Nestkasten voor elke soort
Spreeuw
De resultaten worden doorgegeven aan het landelijk netwerk voor studies aan nestkastenbroeders (NESTKAST).

Nestkastenbeheer

Misschien is het niet direct waar je aan denkt bij nestkasten, maar een Ooievaarsnest, een Oeverzwaluwenwand en vlotjes voor de Zwarte stern zijn ook activiteiten van de VWG. De successen van de echte groene houten nestkasten, door diverse vrijwilligers in de wintermaanden gemaakt, leest u hierna.

Een kleine fotorapportage uit de Houtkamp in Leiderdorp geeft u een indruk van het onderhouden van de nestkasten.

De voorraad van nestkasten wordt beheerd door .

Nieuw te maken kasten beslist voor 1 april bestellen! Het tellen van de broedgevallen in nestkasten wordt geco÷rdineerd door .

De resultaten worden doorgegeven de landelijke organisatie voor studie van nestkastenbroeders.

Ontwikkeling vanaf 2001 tot nu

Jaar: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
aantal kasten
264
280
275
250
244
 
224
277
228
266
203
259
227
   
249
aantal benut
176
192
177
164
179
 
150
192
133
188
168
189
145
   
162
% benut
67%
69%
65%
66%
61%
 
67%
69%
58%
70%
83%
73%
64%
   
65%
Vogelsoort    
         
Boomkruiper
3
3
3
2
 
1
2
1
     
1
Grauwe Vliegenvanger
1
 
1
2
1
1
1
1
   
Holenduif
17
19
19
23
18
 
16
14
16
14
15
6
   
2
Huismus
2
2
2
2
2
 
1
1
   
2
Kauw
2
2
2
2
2
 
1
2
   
Koolmees
78
83
74
56
77
 
65
85
62
90
73
87
66
   
80
Nijlgans
2
1
2
1
1
 
1
2
1
   
Pimpelmees
35
42
44
44
54
 
48
63
53
65
60
65
55
   
54
Ringmus
26
32
22
17
16
 
12
10
4
7
7
8
9
   
13
Roodborst
1
 
   
Spreeuw
1
1
2
2
 
1
1
3
5
2
2
   
4
Steenuil  
4
   
Torenvalk
8
4
6
3
2
 
2
3
1
3
4
4
3
   
2
Wilde Eend
3
1
1
1
2
 
1
1
1
1
1
   
Winterkoning
2
1
1
1
2
 
1
3
2
2
3
4
2
   
4
Heggenmus  
2
3
1
 
     
Grote bonte specht  
1
         
     
Zwarte roodstaart              
1
     
                               

2012De zwarte roodstaart heeft voor het eerst in een van onze nestkasten gebroed.

2009ls gevolg van sneeuw en ijs was het onmogelijk de nesten op tijd te controleren.

2008Eindelijk, na 5 jaar wachten, zijn er 4 steenuiltjes uitgevlogen!

Landelijk NEtwerk voor STudie aan nestKASTbroeders - NESTKAST

Gebieden waar in Nederland nestkasten zijn geplaatst
Gebieden
Bekijk de jaarverslagen van NESTKAST 2014, 2015 en 2016.

Dit is het netwerk waarin amateur nestkastonderzoekers (controleurs en ringers), professionele nestkastonderzoekers, het Vogeltrekstation (VT) en SOVON Vogelonderzoek Nederland bij elkaar komen voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens, wetenswaardigheden en ervaringen op het gebied van nestkastenonderzoek.

Bekijk de jaarverslagen van NESTKAST 2014, 2015 en 2016.


Jaarverslagen van de VWG

De resultaten van onze nestkastbroeders van elk jaar vanaf 2001 zijn beschikbaar.

Vrijwilligerswerk

Mee helpen kan!


De website van de VWG, www.vogelsrijnwoude.nl, wordt actueel gehouden door .