Kleine zwaan
14 november 2014 - Enkele van de familie Kleine zwanen op de Starrevaart.
Kleine zwaan
4 november 2014 - Kleine zwanen op de Starrevaart. Op de achtergrond een roerdomp.
Kleine zwaan
4 november 2014 - De eerste kleine zwanen uit Rusland (SiberiŽ) zijn gisteren gesignaleerd in het westelijk deel van Het Groene Hart, op Vogelplas Starrevaart. Vanmorgen waren de drie vogels, een paartje met een jong, nog steeds aanwezig. Veel slapen, uitrusten van duizenden kilometers vliegen. Als de kleine zwanen arriveren, is dat voor mij het teken dat de herfst echt is begonnen.
Kleine zwaan
27 januari 2014 - Kleine zwaan
Kleine zwaan
27 januari 2014 - Deze foto van gerooide suikerbieten in de Benthuizer Noordpolder is in december 2013 gemaakt. Steeds vaker zie je dat meteen na het rooien of oogsten van gewassen, de bouwlanden worden omgeploegd. Voor kleine zwanen en andere vogelsoorten blijft er daardoor helaas geen wintervoedsel achter op de akkers.
Kleine zwaan
13 januari 2014 - Eindelijk dan weer een paar kleine zwanen in onze polders: gisteren vlogen er vijf over De Wilck. Vanmorgen zaten er zes in de omgeving.

www.vogelsrijnwoude.nl wordt actueel gehouden door .