…‘de Wilck’ scoort weer in 2017!

In tegenstelling tot alle slechte berichten zijn de aantallen De Wilck stabiel.

Het aantal broedvogelsoorten (minimaal met geldige territoriale waarnemingen) kwam uit op 32 (2016: 28; 2015: 26).  Er waren opvallend veel nieuwe soorten: Fazant, Kanoet, Ijslandse Grutto, Turkse tortel, Huiszwaluw, Heggenmus, Tjiftjaf, Koolmees en Keep.

In totaal waren er 449 territoria/broedparen (2016: 439; 2015: 476))


Meer informatie over de wetlandwacht voor "De Wilck" kunt u opvragen bij .

www.vogelsrijnwoude.nl wordt actueel gehouden door .