Kleine Zwaan
Datum Aantal
01-01 252
02-01 237
03-01 231
04-01 226
05-01 201
06-01 220
07-01 204
08-01 225
09-01 201
10-01 217
11-01 208
12-01 229
13-01 209
15-01 125
12-11 154
13-11 174
18-11 161
21-11 171
22-11 197
23-11 195
26-11 231
28-11 185
30-11 154
04-12 174

Het verblijfsgedrag van de in onze buurt overwinterende Kleine Zwanen valt deels redelijk te voorspellen: waar oogstresten (bijv. bieten, aardappels) zijn achtergebleven, is de kans redelijk dat je er een groep fouragerende vogels aantreft, zeker in de periode oktober/december. Daarna komt gras meer en meer aan de beurt. In vergelijking met een aantal jaren geleden valt het op, dat er steeds meer sprake is van kleinere groepen over een verspreid gebied. In januari 2001 bleek vooral de Generale Polder in Hazerswoude (direct oostelijk van "De Wilck") zwaar in trek. Daarnaast werd gelukkig ook "De Wilck"zelf een paar keer in voldoende aantal vogels aangedaan. Daardoor blijft dit gebied tenminste aan de 1%-norm (= 170 exemplaren) van de Europese Vogel-richtlijn voldoen. November en december 2001 gaven een heel ander beeld: regelmatig werden nu behoorlijke aantallen in de Hazerswoudse Droogmakerij en de Noordplas gezien. Dit is voornamelijk zuidelijk van Hazerswoude-Dorp. Het onderstaande overzicht met betrekking tot aantallen en verblijfplaatsen (niet op de VWG-geplaats red.site) geeft zowel VWG-leden als andere ge´nteresseerden gelegenheid zich te verdiepen in de winterse verblijfplaatsen van de vogels in het kerngebied van onze vereniging. Daarnaast wordt het aan Vogelbescherming Nederland gezonden ter ondersteuning het jaarverslag van de Wetlandwacht. Hiermee wordt het blijvende internationale belang van De Wilck en (wijdere) omgeving voor de Kleine Zwaan nogmaals onderstreept. Omdat Vogelbescherming met kalenderjaar- inplaats van seizoenrapportages werkt is het de bedoeling begin 2003 het totaaloverzicht over 2002 op te stellen en te publiceren. Door de jaren heen geeft dit soort rapportages een goed beeld van de voor deze vogelsoort belangrijke (deel-)gebieden. Op enkele uitzonderingen na zijn alleen de waargenomen aantallen van minstens 170 exemplaren (dit is het vereiste aantal met betrekking tot de Vogelrichtlijn) vermeld. Er zijn dus in feite veel meer waarnemingen.


©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
| Wilt u meer weten over de Kleine zwaan, neem dan contact op met .