…‘de Wilck’ is een eldorado voor vogels

Door middel van het Weidevogel Meetnet wordt de broedvogelbevolking van het StaatsBosBeheer- Weidevogelreservaat en Natura 2000-gebied De Wilck al vanaf 1980 geïnventariseerd. Dit levert langzamerhand natuurlijk een schat aan gegevens op en het is overduidelijk dat het gebied in de regio een weidevogel eldorado is!

Exclusief twee “soepsoorten” werden er in 2013 23 broedvogelsoorten geteld, met 447 territoria/broedparen.


©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
|Meer informatie over Natura 2000-gebied "De Wilck" kunt u bij opvragen.