De resultaten van de telling van Broedvogels zijn niet expliciet gerapporteerd.

De tellingen zijn wel opgenomen in de rapportage over 2006.


©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
| Meer informatie over de Wilck kunt u inwinnen bij Meer informatie over de wetlandwacht voor "De Wilck" kunt u opvragen bij .