De wintervogeltellingen van 17 september 2006 t/m 15 april 2007 zijn uitgevoerd door en.
Vogel
17-9-'06
15-10-06
18-11-06
17-12-06
14-1-07
18-2-07
18-3-07
15-4-07
Fuut
3
4
1
1
0
4
0
0
Aalscholver
9
8
11
13
14
8
2
2
Grote Zilverreiger
1
5
3
0
1
0
0
0
Blauwe Reiger
3
4
4
2
3
0
1
0
Knobbelzwaan
48
8
9
6
0
7
3
31
Grauwe Gans
85
39
202
76
155
45
161
42
Soepgans
1
1
0
0
0
31
0
0
Smient
905
955
2.965
3.792
5.690
5.835
1.790
10
Krakeend
6
2
0
0
0
0
0
0
Wintertaling
5
11
16
2
0
4
6
0
Wilde Eend
90
118
29
90
61
60
18
38
Soepeend
4
0
2
4
10
0
4
0
Slobeend
24
60
429
374
121
54
9
20
Kuifeend
5
5
8
46
34
40
21
14
Bruine Kiekendief
2
0
0
0
0
0
0
0
Buizerd
1
1
3
0
0
0
0
0
Torenvalk
2
2
1
2
1
2
2
0
Meerkoet
88
244
24
45
340
223
57
36
Scholekster
2
0
0
0
4
94
234
36
Kievit
165
142
533
31
0
600
75
48
Watersnip
20
15
4
16
0
0
1
6
Wulp
7
7
11
0
185
320
1
1
Kleine Mantelmeeuw
2
1
0
0
0
0
0
0
Boerenzwaluw
2
0
0
0
0
0
0
0
Witte Kwikstaart
1
2
0
0
0
0
0
0
Tapuit
2
0
0
0
0
0
0
0
Zwarte Kraai
11
12
6
5
6
9
0
4
Spreeuw
168
2.470
465
1.240
480
1.270
0
12
Kneu
4
0
0
0
0
0
0
0
Kolgans
37
0
17
0
0
42
0
0
Canadese Gans (Grote)
0
1
2
0
0
2
9
10
Waterhoen
0
2
0
0
0
0
4
0
Kokmeeuw
0
31
10
3
1
78
0
0
Zilvermeeuw
0
15
2
6
0
6
2
0
Stormmeeuw
0
6
0
54
22
45
0
0
Graspieper
0
9
2
0
0
40
4
10
Slechtvalk
0
0
2
0
0
0
0
0
Goudplevier
0
0
57
0
0
0
0
0
Veldleeuwerik
0
0
5
0
0
2
1
7
Ekster
0
0
2
0
0
0
0
0
Kleine Zwaan
0
0
0
6
0
0
0
0
Nijlgans
0
0
0
2
0
2
0
2
Bergeend
0
0
0
0
2
1
0
0
Pijlstaart
0
0
0
0
1
0
0
0
Nonnetje
0
0
0
0
1
1
0
0
Kemphaan
0
0
0
0
1
2
0
1
Grutto
0
0
0
0
0
288
0
47
Tureluur
0
0
0
0
0
0
0
12
Sperwer
0
0
0
0
0
0
0
1
Witgat
0
0
0
0
0
0
0
3
Visdief
0
0
0
0
0
0
0
7

©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
|Voor meer informatie over tellingen kunt u contact opnemen met .| Meer informatie over de wetlandwacht voor "De Wilck" kunt u opvragen bij .