Gebieden waar in Nederland nestkasten zijn geplaatst
Spreeuw Gebieden
De resultaten worden doorgegeven aan het landelijk netwerk voor studies aan nestkastenbroeders (NESTKAST). Bekijk de jaarverslagen van NESTKAST 2014, 2015 en 2016.

Misschien is het niet direct waar je aan denkt bij nestkasten, maar een Ooievaarsnest, een Oeverzwaluwenwand en vlotjes voor de Zwarte stern zijn ook activiteiten van de VWG. De successen van de echte groene houten nestkasten, door diverse vrijwilligers in de wintermaanden gemaakt, leest u hierna.

Een kleine fotorapportage uit de Houtkamp in Leiderdorp geeft u een indruk van het onderhouden van de nestkasten.

De voorraad van nestkasten wordt beheerd door .Nieuw te maken kasten beslist voor 1 april bestellen! Het tellen van de broedgevallen in nestkasten wordt geco÷rdineerd door .

Ontwikkeling vanaf 2001

Jaar: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
aantal kasten
264
280
275
250
244
 
224
277
228
266
203
259
227
   
249
aantal benut
176
192
177
164
179
 
150
192
133
188
168
189
145
   
162
% benut
67%
69%
65%
66%
61%
 
67%
69%
58%
70%
83%
73%
64%
   
65%
Vogelsoort    
         
Boomkruiper
3
3
3
2
 
1
2
1
     
1
Grauwe Vliegenvanger
1
 
1
2
1
1
1
1
   
Holenduif
17
19
19
23
18
 
16
14
16
14
15
6
   
2
Huismus
2
2
2
2
2
 
1
1
   
2
Kauw
2
2
2
2
2
 
1
2
   
Koolmees
78
83
74
56
77
 
65
85
62
90
73
87
66
   
80
Nijlgans
2
1
2
1
1
 
1
2
1
   
Pimpelmees
35
42
44
44
54
 
48
63
53
65
60
65
55
   
54
Ringmus
26
32
22
17
16
 
12
10
4
7
7
8
9
   
13
Roodborst
1
 
   
Spreeuw
1
1
2
2
 
1
1
3
5
2
2
   
4
Steenuil  
4
   
Torenvalk
8
4
6
3
2
 
2
3
1
3
4
4
3
   
2
Wilde Eend
3
1
1
1
2
 
1
1
1
1
1
   
Winterkoning
2
1
1
1
2
 
1
3
2
2
3
4
2
   
4
Heggenmus  
2
3
1
 
     
Grote bonte specht  
1
         
     
Zwarte roodstaart              
1
     
                               

2009 Als gevolg van sneeuw en ijs was het onmogelijk de nesten op tijd te controleren.
2012 De zwarte roodstaart heeft voor het eerst in een van onze nestkasten gebroed.

Landelijk NEtwerk voor STuidens aan nestKASTbroeders - NESTKAST

Dit is het netwerk waarin amateur nestkastonderzoekers (controleurs en ringers), professionele nestkastonderzoekers, het Vogeltrekstation (VT) en SOVON Vogelonderzoek Nederland bij elkaar komen voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens, wetenswaardigheden en ervaringen op het gebied van nestkastenonderzoek. Bekijk de jaarverslagen van NESTKAST 2014, 2015 en 2016.

Verslag 2016

Locatienestkasten: Houtkamp
Leiderdorp
Spookverlaat
Kruiskade e.o.
Bloemerd,
Leiderdorp
Lagewaard
Koudekerk
Hazerswoude-
dorp
De Bloemhof,
Leiderdorp
Totaal
aantal
Nestkast- B.Boers G.de Jong
beheerders: Siem v d Haas
S.van Santen Wim de Jong  
aantal kasten 67 53 25 31 32 39
249
aantal benut 41 35 22 21 18 25
162
% benut
59%
66%
88%
68%
56%
64%
65%
Vogelsoort
Bonte vliegenv.
 
Boomkruiper
1
 
1
Grauwe vliegenvanger
Gekraagde roodstaart
Grote bonte specht
Holenduif
2
2
Huismus
1
1
2
Kauw
Koolmees
26
13
9
5
11
16
80
Pimpelmees
15
12
13
2
6
6
54
Ringmus
7
5
1
13
Roodborst
Spreeuw
4
4
Torenvalk
2
2
Winterkoning
2
4
Zwarte roodstaart              
Wilde eend              
     

Verslag 2015

Jonge valken in hun nestkast
Al 33 jaar, dus sinds 1982, houden Siem van der Haas, en de laatste jaren ook Wim de Jong deze valkenkast bij. Dit is een van de 55 nestkasten in het gebied Kruiskade- Spookverlaat-Vierheemskinderenweg die wij onderhouden. In deze valkenkast bij de fam. Vlasveld heeft 24x een torenvalk gebroed, 4x een holenduif, 1x een tortelduif en 2x een nijlgans. De 3 "tralies" in de opening van de kast zijn aangebracht om te voorkomen dat nijlganzen de kast kraken. Verderop in een bosje aan de Vierheemskinderenweg hangt ook een valkenkast die dit jaar ook bezet is.

Verslag 2013

Locatienestkasten: Houtkamp
Leiderdorp
Spookverlaat
Kruiskade e.o.
Bloemerd,
Leiderdorp
Lagewaard
Koudekerk
Hazerswoude-
dorp
De Bloemhof,
Leiderdorp
Totaal
aantal
Nestkast- B.van Eijk Cor Kes B.Boers G.de Jong H.Doelman R.Klingers
beheerders: G.J.van Beek Siem v d Haas H.Vervoort M.Klingers
S.van Santen Wim de Jong B.Pieterse
aantal kasten
67
51
20
51
-
38
227
aantal benut
47
28
20
31
-
19
145
% benut
70%
55%
100%
61%
Dit
50%
64%
Vogelsoort
Bonte vliegenv.
gebied 
Boomkruiper
-
Grauwe vliegenvanger
1
is  
1
Gekraagde roodstaart
-
Grote bonte specht
niet
Holenduif
1
5
-
6
Huismus
geteld   
Kauw
-
Koolmees
29
9
8
10
!!!
10
66
Pimpelmees
18
11
12
5
-
9
55
Ringmus
4
5
-
9
Roodborst
-
Spreeuw
2
-
2
Torenvalk
2
1
-
3
Winterkoning
2
-
2
Zwarte roodstaart
-
Wilde eend
1
-
1
     

 

Verslag 2012

Locatie
nestkasten:
Houtkamp
Leiderdorp
Spookverlaat
Kruiskade e.o.
Bloemerd,
Leiderdorp
Lagewaard
Koudekerk
Hazerswoude-dorp De Bloemhof,
Leiderdorp
Totaal
aantal
Nestkast- B.van Eijk Cor Kes B.Boers G.de Jong H.Doelman R.Klingers
beheerders G.J.van Beek Siem v d Haas H.Vervoort M.Klingers
S.van Santen Wim de Jong B.Pieterse
aantal kasten
67
51
22
56
29
34
259
aantal benut
55
30
20
36
20
28
189
% benut
82%
60%
91%
64%
69%
79%
73%
Vogelsoort
Boomkruiper
1
1
Grauwe vliegenvanger
1
1
Holenduif
3
12
15
Koolmees
33
12
7
11
12
12
87
Pimpelmees
22
7
13
5
7
11
65
Ringmus
3
3
2
8
Spreeuw
2
2
Torenvalk
3
1
4
Wilde eend
1
1
Winterkoning
1
2
1
4
Zwarte roodstaart
1
1
     

 

Verslag 2011

Locatienest
kasten:
Houtkamp,
Leiderdorp
Hazerswoude Rijndijk Bloemerd,
Leiderdorp
Lagewaard
Koudekerk
Hazerswoude-
dorp
Lagewaard,
Hondsdijk,
Koudekerk,
De Bloemhof,
Leiderdorp
Totaal
aantal
Nestkast-beheerders
B.v.Eijk
G.J.v.Beek
S.v.Santen
C. Kes
c.s.
B. Boers
G. de Jong
H. Vervoort
B. Pieterse
A. v.d. Werf
J.v.Ommering
R.Klingers
M.Klingers
aantal kasten
60
-
19
56
28
5
35
203
aantal benut
56
-
17
40
24
4
27
168
% benut
93%
-
89%
71%
86%
80%
77%
83%
Vogelsoort                
Boomkruiper  
-
 
     
Gekraagde Roodstaart  
-
 
     
Grauwe Vliegenvanger  
-
 
1
     
1
Holenduif  
geen
 
14
     
14
Huismus  
data
 
1
     
1
Kauw  
ontvangen
         
Koolmees
30
-
8
9
14
2
10
73
Nijlgans
-
         
Pimpelmees
26
-
9
6
7
0
12
60
Ringmus  
-
 
5
1
1
0
7
Roodborst  
-
         
Spreeuw  
-
 
1
0
0
4*
5
Steenuil  
-
         
Torenvalk  
-
 
1
2
1
0
4
Wilde Eend  
-
         
Winterkoning  
-
 
2
0
0
1
3
Heggenmus  
-
         
                 

* = kast met dubbel legsel

Verslag 2010Jan van Ommering

Locatie
nestkasten:
Houtkamp,
Leiderdorp
Hazerswoude
Rijndijk
Bloemerd
Leiderdorp
Lagewaard
Koudekerk
Hazerswoude
-Dorp
Lagewaard,
Hondsdijk,
Koudekerk,
De Bloemhof
Leiderdorp
Totaal
aantal
Nestkast-beheerders:
B.v.Eijk
G.J.v.Beek
S.v.Santen
C.Kes
S.v.d.Haas
B.Boers
G.de Jong
H.Vervoort
B.Pieterse
A.v.d.Werf
J.v.Ommering
R.Klingers
M.Klingers
aantal kasten
60
53
19
55
23
18
38
266
aantal benut
50
31
17
37
17
12
24
188
% benut
83
58
89
67
74
66
63
70%
Vogelsoort
Boomkruiper
1
1
Grauwe Vliegenvanger
1
1
Holenduif
3
13
16
Huismus
Kauw
Koolmees
30
14
8
11
8
6
13
90
Nijlgans
1
1
Pimpelmees
20
10
9
6
5
5
10
65
Ringmus
1
4
2
7
Roodborst
Spreeuw
2
3
Steenuil
Torenvalk
1
2
3
Wilde Eend
1
1
Winterkoning
2
1
2
Heggenmus
1
1
                 

Verslag 2009Jan van Ommering

Locatie
nestkasten:
Houtkamp, Leiderdorp
Hazerswoude Rijndijk
Bloemerd, Leiderdorp
Lagewaard, Koudekerk
Hazerswoude-Dorp
Lagewaard, Hondsdijk,
Koudekerk
De Bloemhof, Leiderdorp
Totaal aantal
Nestkast-beheerders:
B.v.Eijk
G.J.v.Beek
S.v.Santen
C.Kes
S.v.d. Haas
R.Dijs
B.Boers
G.de Jong
H.Vervoort
B.Pieterse
C.Timmermans
A.v.d.Werf
J.v.Ommering

R.Klingers
M.Klingers

 
aantal kasten
70
*
20
52
23
24
39
228
aantal benut
45
*
17
29
16
9
17
133
% benut
64
*
85
56
70
38
44
58
Vogelsoort
Boomkruiper
+
Grauwe Vliegenvanger
+
Holenduif
+
6
6
Huismus
+
Kauw
+
Koolmees
27
+
6
11
8
1
9
62
Nijlgans
+
Pimpelmees
18
+
11
5
4
7
8
53
Ringmus
+
4
4
Roodborst
+
Spreeuw
+
1
1
Steenuil
+
Torenvalk
+
1
1
Wilde Eend
+
Winterkoning
+
2
2
Heggenmus
+
3
3

+ Als gevolg van sneeuw en ijs was het onmogelijk de nesten op tijd te controleren.

Verslag 2008 Jan van Ommering

Locatie
nestkasten:
Houtkamp, Leiderdorp
Hazerswoude Rijndijk
Bloemerd, Leiderdorp
Lagewaard, Koudekerk
Hazers-woudedorp
Lagewaard, Hondsdijk,
Koudekerk
De Bloemhof, Leiderdorp
Totaal aantal
Nestkast-
beheerders:
B.v.Eijk
G.J.v.Beek
S.v.Santen
C.Kes
S.v.d. Haas
R.Dijs
B.Boers
G.de Jong
H.Vervoort
B.Pieterse
G.Timmermans
A.v.d.Werf
J.v.Ommering

R.Klingers
M.Klingers

 
aantal kasten
59
54
20
54
28
29
32
277
aantal benut
44
34
17
38
9
23
23
192
% benut
75
63
85
70
32
79
72
69
Vogelsoort
Boomkruiper
1
1
Grauwe Vliegenvanger
2
2
Holenduif
3
11
14
Huismus
Kauw
2
2
Koolmees
24
10
8
12
3
19
9
85
Nijlgans
2
2
Pimpelmees
17
12
9
6
3
2
14
63
Ringmus
5
3
2
10
Roodborst
Spreeuw
Steenuil*
4
Torenvalk
1
1
1
3
Wilde Eend
1
1
Winterkoning
1
2
3
Heggenmus
2
2

* Eindelijk, na 5 jaar wachten, zijn er 4 steenuiltjes uitgevlogen!

Verslag 2007 Jan van Ommering

Locatie
nestkasten
Houtkamp
Leiderdorp
Hazerswoude
Rijndijk
Bloemerd
Leiderdorp
Lagewaard
Koudekerk
Hazers-
woudedorp
Lagewaard
Koudekerk
Hondsdijk
Koudekerk
Volkstuin
Koudekerk
Nestkast-
beheerders:
B. v. Eijk
G.J.v.Beek
S.v.Santen
C. Kes
S. v.d. Haas
B. Boers
G. de Jong
H. Vervoort
B. Pieterse
G.Timmermans
A. v.d. Werf
J.v.Ommering

A. v.d. Werf
J.v.Ommering

A.v.d.Werf
Totaal
aantal
aantal kasten
63
57
18
54
-
8
13
11
224
aantal benut
48
33
12
37
-
5
8
7
150
% benut
76
58
67
68
-
83
62
64
67
Vogelsoort
Boomkruiper
-
Grauwe Vliegenvanger
1
-
1
Holenduif
4
12
-
16
Huismus
1
-
1
Kauw
1
-
1
Koolmees
25
13
4
13
-
2
6
2
65
Nijlgans
1
-
1
Pimpelmees
22
9
8
5
-
1
2
1
48
Ringmus
2
4
-
2
4
12
Roodborst
-
Spreeuw
1
-
1
Steenuil
-
Torenvalk
1
1
-
2
Wilde Eend
1
-
1
Winterkoning
1
-
1
                   

 

Verslag 2005 Jan van Ommering

Beheerder Locatie
Kauw
Winter-koning
Pimpel-mees
Kool-mees
Holen-duif
Toren-valk
Wilde eend
Ring-mus
Huis-mus
Nijl-gans
Grauwe Vliegen-vanger
Boom-kruiper
Rood-borst
Aantal
Benut
%
B.v.Eijk
G.J.v.Beek
S.v.Santen
Houtkamp
Leiderdorp
2
24
32
72
58
81%
S. v.d. Haas
C. Kes
Rijndijk
Hazerwoude
7
15
5
1
2
7
1
1
56
39
70%
René Adriaanse Leiderdorp
Bloemerd
10
6
22
16
73%
A. v.d. Werf
Jv Ommering
Lagewaard
Koudekerk
3
4
1
4
1
1
21
14
67%
A.Zevenhoven Hazerwoude Dorp
G. de Jong Lagewaard Koudekerk
2
6
13
12
1
5
1
1
55
41
75
A. v.d. Werf
Jv Ommering
Hondsdijk Koudekerk
4
7
18
11
61%
Totaal
2
2
54
77
18
2
2
16
2
1
1
2
244
179
73
Zoals u ziet is de locatie Hazerwoude-dorp niet gecontroleerd in 2005.

Verslag 2004 Jan van Ommering

Beheerder Locatie
Aantal Kasten
Kauw
Winter-koning
Pimpel-mees
Kool-mees
Hole-duif
Toren-valk
Wilde eend
Spreeuw
Ring-mus
Huis-mus
Nijl-gans
Boom-kruiper
Rood-borst
Bezet
B.v.Eijk
G.J.v.Beek
S.v.Santen
Houtkamp
Leiderdorp
75
2
17
27
46
S. v.d. Haas
C. Kes
Rijndijk
Hazerwoude
56
11
11
7
3
1
4
1
39
R.Adriaanse Leiderdorp
Bloemerd
22
5
12
18
A. v.d. Werf Lagewaard
Koudekerk
24
2
3
8
2
15
A.Zevenhoven Hazerwoude Dorp
(38)
2
G. de Jong Lagewaard Koudekerk

54

1
5
12
13
5
1
37
J. van Ommering Hondsdijk Koudekerk
19
4
4
1
9
Totaal
250
2
1
44
56
23
3
1
2
17
2
1
3
1
164
Bezet
164
Leeg
86
% Bezet
65,6

Verslag 2003

Beheerder Locatie
Aantal Kasten
Kauw
Winter-koning
Pimpel-mees
Kool-mees
Hole-duif
Toren-valk
Wilde eend
Spreeuw
Ring-mus
Huis-mus
Nijl-gans
Boom-kruiper
Rood-borst Bezet
B.v.Eijk
G.J.v.Beek
G.Brouwers
Houtkamp
Leiderdorp
63
2
17
23
42
S. v.d. Haas
C. Kes
Rijndijk
Hazerwoude
52
6
12
4
2
1
5
2
32
R.Adriaanse Leiderdorp
Bloemerd
23
5
14
19
A. v.d. Werf Lagewaard
Koudekerk
25
5
1
1
2
6
1
 
15
A.Zevenhoven Hazerwoude Dorp
38
5
9
1
2
4
2
23
G. de Jong Lagewaard Koudekerk
55
1
5
12
13
1
5
1
 
38
J. van Ommering Hondsdijk Koudekerk
19
1
4
2
1
 
8
Totaal
275
2
1
44
74
19
6
1
2
22
2
2
3
 
177
Bezet
177
Leeg
98
% Bezet
64.5%

Verslag 2002

In oktober 2002 zijn de circa 75 nestkasten in de Houtkamp geïnventariseerd en gereinigd. Niet alleen koolmezen en pimpelmezen maken gebruik van de kasten, ook de spechten blijken er belangstelling voor te hebben. Elk jaar moeten ongeveer 4 nestkasten als gevolg van de belangstelling van deze vandalen worden vervangen. Zie ook de foto's van het nestkastenbeheer dit najaar in de Houtkamp.

B. v. Eijk
G. v. Beek
S. v.d. Haas
C. Kes
R. Adriaanse A. vd. Werf A. Zevenhoven G. de Jong J. v. Ommering
Houtkamp Leiderdorp Hazerswoude Rijndijk

Bloemerd Leiderdorp

Lagewaard Koudekerk Hazerswoude Dorp Lagewaard Koudekerk Hondsdijk Koudekerk Totaal
Kauw
2
2
Winterkoning
1
1
Pimpelmees
15
7
4
2
6
6
2
42
Koolmees
28
11
15
2
10
14
3
83
Holenduif
4
1
13
1
19
Torenvalk
1
2
1
4
Wilde eend
1
1
Spreeuw
1
1
Ringmus
11
9
1
8
3
32
Huismus
2
2
Nijlgans
1
1
Boomkruiper
1
2
3
Grote bonte specht
1*
1
bezet
46
36
19
14
22
43
12
192
aantal kasten
75
53
23
18
40
55
16
280
leeg
29
17
4
4
18
12
4
88
bezet %
61
68
83
78
55
78
75
69
1* Waarschijnlijk nestgeval

Verslag 2001

Soort vogel
1
Houtkamp
Leiderdorp
2
Hazerswoude
Rijndijk
3
de Bloemerd
Leiderdorp
4
Lagewaard
Koudekerk
5
Hazerswoude
Dorp

6
Lagewaard
Koudekerk

7
Hondsdijk
Koudekerk
Totaal
Kauw
2
2
Winterkoning
1
1
2
Pimpelmees

13

4
4
1
4
6
3
35
Koolmees
25
8
11
4
11
15
4
78
Holenduif
4
1
12
17
Torenvalk
3
3
2
8
Wilde Eend
3
3
Spreeuw
1
1
Ringmus
9
5
4
5
3
26
Huismus
2
2
Nijlgans
2
2
Bezet
40
34
15
10
25
41
11
176
Kasten
72
51
19
20
35
53
14
264
leeg
32
17
47
10
10
12
5
88
bezet%
56%
67%
79%
50%
71%
77%
79%
67%
Hommel
1
1
2
Vleermuis 1 (3ex.)
1
beheer

Geert-Jan van Beek

Siem van der Haas
René Adriaanse
Aad van der Werf
Gerrit de Jong

Zoals uit het bovenstaande valt af te lezen scoorden de sectie Hazerswoude-Rijndijk(2) en Hazerswoude-Dorp(5) ongeveer het gemiddelde bezettingspercentage (= 67%).
Sportpark de Bloemerd in Leiderdorp(3) en de Hondsdijk in Koudekerk(7) alsook een gedeelte van de Lagewaard in deze woonkern deden het relatief erg goed. Een ander deel van de Koudekerkse Lagewaard was slechts voor de helft bezet, terwijl het Leiderdorpse park De Houtkamp(1) ook aan de lage kant van de balans zat.

De meeste soorten bleven in vergelijking met het jaar 2000 ongeveer gelijk, daarentegen kelderde de Holenduif van 24 naar 17. Ook de Spreeuw zakte relatief flink: van 3 naar 1. De Ringmus blijft gelukkig constant: 25 in 1999, 27 in 2000 en 26 in 2001.
Alle beheerders worden hierbij van harte bedankt voor hun inzet.

Vrijwilligerswerk

Mee helpen kan!


De website van de VWG wordt actueel gehouden door . Naar de top van deze pagina.
| Het tellen van de broedgevallen in nestkasten wordt geco÷rdineerd door .