…‘de Wilck’ scoort ietsje minder in 2015!

In tegenstelling tot  alle slechte berichten nemen de aantallen kieviten en  grutto’s in De Wilck nog toe.

Ook was er dit jaar weer veel predatie en vertrapping van nesten. Het aantal veldleeuwerikken is verdubbeld. Misschien een gevolg van de nieuwe zandplekken? In mei is een kwartel gehoord.


Meer informatie over de wetlandwacht voor "De Wilck" kunt u opvragen bij .

www.vogelsrijnwoude.nl wordt actueel gehouden door .