De bouw van Amalia
De bouw van Amalia 27 november 1993

Het natuurgebied Spookverlaat / Kruiskade is eigendom van Staatsbosbeheer (sectie Westervoorden, kantoor in Den Haag). Het beslaat in langgerekte vorm ongeveer 25 ha en bestaat sinds einde jaren '80 als gevolg van natuurcompensatie na ruilverkaveling in het Rijnstreekgebied. Er kan extensief worden gerecreëerd (wandelgelegenheid, beperkte vismogelijkheden, de vogelobservatiehut "Amalia" is er geplaatst door en eigendom van de Vogelwerkgroep). Onderstaand een kaartje met belangrijke objecten voor de VWG. Andere details ziet u op een satelietfoto. U ziet en hoort bij de plas zangvogels en watervogels. In de directe omgeving zijn veel weidevogels.

Kaart van Spookverlaat
De weg "het Spookverlaat" en de kade "de Kruiskade" worden altijd in één adem genoemd. Ze omsluiten een rijk natuur en vogelgebied

De biotoop bestaat uit een oude houtkade (Kruiskade), bosjes, plasjes, sloten, moeras en ruigte. In 2009 is door het IVN een inventarisatie uitgevoerd. Het gebied wordt begrensd door een weg, boerenerven en weilanden. De Vogelwerkgroep doet er sinds de jaren '80 aan landschaps- en nestkastenbeheer en heeft er aan het begin van die periode een ooievaarpaalnest geplaatst. Sinds 1980 worden de vogelwaarnemingen door de Vogelwerkgroep geregistreerd. Zeker in de beginjaren is echter niet altijd duidelijk aangegeven of een soort in het officiële natuurgebied of er vlakbij op de aanliggende weilanden/boerenerven werd waargenomen. In elk geval blijkt er vanaf de weg naar weerskanten alleen al met het blote oog/een open oor veel te zien/horen; op deze manier zijn tm. november 2001 niet minder dan 162 vogelsoorten waargenomen, inclusief 11 exoten/mengvormen en 2 overvliegend zonder terreinbinding.
Zaterdagmorgen, de laatste nevelresten geven de Amaliaplas sfeer
Amaliaplas

Met name de vogelbevolking van de bosjes verandert in samenstelling naarmate de begroeiing ouder wordt. Gedurende de nazomer van 2004 heeft Staatsbosbeheer enkele bosjes (vooral dat langs de N11) zodanig laten bewerken dat er flinke open stukken zijn ontstaan. Op dit moment lijkt de “ravage” erger dan het in werkelijkheid is, binnen enkele seizoenen ontwikkelen zich n.l. nieuwe vegetatielagen (men kent een bodem-, kruid-, struik- en boomlaag ). Dit schept mogelijkheden voor pioniersoorten en soorten van halfopen bosgebieden. We zullen zien wat deze ingrepen bewerkstelligen ….

Over het Spookverlaat en Kruiskade is veel meer gedetailleerde informatie beschikbaar

Broedvogelinventarisatie 1995 tot nu
In samenwerking met Staatbosbeheer worden publicaties over de broedvogelinventarisaties in het Spookverlaat en Kruiskade gemaakt

  • Er zijn foto's van het gebied Spookverlaat / Kruiskade
Broedvogelinventarisaties:1995- » 2001 » 2002 » 2003 » 2004 » 2005 » 2006 » 2007 » 2008 » 2009 » 2010 » 2011 » 2012 » 2013 » 2014 » 2015 » 2016
Voor vragen over het Spookverlaat/ de Kruiskade kunt u zich richten tot
Naar de top van deze pagina.