Sinds 1992 worden van vogels terretoria vastgesteld.

Nieuwe broedvogels
  • 2017: Fazant, Kanoet, Ijslandse Grutto, Turkse tortel, Huiszwaluw, Heggenmus, Tjiftjaf, Koolmees en Keep.
  • 2016: -
  • 2015: Kwartel
  • 2014: Kleine karekiet
  • 2012: Kolgans
  • 2006: Kluut (daarna niet meer)
  • 2004: Brandgans, Rietgors
  • 2003: Bruine kiekendief (daarna niet meer)
  • 2001: Grauwe gans
  • 2000: Canadese gans
Broedvogels in de Wilck 1992-heden
Soort
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
.....
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fuut
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
3
Knobbelzwaan
3
3
4
3
3
4
8
4
6
11
8
7
14
11
10
5
5
6
6
4
4
Kolgans
1
1
Grauwe Gans
1
1
2
6
4
12
7
13
16
31
44
Soepgans
4
15
18
4
12
7
Canadese Gans
1
2
2
5
2
7
9
14
15
18
20
Brandgans
1
2
4
6
6
8
6
Nijlgans
1
1
1
1
1
2
2
3
4
2
2
2
2
3
1
Bergeend
1
1
2
1
1
7
4
4
5
5
5
Smient
1
2
1
1
Krakeend
2
2
1
2
3
4
3
7
4
12
8
11
21
24
25
35
13
25
Wintertaling
1
1
1
1
0
0
0
4
3
8
5
2
3
7
5
4
Wilde Eend
41
80
83
86
95
78
60
43
45
52
42
26
55
Soepeend
2
0
5
3
8
Zomertaling
4
5
2
1
1
1
1
3
5
5
4
5
2
1
3
2
1
2
3
4
1
Slobeend
13
14
10
8
15
11
14
31
23
13
20
23
25
20
20
19
23
14
12
13
12
Kuifeend
5
1
2
8
5
8
13
10
6
9
11
18
14
22
24
21
23
23
21
10
Bruine Kiekendief
1
Buizerd
1
1
Torenvalk
1
1
1
1
Boomvalk
1
1
Patrijs
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Fazant                                          
2 *
Kwartel
1
Waterhoen
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
1
Meerkoet
52
51
67
23
72
43
48
49
65
97
66
74
75
79
80
35
47
46
55
41
60
Scholekster
25
27
28
34
45
26
33
38
34
52
29
37
35
39
43
31
30
34
29
29
23
Kluut
1
2
2
Kleine Plevier
2
2
2
Kievit
48
51
54
49
54
34
35
51
46
63
61
88
120
111
77
81
91
104
87
60
62
Kanoet                                          
1 *
Kemphaan
1
1
1
2
1
Watersnip
1
1
Grutto
47
72
80
66
66
47
39
74
77
78
65
83
81
81
70
103
90
91
80
86
54
Ijslandse Grutto                                          
1 *
Tureluur
14
12
9
15
17
11
15
27
35
43
44
47
57
54
36
32
28
36
32
34
33
Visdief
1
2
1
4
2
4
3
3
6
4
2
10
Holenduif
1
Houtduif
1
1
Turkse tortel                                          
1 *
Veldleeuwerik
18
21
19
26
21
20
23
43
47
30
21
19
15
14
11
4
4
4
8
7
6
Huiszwaluw                                          
1 *
Graspieper
5
8
7
11
16
5
7
13
11
5
11
9
9
5
3
1
1
1
Gele Kwikstaart
3
1
6
7
3
1
1
1
2
3
1
2
2
4
2
3
4
3
Witte Kwikstaart
5
1
3
1
2
1
1
1
Heggenmus                                          
1 *
Rietzanger
2
1
1
1
3
1
Kleine karekiet                                    
2
2
Bosrietzanger                                          
1
Tjiftjaf                                          
1 *
Koolmees                                          
1 *
Ekster
1
Zwarte Kraai
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Keep                                          
1*
Putter
1
1
Kneu
8
1
1
1
2
2
Rietgors
2
2
2
3
3
2
3
2
Kwartel                                      
1
Aantal soorten
17
14
15
17
21
16
13
25
22
25
24
31
30
25
26
.....
21
25
25
26
28
32
Aantal territoria
242
269
287
251
336
215
235
419
376
511
449
542
601
550
494
.....
447
490
476
439
449

Meer informatie over de wetlandwacht voor "De Wilck" kunt u opvragen bij .

www.vogelsrijnwoude.nl wordt actueel gehouden door .