hoogmade J.Bal en
39
29
19
33
22
Rijndijk - Spookverlaat - Kruiskade en en
16
10
17
21
18
19
34
28
29
16
44
50
61
57
51
38
Hogeveenseweg - Benthuizen - Hazerswoude Dorp en
15
22
29
33
40
38
*1
50
*3
33
70
50
30
16
140
144
153
143
Leiderdorp - Warmond Z.O.  
31
36
34
34
23
32
53
97
119
105
94
27
14
50
Zoeterwoude en
-
-
-
-
29
33
68
*2
98
*4
130
*5
133
133
123
27
29
27
31
Totaal incl. Zoeterwoude
92
90
100
109
130
138
229
300
367
341
339
285
319
342
357
379

2003 - Steeds minder huiszwaluwen in de Rijnstreek

In de laatste twee weken van juli en de eerste twee weken van augustus van 2003 hebben weer de jaarlijkse huiszwaluwnesttellingen plaatsgevonden. De zwaluwenwerkgroep streeft er naar de Rijnstreek in zijn geheel te tellen, maar de kernen Nieuwkoop, Hoogmade, Zevenhoven en Noorden worden (nog) niet geteld. Het aantal in 2002 door de werkgroep getelde huiszwaluwnesten is 503, waarvan er 445 in de Rijnstreek liggen. Vanwege het 'vullen' van atlas-telblokken zijn ook nesten geteld die geografisch gezien buiten de regio Rijnstreek vallen. Tellen we deze nesten erbij, dan zijn er in 2003 toch weer ruim 500 nesten geteld. De toename van het aantal getelde nesten in de loop der jaren per jaar is een gevolg van de uitbreiding van het onderzoeksgebied, alsmede het steeds beter in kaart brengen van de aanwezige kolonies in het telgebied. Toch is in 2002 voor het eerst een fiks aantal zwaluwnesten minder geteld dan in voorgaande jaren! In 2003 heeft het totaalbestand zich niet echt hersteld en is de teller blijven steken op 503.


Het tellen van de broedgevallen van Huiszwaluwen wordt door geco÷rdineerd.

www.vogelsrijnwoude.nl wordt actueel gehouden door .